Apie mus

Gedulo ir vilties dienos minėjimas Plikiškių bibliotekoje

  2014-06-17Minint Gedulo ir vilties dieną birželio 14-ąją Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Plikiškių filiale organizuotas susitikimas su plikiškiečiu tremtiniu Reinhardu Vaišvila.

     Minint Gedulo ir vilties dieną  birželio 14-ąją  Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Plikiškių filiale organizuotas susitikimas su plikiškiečiu tremtiniu Reinhardu Vaišvila.
    Vyr. bibliotekininkė Aušra Kriščiūnienė susitikimo pradžioje priminė masinio gyventojų trėmimo iš Lietuvos faktus ir priežastis, pasidžiaugė, kad esama žmonių, kurie ryžtasi net kelių dešimtmečių senumo skaudžias gyvenimo akimirkas išdėstyti knygų puslapiuose, artimųjų prisiminimuose, taip išreikšdami pagarbą tiems, kurie patyrė tremties sunkumus. Vienas tokių ir Plikiškių kaimo gyventojas – Reinhardas Vaišvila, kuris savo mamos tremties išgyvenimus suguldė į prisiminimų puslapius „Likimas ir valia arba graudūs prisiminimai“, iliustruodamas juos sesers grafikos piešiniais bei fotografijomis. Susitikimo metu skaitytos ištraukos iš šių prisiminimų nukėlė visus į šaltas, sunkias tremtinių dienas Sibiro lageriuose. R. Vaišvila prisiminė, kad, nežiūrint į patirtus baisumus, jo mama sugebėjo išsaugoti šviesią viltį, tikėjimą tuo, kad pavyks išgyventi, ištrūkti į laisvę.
    Susitikimo dalyviai susidomėję klausėsi R. Vaišvilos pasakojimo apie gyvenimą vaikų namuose, nelengvą paauglio kovą už išlikimą, nepriteklius ir, žinoma, jaudinantį pasimatymą su mama pasibaigus ilgiems tremties metams.
    Po jaukaus pasibuvimo prie arbatos puodelio susirinkusieji padėkojo R.Vaišvilai už gražų mamos išgyvenimų įprasminimą, padovanojo gėlių. Bibliotekininkė priminė, kad šiuos prisiminimus bus galima perskaityti ir bibliotekos skaitytojams bei pakvietė visus prie kaimo kryžiaus uždegti atminties ugnelę už tuos, kurie negrįžo iš tremties.

                                                                                                Aušra Kriščiūnienė

Paskutinio redagavimo data: 2019-07-09