Apie mus

Padėkos vakaras Bibliotekos bičiuliams

  2017-12-08Kasmet, artėjant gražiausioms metų šventėms, Jono Avyžiaus viešoji biblioteka surengė tradicinį Padėkos vakarą, kurio metu pirmą kartą įteiktas Joniškio savivaldybės mero prizas ištikimiausiam bibliotekos bičiuliui.

   Kasmet, artėjant gražiausioms metų šventėms, Jono Avyžiaus viešoji biblioteka surengė tradicinį Padėkos vakarą, kurio metu pirmą kartą įteiktas Joniškio savivaldybės mero prizas ištikimiausiam bibliotekos bičiuliui.
   Padėkos vakaro, vykusio Joniškio raudonojoje sinagogoje metu, dėkodama skaitytojams už nuoširdų bendravimą ir bendradarbiavimą, idėjų palaikymą ir įgyvendinimą, Viešosios bibliotekos direktorė J. Šimkevičiūtė džiaugėsi ir prisiminė, kad šie metai bibliotekai buvo neeiliniai. Kovo mėn. Biblioteka minėjo 80-ąjį veiklos jubiliejų, o gegužę, Jono Avyžiaus 95-ųjų gimimo metinių proga, buvo įteikta antroji rašytojo literatūros premija. Bibliotekos direktorė vakaro metu įteikė padėkas šiems bibliotekos bičiuliams: Danutei Klausienei – už rašytojo Jono Avyžiaus kūrybos sklaidą mažiesiems skaitytojams, Linai Pilipavičienei – už rašytojo Jono Avyžiaus kūrybos sklaidą mažiesiems skaitytojams, Daivai Silkytei – už savanorišką veiklą ir meninio žodžio raišką bibliotekos renginiuose, Virginijai Kvedarienei – už aktyvų dalyvavimą bibliotekos kultūriniame gyvenime ir bendruomeniškumo puoselėjimą, Vilmai Kubilinskaitei – už geranoriškumą, pagalbą ir nuoširdų bendradarbiavimą puoselėjant krašto istorijos pažinimą, Rūtai Gylienei – už knygnešystę, aktyvų skaitymą ir nuoširdumą, Marijonai Grybauskienei – už meilę lietuvių poezijai, Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus ūkvedžiui Stasiui Vaitiekūnui – už geranorišką pagalbą bibliotekos renginiuose, Ritai Kipšaitei-Balčiūnienei – už nuoširdžią pagalbą bibliotekos veikloje, Joniškio istorijos ir kultūros muziejui – už bendradarbiavimą ir pagalbą organizuojant renginius.
     Bibliotekos bendruomenę sveikino ir pirmą kartą įsteigtą Joniškio savivaldybės mero prizą vienam ištikimiausių bibliotekos lankytojų įteikė Joniškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Erika Šivickaitė. Už meilę knygai ir bibliotekai išskirtine mero G. Čepulio dovana – kelionių žinynu ,,Įdomiausios kelionės po Lietuvą“ – apdovanotas Albertas Žąsinas. Tai aktyvus, mylintis knygą skaitytojas. Jie ne tik pats lankosi kultūriniuose renginiuose, bet ir padeda į juos atvykti savo bičiuliams ir kaimynams. Be to, A. Žąsinas užsiima knygnešyste – neša knygas į biblioteką negalintiems atvykti skaitytojams.  Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė E. Šivickaitė mero vardu padėkojo bibliotekos vadovei, bibliotekos darbuotojams, už suteiktą galimybę per skaitymą pažinti save ir pasaulį. Už nuoširdų bendradarbiavimą Bibliotekai dėkojo Joniškio Švč. M. Marijos parapijos senelių globos namų „Santara“ direktoriaus pavaduotoja Liucija Parčiauskienė.
    Ištikimiems Bibliotekos bičiuliams ir skaitytojams dovanota nuotaikinga muzikinė programa „Lengvos vibracijos“, kurią atliko dainininkas Dainotas Varnas kartu su savo mokytoju, pianistu, kompozitoriumi Vitalijumi Neugasimovu

 

  Gita Vilčiauskienė 
Dokumentų komplektavimo ir tvarkymo skyriaus vyresn. bibliotekininkė 


Paskutinio redagavimo data: 2019-07-09