Apie mus

Popietė apie gimtąją kalbą Linkaičiuose

  2017-02-21Vasario 20 d. Linkaičių filiale surengta popietė „Moki žodį – žinai kelią“, skirta Lietuvių kalbos kultūros metams ir Tarptautinei gimtosios kalbos dienai paminėti.

   Vasario 20 d. Linkaičių filiale surengta popietė „Moki žodį – žinai kelią“, skirta Lietuvių kalbos kultūros metams ir Tarptautinei gimtosios kalbos dienai paminėti. 
   Renginio pradžioje bibliotekininkė papasakojo apie lietuvių kalbos senumą, išskirtinumą ir svarbą. Pabrėžta, kad išskirtiniai lietuvių kalbos abėcėlės ženklai (nosinės, varnelės) šiemet papuošė Vilniaus knygų mugės plakatą bei lankstinukus ir liudija pasauliui apie mūsų kalbos savitumą.
   Popietės dalyvės nesunkiai atsakė į klausimą, kokia mūsų abėcėlės raidė yra ypatinga, neturinti analogų kitose kalbose. Tai „ė“. Ją sugalvojo ir 1653 m. pirmojoje lietuvių kalbos gramatikoje pavartojo Danielius Kleinas. 
Renginio dalyvės žino apie Nacionalinį Vinco Kudirkos dailyraščio konkursą, Nacionalinį diktantą. Skaidrių pristatyme buvo parodyta, kuo naudinga svetainė www.diktantas.lt. Čia galima ne tik ištaisyti rašybos klaidas pateiktuose sakiniuose, bet ir išklausyti keleto ankstesnių metų diktantų tekstus ir pasitreniruoti rašyti. 
   Bibliotekininkė išvardijo leidinius, skirtus kalbos kultūrai. Pacituota prezidento Antano Smetonos mintis, jog „valstybės vyras, kalbantis netaisyklinga kalba, dirba nutautinimo darbą.“ Popietės dalyvių nuomone, neretai tokį „darbą“ dirba ir moterys. Skaidrių pristatymo metu dalyvės susipažino su kalbininkų Antano Smetonos, Loretos Vaicekauskienės, Kazimiero Garšvos, Jolantos Zabarskaitės teiginiais apie gimtąją kalbą, jos kaitą, naujadarus, tarmes. Moterys dalijosi mintimis apie keistokus naujažodžius („vaizduoklis“), raštingumo menkėjimą, apie kalbos patarimų, transliuojamų per radiją, naudą.
   Paskui pereita prie linksmos temos – įdomiųjų vietovardžių. Popietės dalyvės pasakojo, jog yra buvusios Puskelniuose (Marijampolės r.), Perekšliuose (Panevėžio r.), važiavo pro Didįjį Plonėną (kaimas Pakruojo r.), girdėjo Bliūdžių kaimą (Raseinių r.). Dar daug kitų įdomių kaimų pavadinimų (Zuikos, Činčikai, Kolonija, Petruškos, Avinėliai, Baibokai, Bedugnė, Bumbuliukai, Būda, Rojus ir kt.) puošia Lietuvos žemėlapį. Moterys vardijo ir mūsų rajono kaimų pavadinimus: Slėpsniai, Sliekiai, Veršiai, Katinai, Plikiškiai, Kepaliai, Kalnelis... Renginio dalyvėms teko linksma užduotis iliustruoti kurio nors kaimo pavadinimą, ir kūrybingoji Vaida Pociuvienė ant šviečiančio molberto sukūrė piešinį Katinų kaimui.
   Popietėje išsakytos mintys, nuomonės, požiūriai skatina pamąstyti apie gimtosios kalbos svarbą ir likimą.

Aleksandra Stulginskienė
Linkaičių filialo vyresn. bibliotekininkėPaskutinio redagavimo data: 2019-07-09