Apie mus

BUČAS JURGISArchitektas, profesorius, mokslininkas, humanitarinių mokslų daktaras

Gimė 1936 m. sausio 5 d. Kriukuose (Joniškio rajonas).
1943–1947 m. mokėsi Blauzdžiūnų (Joniškio rajonas) prad. m-kloje, 1948–1951 m.- Kriukų 7-metėje mokykloje, 1952–1955 m. - Linkuvos (Pakruojo rajonas) vid. mokykloje, 1956–1962 m. studijavo Kauno politechnikos institute, 1965–1968 m. - KPI asp. (neakiv.), 1982–1984 - Oratorių liaudies universitetete.
1962–1965 m. - Ukmergės rajono vyr. architektas, 1968–1972 m.- Kauno K.Požėlos rajono vyr. architektas, 1972–1975 m. - Kultūros paminklų konservavimo instituto Kauno skyriaus viršininkas, nuo 1975 m.- Architektūros ir statybos instituto vyr. mokslo darbuotojas, 1990–1997 m. - Statybos ir urbanistikos ministerijos ekspertas, 1994–1995 m.  - VDA KDI prorektorius mokslui, 1995–2005 m.- Kauno technologijos universiteto Architektūros ir kraštotvarkos katedros vedėjas, KTU Kraštotvarkos centro direktorius, Architektūros ir kraštotvarkos katedros prof., Architektūros ir statybos instituto vyr. mokslo darbuotojas, LŽŪU, ŠU, KU valandinis dėst., profesorius.
1995 m. suteiktas doc., 1996 - prof. vardas. Nuo 2005 - atestuotas Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos specialistas. Str. „Urbanistikos paveldo saugotinos teritorijos“ (1995), „Kultūros paveldo kraštotvarkinis potencialas“ (1997), „Kultūros paveldas: paveldosaugos tikslai ir prognozės“ (1998), „The originality and value of Culturized Lithuanian Landscape / The Regional Expert Meeting on Cultural Landscape in Eastern Europe“ (1999), „Etnokultūrinio kraštovaizdžio paveldo problema“ (2004). Monografijų „Lietuvos kaimo kraštovaizdžio raida ir istorinės vertybės“ (1988), „Kuršių nerijos nacionalinis parkas“ (2001), vadovėlio „Kraštotvarkos pagrindai“ (2001) autorius. Stažavosi Graikijoje 2001, 2002, 2003 m. Lietuvos kraštovaizdžio kultūrologiniai tyrimų Kompleksinės mokslo tyrimo programos dalyvis (2000-2005). Apdovanotas V.Adamkaus specialiu premijos diplomu už svarbiausius darbus gamtos apsaugos ir kraštotvarkos srityje (1995), Aukščiausio laipsnio valstybinė stipendija už pasiekimus moksle (1998-1999), Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino Ordino karininko Kryžiumi už nuopelnus Lietuvos valstybei (2002), Antrąja valstybine premija už aukštojo mokslo bendrąjį vadovėlį „Kraštotvarkos pagrindai“ (2003), 2003 m. Lietuvos mokslo premija už darbų ciklą „Lietuvos miestų ir kaimo kultūrologiniai tyrimai (1980-2002)“. Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Vytauto paminklo atstatymo konkurso laureatas ir projekto aut. (1990-1991), LR valst. komisijos narys (1999-2003), LR Kultūros paveldo apsaugos departamento aukščiausiosios kategorijos (III) projektų rengimo ir ekspertizių spec., ICOMOS Lietuvos nac. komiteto biuro narys, Lietuvos architektų sąjungos, Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos narys, The American Biografical Institute Reserch Board of Advisors (nuo 2003 m.), Recearch Fellow of the American Biographical Institute (nuo 1995 m.). Mokslinių interesų sritys - kraštovaizdžio kultūrologiniai tyrimai, kultūros paveldo apsauga ir tvarkymas, kultūrinio kraštovaizdžio formavimas, kultūrinio turizmo plėtra. 1980 m. apgynė daktaro(architektūra ir teritorijų planavimas), 1994 - habilituoto daktaro (humanitarinių m.) disertaciją.
Paskutinio redagavimo data: 2018-08-21