Apie mus

BRAŠIŠKIS STASYSValstybės veikėjas, kraštotyrininkas

Gimė 1896 m. vasario 7 d. Verškulių kaime (Joniškio rajonas). Mirė 1989 m. spalio 6 d. Vilniuje.
1907-1915 m. mokėsi Šiaulių gimnazijoje, vėliau studijavo Leipcige, Kauno universitete (1928-1931). 1922-1926 m. dėstė Šiaulių mokytojų seminarijoje. Buvo Šiauliuose įsteigęs radijo laboratoriją. 1950-1963 m. buvo Lietuvos MA bibliotekos direktorius. Kraštotyra susidomėjo besimokydamas Šiaulių gimnazijoje. Nuo 1922 m. su kitais rūpinosi „Kultūros” bendrovės, „Aušros” muziejaus įkūrimu (1923), organizavo kraštotyros ekspedicijas, kasinėjo senkapius. Rinko senus dokumentus, etnografinę medžiagą. Savo sukauptą kolekciją padovanojo muziejams. Į Šiaulių „Aušros” muziejų pervežė keletą liaudies skulptūrų, o taip pat kunigo A.Rimavičiaus palikimą iš Latvijos. Parašė knygas „Raštas. Jo mokymo naujieji keliai”. (1923), “Kaip pačiam pasidirbti radijo imtuvą” (1927). Lietuvos kraštotyros draugijos garbės narys (1964). Lietuvos nusipelnęs kultūros veikėjas (1965).
Paskutinio redagavimo data: 2018-08-21