Apie mus

Naujienos

  2016-12-20Gyvename advento ir artėjančių šventų Kalėdų dvasia. Besibaigiantys Bibliotekų ir Bendruomenių metai įpareigoja apžvelgti nuveiktus darbus,

   Gyvename advento ir artėjančių šventų Kalėdų dvasia. Besibaigiantys Bibliotekų ir Bendruomenių metai įpareigoja apžvelgti nuveiktus darbus, apmąstyti, kas buvo padaryta gerai ir ką galėjome padaryti kitaip. Džiaugiamės, kad bėgančių dienų verpetuose buvome ne vieni. Įgyvendinti užsibrėžtus planus ir užduotis padėjo mus supantys nuoširdūs žmonės. Norisi pasidžiaugti nuveiktais darbais ir išsakyti padėkos žodžius tiems, kurie įvairiomis formomis prisidėjo prie bibliotekos ir bendruomenės gyvavimo.
   Gruodžio penkioliktosios popietę Gaižaičiuose programėlę „Keista senutė bibliotekoje“ parodė Jurdaičių socialinės globos namų auklėtiniai, atlydėti socialinės darbuotojos ir renginių vadovo Alvydo Pretkelio.
   Bendruomenės pirmininkė Laimutė Petkauskienė padėkos žodžius išsakė bendruomenės bičiuliams. Gaižaičių seniūnijos seniūnei Stanislavai Andrulaitienei padėkota už projektų bendruomenės labui rašymą ir įgyvendinimą, labdaros ir paramos fondo „Gintarinis Lašas“ direktorei Almai Vaitkevičienei – už bendradarbiavimą. Fondo vadovė jau ne pirmi metai skiria labdarą bendruomenės žmonėms. Už bendruomenės vardo garsinimą padėkos žodžiai nuskambėjo Adolfinai Gylienei ir Pranutei Streleckienei, ilgus metus dainavusioms bendruomenės moterų ansamblyje. Albinai Gilienei padėkota už nepriekaištingą bendruomenės dokumentacijos tvarkymą, Alvydui Pretkeliui – už pagalbą fotografuojant ir filmuojant renginių akimirkas.
   Gaižaičių filialo bibliotekininkė Monika Sviderskienė padėkos žodžius tarė aktyviai skaitytojai Daliai Šležienei. Padėkota pagalbininkėms – Pranutei Gervienei, Inai Slančiauskienei, Renaldai Giedraitienei, kurios savo idėjomis, suteikta pagalba, aktyviu dalyvavimu renginiuose prisidėjo prie bibliotekos veiklos planų įgyvendinimo. Padėkota visiems, kas vienaip ar kitaip dalyvavo bibliotekos gyvenime. 
   Visiems išvardytiems įteikta po angeliuko statulėlę, padėkos žodžius lydėjo dainos, kurias atliko Rimanto Mickevičiaus vadovaujamas Gaižaičių moterų ansamblis. 
   Renginio metu bibliotekininkė pakvietė prisidėti prie akcijos „Knygų Kalėdos“ ir dovanoti bibliotekoms knygas, kurios keičia gyvenimą.
   Labai džiugu, kad besibaigiant Bibliotekų metams, labdaros ir paramos fondo „Gintarinis Lašas“ direktorė Alma Vaitkevičienė pažadėjo skirti bibliotekai 300 eurų. Nuoširdžiai dėkojame direktorei.
   Šiltos arbatos puodelis ir vaišės leido sušilti prie bendro stalo.

 

Monika Sviderskienė
Gaižaičių filialo vyresn. bibliotekininkė

Paskutinio redagavimo data: 2019-07-09