Apie mus

Padėkos vakare pasidžiaugta bibliotekos bičiulių ištikimybe

  2015-12-09Gruodžio 7 d. Joniškio kultūros centre įvyko tradicinis bibliotekos padėkos vakaras, į kurį pakviesti bibliotekos bičiuliai, rėmėjai, partneriai, skaitytojai, svečiai.

   Gruodžio 7 d. Joniškio kultūros centre  įvyko tradicinis bibliotekos padėkos vakaras, į kurį  pakviesti bibliotekos bičiuliai, rėmėjai, partneriai, skaitytojai, svečiai.
    Bibliotekos dovana – teatralizuotas koncertas „Pasiutusios meilės artelė“, kurį atliko aktorės, Auksinių scenos kryžių savininkės Viktorija Streiča ir Akvilė Garbenčiūtė – Bučienė. Šis koncertas surengtas pagal  bendrą Šiaulių apskrities Povilo Višinskio ir Jono Avyžiaus viešųjų bibliotekų projektą, kurį parėmė Lietuvos kultūros taryba.  
    Viešosios bibliotekos direktorė Jovita Šimkevičiūtė padėkomis ir mažomis dovanėlėmis apdovanojo net dvylika ištikimiausių bičiulių: Joniškio kleboną dekaną Eduardą Semašką už skleidžiamą dvasinę šilumą ir „Knygų Kalėdų“ dovanojamą skaitymo džiaugsmą, Žagarės regioninio parko direkciją už kultūrinę bendrystę ir paramą, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Joniškio rajono filialo bendruomenę už  nuoširdų ir kūrybišką bendradarbiavimą ir partnerystę, Oną Vandą Baltakienę už skaitymo malonumo pajautimą, Gražiną Pamparienę už aktyvų skaitymą ir nuoširdžią bičiulystę su biblioteka, Joną Jurevičių už kultūrinę bendrystę ir Žagarės miesto bibliotekos veiklos viešinimą, Sandrą ir Tomą Rudžius už visokeriopą paramą Kriukų bibliotekai, Darių Vičą už ištikimybę istorinei knygai, Aelitą Brazauskienę už neatlyginamai gražius darbus Maldenių bibliotekai, Alvydą Užkuraitį už bičiulystę, savanorystę, draugiškumą, Joną Ivanauską už aktyvų dalyvavimą renginiuose, bendradarbiavimą, dovanotas knygas ir džentelmeniškumą, Benutę Kaškelienę už kūrybines idėjas ir savanorišką pagalbą Linkaičių bibliotekai.
     Padėkos vakare apsilankęs Seimo narys Vitalijus Gailius paminėjo nedžiuginančią Lietuvos gyventojų statistiką, emigracijos problemą, tačiau pažymėjo, kad biblioteka yra tas šviesulys, kuris galbūt žmogų gali sulaikyti. Todėl padėkos už ilgametį darbą, kultūrinių vertybių saugojimą bei naujų idėjų plėtojimą buvo įteiktos bibliotekos direktorei Jovitai Šimkevičiūtei ir direktorės pavaduotojai Violetai Vilčiauskienei. 
    Bibliotekos kolektyvą ir renginio dalyvius pagerbė renginyje apsilankę Joniškio meras Gediminas Čepulis ir jo pavaduotoja Vaida Aleknavičienė. Meras pasveikino visus bibliotekos darbuotojus įteikdamas puokštę gėlių bei primindamas, kad 2016-ieji paskelbti Bibliotekų metais ir palinkėjo surengti dar daugiau įdomių renginių, o speciali padėka buvo įteikta Informacijos ir kraštotyros skyriaus vyresniajai  bibliotekininkei Ritai Mačiukienei už inovatyvią veiklą, aktyvų dalyvavimą projektuose, sąžiningą ir nuoširdų darbą. 
    Renginio dalyvius pasitiko „Knygų Kalėdų“  akcijos savanoriai – Kalėdų nykštukais persirengusios  vaikų ir jaunimo teatro „Bendraamžiai“ jaunosios aktorės, kviesdamos  padovanoti naujų knygų vaikams ir jaunimui „Knygų Kalėdų“ akcijos metu. 
      Vakaro metu knygų dovanojo ir Joniškio ligoninės vadovas Edmundas Baltakis bei Joniškio ROTARY klubo atstovai. Bibliotekininkės įteikė bibliotekos skaitytojų jau perskaitytų, bet dar gražių vaikiškų  knygų  kraitelę Joniškio ligoninės Vaikų  ligų skyriui. 
     Renginio pabaigoje direktorė dar kartą visiems padėkojo už gražius žodžius, dovanas, bendrystę ir  išsakė viltį, kad draugystė tarp bibliotekos lankytojų, partnerių didėtų ir augtų, kad ateityje įvyktų  dar daugiau renginių ir bendrų projektų.

                                                                               Ieva Lipskienė
                                                    Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos 
                                   vyriausioji bibliotekininkė projektinei ir edukacinei veiklai
Paskutinio redagavimo data: 2019-07-09