Apie mus

DEMBSKIS VLADISLOVASVisuomenės veikėjas, kunigas

Gimė 1831 m. gegužės 19 d. Lepšiuose (Joniškio rajonas). Mirė 1913 m. lapkričio 12 d. Skrantone (JAV), pelenai 1925 palaidoti Ginkūnų laisvamanių kapinėse.
1860 m. baigė Varnių kunigų seminariją, kunigavo Žemaitijoje. Dalyvavo 1963 m. sukilime, jam pralaimėjus emigravo į Europą. 1880 m. atvyko į JAV . Iki 1896 m. kunigavo JAV ir Kanadoje. Suartėjęs su Jonu Šliūpu, pas kurį gyveno nuo 1896 m. iki mirties, virto laisvamaniu. 1900-1910 m. buvo Lietuvių laisvamanių susivienijimo Amerikoje sekretorius. Bendradarbiavo lietuviškoje spaudoje, parašė knygų, kuriose propagavo materialistinę pasaulėžiūrą.
Paskutinio redagavimo data: 2021-01-04