Apie mus

Metodinis darbuotojų pasitarimasRugsėjo 28 d. Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje vyko metodinis darbuotojų pasitarimas.

Jo metu pristatytas „Gerovės konsultantų modelio įdiegimas Joniškio rajono savivaldybėje“ (pristatė gerovės konsultantė J. Puidokienė), išklausyta rašytojo Jono Avyžiaus 100-mečiui skirto pranešimo, pasidalinta gerąja patirtimi, aptarti skaitymo skatinimo akcijos „Vasara su knyga“ rezultatai, kiti darbiniai klausimai.

Gerovės konsultantė Jolita Puidokienė minėjo, kad gerovės konsultantas – tai specialistas, turintis reikalavimus atitinkantį išsilavinimą ir baigęs specialius asmenų, patiriančių psichologinių ir emocinių sunkumų, žemo intensyvumo emocinio konsultavimo, remiantis kognityvine ir elgesio terapija, mokymus. Gerovės konsultantų tikslinė grupė – tai suaugę asmenys nuo 18 metų, kuriems pasireiškia lengvi streso, nerimo, nemigos, depresijos bei psichologinės adaptacijos problemų požymiai. J. Puidokienė kvietė bibliotekos darbuotojus informuoti savo skaitytojus ir lankytojus apie galimybę nemokamai kreiptis pas specialistus.

Bibliotekos direktorė Jovita Šimkevičiūtė darbuotojams pristatė atnaujintą tarpbibliotekinio abonemento paslaugą. Tarpbibliotekinis abonementas (TBA) – tai tokia bibliotekų bendradarbiavimo forma, kai viena biblioteka skolina dokumentus arba pateikia straipsnių kopijas kitai bibliotekai. Pagal 2022 m. rugpjūčio 25 d. Kultūros ministro įsakymą, naudojantis šia bibliotekų teikiama paslauga bus kompensuojamos patirtos dokumentų siuntimo išlaidos (seniau paslauga buvo mokama). Šios paslaugos tikslas – užtikrinti tolygų aprūpinimo informacijos ištekliais išdėstymą visoje šalies teritorijoje, didinti Lietuvos bibliotekų fondo prieinamumą. Direktorė taip pat priminė, kad, esant susiklosčiusiai sunkiai ekonominei situacijai, būtų efektyviau taupomi energijos ištekliai.

Informacijos ir kraštotyros skyriaus vedėja V. Kuprevičienė pristatė pranešimą „Metai su Jonu Avyžiumi“, skirtą rašytojo 100-mečui paminėti. Vedėja pristatė rašytojo biografijos faktus, kūrybos bruožus, rašytojo įamžinimą.

Vaikų literatūros skyriaus vedėja Dovilė Kurlienė pristatė akcijos „Vasara su knyga“ rezultatus. Vedėja minėjo, kad šiemet skaitymo iššūkį įveikė daugiau nei 200 akcijos dalyvių. Daugiausia kartų akcijos metu perskaityta knyga – „Mažasis princas“ (aut. Antuanas de Sent Egziuperi).

Dokumentų komplektavimo ir tvarkymo skyriaus darbuotojos suorganizavo garsinius skaitymus, kurių metu pristatė geriausią 2022 metais „Bank Street College of Education“ knygą – „Kaip Karas pakeitė Rondą“, kuri pirmą kartą išleista Ukrainoje 2015 metais. Knyga skirta ir vaikams, ir suaugusiems. Joje pasakojama apie miestą, į kurį netikėtai ateina karas.

Direktoriaus pavaduotoja Gita Vilčiauskienė pristatė 2022 m. atliktos vidaus kontrolės sistemos vertinimo rezultatus. Pasak pavaduotojos, vidaus kontrolės aplinka bibliotekoje vertinama kaip gera. Darbuotojams priminta, kad visi naudotųsi dokumentų valdymo sistema KONTORA. Pasitarimo pabaigoje G. Vilčiauskienė pasidalino gerąja patirtimi iš Šiaulių rajono viešosios bibliotekos atidarymo šventės.

 G. Vilčiauskienės inf. ir nuotr.Paskutinio redagavimo data: 2022-09-29