Apie mus

Milvydžiuose paminėta Knygnešio dienaKovo 16 dieną Plikiškių biblioteka organizavo minėjimą „Daraktorių ir knygnešių takais“ Milvydžių kaimo kapinaitėse, skirtą Knygnešio dienai.

Kraštietis režisierius, folkloro teatro įkūrėjas a. a. Povilas Mataitis paskutinėje savo knygoje „Lietuvių folkloro teatras“ mena, kad „knygnešių skleidžiama šviesa tikrai pasiekdavo šiaurinį Joniškio žemės pakraštį“. Pasak autoriaus, Milvydžių kaimo kapinaitėse palaidoti du šio kaimo šviesuoliai – daraktorė Agota Urmonaitė-Misienė ir knygnešys Kazimieras Urmonas. Jų atminimą pagerbėme tylos minute, uždegėme atminties žvakeles, prisiminėme lietuviškos spaudos draudimo laikotarpį ir knygnešių svarbą išsaugant lietuvybę. Skambėjo posmai, skirti knygnešiams. Bibliotekos lankytoja Regina Grubienė, kuri kilusi iš Linkuvos, prisiminė savo krašto knygnešį Joną Žąsiną, jo veiklą platinant draudžiamą spaudą.

Minėjimo dalyviai apžiūrėjo bibliotekininkės atsivežtą 1863 metais žemaičių vyskupo Motiejaus Valančiaus pavedimu išleistą knygelę „Menuo szwencz. Marijos Panos“, kuri atspausdinta lenkiškais rašmenimis ir skirta gegužinėms pamaldoms. Niekas neskubėjo grįžti namo, mintimis nusikeldami į jaunystės prisiminimus ir jaukiai danguje čirenant pirmajam pavasario pranašui – vyturiui.

A. Kriščiūnienės informacijaPaskutinio redagavimo data: 2023-03-17