Apie mus

„Knygų Kalėdų“ akcijos rėmėjai padovanojo net 720 knygų!

  2016-01-10Sausio 6 dieną baigėsi jau penktą kartą prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuota „Knygų Kalėdų“ akcija, kuri šiemet kvietė padovanoti knygų vaikams ir jaunimui bei atkreipti dėmesį į vienišus vaikus vaikų globos namuose, senelius, šeimynas.

    Sausio 6 dieną baigėsi jau penktą kartą prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuota  „Knygų Kalėdų“ akcija, kuri šiemet kvietė padovanoti knygų vaikams ir jaunimui bei atkreipti dėmesį į vienišus vaikus vaikų globos namuose, senelius, šeimynas.
   Biblioteka surengė net keletą susitikimų Žagarės darželyje „Vyšniukas“ vaikų globos grupei, Žagarės socialinių paslaugų centro Vaikų globos skyriuje, „Santaros“ senelių globos namuose su aktore Silvija Povilaityte. Plikiškių filiale  surengta popietė Vidos Ercupienės šeimynai. 
   Akcijos metu Jono Avyžiaus biblioteka ir jos filialai praturtėjo 720 knygų vaikams ir suaugusiems: 694 buvo padovanotos tiesiogiai ir dar 21 knyga atkeliavo iš „Vagos“ knygyno. Didžiausia dovana buvo gauta iš UAB „Biuro pasaulis“ generalinio direktoriaus Artūro Tumino, kuris su mūsų garbiu kraštiečiu Juozu Šalkausku atvežė 151 naują knygą. Vienas  ištikimiausių „Knygų Kalėdų“ akcijos rėmėjų  yra Joniškio dekanas, klebonas kun. Eduardas Semaška,  padovanojęs bibliotekai 9  pačias naujausias, skaitytojų pageidaujamas  knygas, taip pat klebono iniciatyva  bibliotekai padovanota  17 puikių knygų iš šviesios atminties kunigo Sigito Stepšio  asmeninės bibliotekos.  O štai  Leonas Karaliūnas niekada neužmiršta bibliotekos skaitytojų pamaloninti savo išleidžiamomis knygomis. Per šiųmetę akciją Leonas padovanojo net 25 knygas. 
    Viešoji biblioteka nuoširdžiai dėkoja visiems, įsijungusiems į akciją ir dovanojusiems knygas: Žagarės pašto kolektyvui, Joniškio ligoninės direktoriui E. Baltakiui, Joniškio Rotary klubui, „Naujosios Romuvos“ redakcijai, Maldenių kaimo bendruomenei, A. Smilgienei, I. Lipskienei, J. Grigelioniui, A. Zigmantienei, B. Graščiuvienei, A. Užkuraičiui, V. Norkuvienei, S. Tumėnui, A. Rekiui, O. Vaitkuvienei, J. Ramašauskienei, A. Girvickui, V. ir V. Kutkoms, S. Tamuliui, J. Stonytei, G. Juozapaitienei, V. Vilčiauskienei, R. Briedytei, G. Balčiūnienei, E. Stankaitienei, D. Labanauskienei, M. D. Sekmokienei, R. Meškienei, L. Misevičienei, A. Impolienei, S. Ramonaitei, S. ir T. Rudžiams, J. Šimkevičiūtei, D. Kurlienei, Ž. Galzinaitei, V. Mačiulytei, D. V. Stonienei, V. Tuminienei, V. Žakaitienei, A. Baltulienei, S. Mundrienei, B. Šidlauskienei, J. Jurevičiui, L. Peleckiui–Kaktavičiui, R. Mačiukienei, G. Labinui, V. Paulauskienei, D. Jacevičienei, S. Veitienei, G. Užkuraitytei, R.Petrėnienei, A.Skrupskelienei  ir kitiems, nepanorusiems būti įvardintais.
    Šios gražios akcijos dalyviams bei visiems mūsų bibliotekos skaitytojams linkime šviesių, gražių, prasmingų 2016-ųjų metų bei gražių susitikimų bibliotekoje, nes šie metai paskelbti Bibliotekų metais.

                                                                                             Ieva Lipskienė
                                                                       Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos 
                                                       vyriausioji bibliotekininkė projektinei ir edukacinei veiklai

Paskutinio redagavimo data: 2019-07-09