Apie mus

DIENYS GERVYDASChemikas organikas ir biochemikas, habilituotas fizinių mokslų daktaras

Gimė 1934 m. rugsėjo 25 d. Joniškyje.
1957 m. baigė Vilniaus universitetą. 1994 m. habilituotas fizinių mokslų daktaras. 1957-1975 m. ir nuo 1991 m. Vilniaus universiteto dėstytojas, nuo 1995 m. profesorius. Nuo 1975 m. dirbo Biotechnologijos institute (iki 1992 m. Taikomosios enzimologijos institutas), 1975-1991 m. Fizikinės cheminės enzimologijos skyriaus vedėjas. Svarbiausi darbai – organinių reakcijų kinetikos ir mechanizmo, enzimologijos, baltymų tyrimai. 1959 m. moksleivių chemijos olimpiadų rengimo pradininkas, daugelio jų vertinimo komisijos pirmininkas. Organinė chemija, vadovėlis, su kitais, d. 1 1969 m. II leid. 1995 m., d. 2 1971 m. II leid. 1999 m., Kvantinė chemija, su P. Adomėnu, 1976 m. 2 leid. 1999 m. 1975 m. suteikta LTSR valstybinė premija.
Paskutinio redagavimo data: 2018-08-21