Renginiai

Popietė, skirta Knygnešio dienai

  2018-03-16Kovo 15 d. Rudiškių bibliotekoje vyko popietė, skirta Knygnešio dienai paminėti.

   Kovo 15 d. Rudiškių bibliotekoje vyko popietė, skirta Knygnešio dienai paminėti. Šią dieną Lietuvoje pagerbiami knygnešiai, lietuvių kalbos draudimo metais platinę lietuviškas knygas. Po 1863 metų sukilimo Rusijos imperijos valdžia uždraudė leisti knygas lietuvių kalba. Nuo 1864 metų visos knygos turėjo būti leidžiamos rusišku raidynu. Lietuviai šiam reikalavimui priešinosi.
   1864-1904 metai – tai tik nedidelė mūsų tautos istorijos atkarpa, tačiau joje telpa žūtbūtinė lietuvių tautos kova už gimtąjį žodį, už jo egzistavimą. Šios kovos simboliu tapo knygnešys.
   Bibliotekininkė priminė istorines aplinkybes, paskatinusias atsirasti knygnešystei. Visi renginio dalyviai susidomėję žiūrėjo Jono Trukano filmą „Knygnešys“ apie knygnešius ir spaudos draudimo laikotarpį.
 Popietės dalyviai susėdę prie arbatos puodelio dalinosi mintimis apie knygnešio dalią. Prisimintas ir Rudiškių apylinkių knygnešys Matas Slančiauskas. 
   Reikia tikėti, kad knygnešių nuopelnai nenugrims į nebūtį ar bus nepelnytai pamiršti. Kol bus mylinčių ir vertinančių knygą, tol knygnešių praeities žygdarbiai ilgam išliks visų neabejingų jiems žmonių širdyse.

Jums, knygnešiai, garbė tebūna,
Kad nešėt Lietuvai Bretkūną,
Šalia maldynų ir rožančių,
Kad nešėt Daukantą, Valančių,
Kad raštą nešėte keliais,
Martyno Mažvydo keliais.
Ir tuo raštu, neštu iš Prūsų,
Mūsų tėvų tėvai išpruso,
Mes mokslo įkopėm šventovėn
Kur ir šiandien garbingai stovim.
Būkit palaiminti Praamžiaus!
Garbė ir gyrius jums per amžius.

Bernardas Brazdžionis

 

Irena Lacienė
Rudiškių filialo vyresn. bibliotekininkė

Paskutinio redagavimo data: 2019-07-09