Apie mus

ADOMAITIS JONASVertėjas, pedagogas, teatro kritikas.

Vertėjas, pedagogas, teatro kritikas. Gimė 1903 m. sausio 10 d. Dameliuose (Joniškio rajonas). Mirė 1981 m. sausio 26 d. Šiauliuose.1921 m. baigė Žagarės progimnazijos keturias klases, 1921-25 mokėsi ŠMS, kurią baigęs mokytojavo Šiaulių miesto mokyklose (1925-28 valstybinėje, 1927-30 - suaugusiųjų, 1928-40 mergaičių gimnazijose, nuo 1940 - berniukų gimnazijoje), kartu 1927-32 studijavo KU lituanistiką. 1948-49 buvo ŠMI Kalbų ir literatūros katedros vedėjas, 1949-50 - Lietuvių kalbos ir literatūros katedros vedėjas. Nuo 1950 m. rugsėjo mėn. Švietimo ministro įsakymu iš šių pareigų atleidžiamas, paliekant dirbti J. Janonio vidurinės mokyklos mokytoju. Įvairiose instituto ataskaitose, pažymose nurodomos atleidimo priežastys: dėstydamas ne tik darydavo „stambias idėjines klaidas", bet, kas svarbiausia, jas nurodžius, nesistengdavo taisyti. 1958-61 mokytojavo 5-ojoje vidurinėje mokykloje. 1961 m. grįžo į ŠPI, kuriame dirbo iki staigios mirties.

Šiaulių miesto spaudoje paskelbė daugiau kaip 30 recenzijų apie naujausius teatro spektaklius. Išvertė pedagoginės, grožinės literatūros, literatūros kritikos darbų (V. Belinskio, N. Černyševskio, A. Lunačiarskio, G. Plechanovo straipsnių, K. Ušinskio, A. Makarenkos, J. A. Komenskio pedagoginių raštų, M. Kolcovo, J. Zbanackio, A. Bikčentajevo kūrybos, daug M. Gorkio apsakymų, V. Lacio „Audrą" (su T. Stoniu), P. Kogano „Vakarų Europos literatūrą" ir kt.

Paskutinio redagavimo data: 2019-10-08