Renginiai

Metodinio pasitarimo metu pristatytas pranešimas, skirtas Lietuvių kalbos dienoms paminėti

  2018-03-01Vasario 28 d. Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos skaitykloje vyko bibliotekos darbuotojų metodinis pasitarimas.

   Vasario 28 d. Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos skaitykloje vyko bibliotekos darbuotojų metodinis pasitarimas.
  Pirmiausia buvo išklausyta Viešosios bibliotekos ir teritorinių padalinių (filialų) 2017 metų veiklos ataskaita, kurią pristatė vyresn. bibliotekininkė Rita Mačiukienė.
   Džiugu tai, kad 2017 m. padidėjo registruotų vartotojų ir lankytojų skaičius, bendruomenei buvo surengta daugiau renginių, įvairių edukacijų, įgyvendinti 5 projektai, daugiau kartų aplankyta Viešosios bibliotekos internetinė svetainė, suteikta nauja knygų rezervavimo paslauga. Žinoma, buvo atkreiptas dėmesys ir į Viešosios bibliotekos „skaudulius“ – nepakankamą finansavimą fondams komplektuoti, senstančią kompiuterinę techniką, nepatenkinamą kai kurių filialų patalpų būklę. 
   Gerąja darbo patirtimi dalijosi Maldenių filialo vyresn. bibliotekininkė L. Adomaitienė. Ji pasakojo, kaip efektyviau ir kūrybiškiau išnaudoti visas filialo patalpas, kaip sukviesti bendruomenę į renginius. Taip pat pristatė vadovaujamo lėlių teatriuko „Padaužiukai“ veiklą. Bibliotekininkė džiaugėsi, kad kaime yra daug aktyvių vaikų, kurie mielai dalyvauja filialo veikloje.  Kituose pasitarimuose gerąja darbo patirtimi dalinsis ir kitos kolegės.
   Viešosios bibliotekos vyriausioji bibliotekininkė projektinei ir edukacinei veiklai I. Lipskienė pristatė, kad 2018 m. Viešoji biblioteka vykdys Lietuvos valstybės atkūrimo jubiliejui skirtą projektą „Joniškis – ant šimtmečio bangos keteros“, kurį dalinai finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Projekto tikslas – skatinti patriotiškumą, bendruomeniškumą, didžiuotis savo šalimi ir jos laimėjimais, jaustis kultūrinio identiteto dalimi. Lietuvos valstybingumo 100-metį švęsime visus metus: kviesime prisijungti prie įvairių akcijų („Šimtmečio mažylio“ pagerbimo, „Šimtmečio knygos“ rinkimo, „Šimtmečio skaitytojo“ apdovanojimo), dalyvauti viktorinoje „Šimtmečio greitkeliu“ ir kituose renginiuose. Joniškyje, Skaistgiryje ir Žagarėje įrengsime „Knygų namelius“ – biblioteką po atviru dangumi, kuri skatins dalintis knygomis. 
   Kaip ir kiekvienais metais Viešoji biblioteka įgyvendina Joniškio rajono savivaldybės 02 programos „Kultūros ir sporto plėtra“ priemonę Skaitymo skatinimo ir kraštiečių kūrybos sklaida. Apie šiais metais numatytas programos įgyvendinimo veiklas kalbėjo E. Šukienė, Viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja. 
   Valstybinė lietuvių kalbos komisija 2018 m. vasario 16 d. – kovo 11 d. kviečia rengti Lietuvių kalbos dienas Lietuvos įstaigose, visuomeninėse organizacijose, kurių tikslas – didinti lietuvių kalbos prestižą. Šiemet minimas ir lietuvių kalbai grąžinto valstybinės kalbos statuso 30-metis. Norėdama įprasminti šiuos lietuvių kalbai svarbius minėjimus, Dokumentų komplektavimo ir tvarkymo skyriaus vyresn. bibliotekininkė G. Vilčiauskienė pristatė pranešimą „Joniškio įstaigų ir įmonių pavadinimų leksinė, darybinė analizė“. Pranešimo tikslas – leksikologiškai ir darybiškai išnagrinėti įstaigų ir įmonių pavadinimus. Pristatymo metu buvo pateikta ir aptarta 19 pavadinimų. Pranešimo pabaigoje padarytos išvados, kad įstaigų ir įmonių pavadinimai yra sudaryti įvairiais darybos būdais, o pavadinimų reikšmė dažniausiai atitinka vykdomą veiklą.
    Po išklausytos 2017 m. Viešosios bibliotekos ir jos teritorinių padalinių (filialų) ataskaitos bei kitų pranešimų, Viešosios bibliotekos direktorė J. Šimkevičiūtė  pristatė 2018 m. Viešajai bibliotekai iš savivaldybės lėšų skirtą biudžetą. Taip pat direktorė džiaugėsi kolektyvo darbo rezultatais ir linkėjo toliau vykdyti numatytus veiklos planus, domėtis inovacijomis ir bandyti filialams įsitraukti į projektų kūrimo ir rašymo veiklą.

Gita Vilčiauskienė,
Dokumentų komplektavimo ir tvarkymo skyriaus vyresn. bibliotekininkėPaskutinio redagavimo data: 2019-07-09