Apie mus

Viešoji biblioteka padėkojo savo bičiuliams

  2016-12-06Joniškio Jono Avyžiaus viešoji biblioteka puoselėja gražią tradiciją metų pabaigoje padėkoti savJoniškio Jono Avyžiaus viešoji biblioteka puoselėja gražią tradiciją metų pabaigoje padėkoti savo ištikimiems skaitytojams, bičiuliams ir rėmėjams.o ištikimiems skaitytojams, bičiuliams ir rėmėjams.

  Joniškio Jono Avyžiaus viešoji biblioteka puoselėja gražią tradiciją metų pabaigoje padėkoti savo ištikimiems skaitytojams, bičiuliams ir rėmėjams. Per 2016 metus, kurie Seimo buvo paskelbti Bibliotekų metais, surengta daug įspūdingų renginių, susitikimų, parodų. Organizuoti įvairūs mokymai, akcijos, iniciatyvos.
   Gruodžio 5 d. joniškiečiai rinkosi Kultūros centre, kur Viešoji biblioteka surengė Padėkos vakarą. Viešosios bibliotekos direktorė Jovita Šimkevičiūtė sveikino bibliotekos bei knygų bičiulius. Padėkos įteiktos šiems bibliotekos bičiuliams: verslininkei Angelei Gadeikienei – už geranorišką bendradarbiavimą, Joniškio kultūros centro muzikos redaktoriui Gintautui Pučkui – už profesionalią pagalbą bibliotekos renginiuose, Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos skaitytojai Linai Šutkienei – už skaitymo skatinimo iniciatyvas, Joniškio „Aušros“ gimnazijos moksleiviui Pauliui Kuprevičiui – už savanorišką ir aktyvų dalyvavimą bibliotekos veikloje, fotografei Agnei Malinauskaitei – už fotoparodos „Skaitantis joniškietis“ surengimą ir savanorišką pagalbą, mokytojai Irenai Povilaitienei – už paramą ir bendradarbiavimą ugdant jaunuosius Joniškio istorikus, Zofijai Baltulienei – už aktyvų laisvalaikio leidimą bibliotekos erdvėse, Elenai Jutinskienei – už iniciatyvą ir šaškių „viruso“ sklaidą tarp bibliotekos lankytojų, Ugnei Vaineikienei – už indėlį ugdant jaunąją kartą ir pagalbą organizuojant renginius.
   Bibliotekininkų bendruomenę ir joniškiečius sveikino Seimo narys Vitalijus Gailius. Jis Viešajai bibliotekai įteikė savo tradicinę dovaną – Tautišką giesmę. Joniškio rajono savivaldybės meras Gediminas Čepulis padėkos raštais apdovanojo Joniškio Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos darbuotojus: Zitą Grigutytę, Dokumentų komplektavimo ir tvarkymo skyriaus vedėją, už ilgametį nuoširdų, atsakingą darbą ir profesionalų rūpinimąsi gyventojų skaitymo poreikiais, Dalią Norvaišienę, Informacijos ir kraštotyros skyriaus vyresniąją bibliotekininkę, už ilgametį kūrybišką, kruopštų darbą, prasmingą kraštotyros ir informacijos fiksavimą bei sklaidą, ir Genių Burkų, Ūkio ir bendrojo skyriaus vedėją, už ilgametį ir sąžiningą darbą. 
   Už gražų bendradarbiavimą Viešajai bibliotekai dėkojo Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Joniškio skyriaus vadovė Ina Sakalauskienė.
   Viešosios bibliotekos direktorė J. Šimkevičiūtė pakvietė visus prisidėti prie Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotos akcijos „Knygų Kalėdos“ ir dovanoti savo krašto bibliotekoms naujų knygų. Pirmoji organizacija Joniškyje, prisidėsianti prie šios gražios iniciatyvos, – „Rotary“ klubas, kurio nariai padovanos naujų knygų bibliotekai.
Bibliotekos bičiuliams, rėmėjams, ištikimiems skaitytojams Joniškio Jono Avyžiaus viešoji biblioteka dovanojo teatro „Labas“ spektaklį „Lazdynų Pelėda“, kurį režisavo ir vaidmenis atliko aktorės Neringa Varnelytė ir Vitalija Mockevičiūtė. Fleita grojo Žibutė Valkaitytė.


Dalia Norvaišienė
Informacijos ir kraštotyros skyriaus vyresnioji bibliotekininkė

Paskutinio redagavimo data: 2019-07-09