Apie mus

DOBILAITIS JUOZAPASKunigas, monsinjoras

Gimė 1928 m. rugsėjo 18 d. Vadžgiryje (Jurbarko rajonas). Mirė 2014 m. liepos 23 d. Joniškyje.
Būsimasis kunigas mokėsi Vadžgirio pradinėje mokykloje, vėliau Eržvilko gimnazijoje, kurią baigė 1949–aisiais. Pokario Lietuvoje, ypač kaimo vietovėse, labai stigo mokytojų, todėl 1949–1950 metais jis dirbo pradinių klasių mokytoju. Vėliau, 1950–1953 metais, atliko karinę prievolę sovietinėje kariuomenėje. Grįžęs iš sovietinės kariuomenės, įstojo į Kauno kunigų seminariją. Kunigo šventimus gavo 1958 m. kovo 23 d. Pirmuosius trejus metus kunigavo vikaru įvairiose Kauno bažnyčiose. Sovietiniais laikais kunigai buvo gana dažnai kilnojami iš vienos parapijos į kitą, kad negalėtų susipažinti artimiau su parapijiečiais ir neplėtotų katechizacijos tarp moksleivių, tikinčiųjų. Tokiu būdu jau 1960 m. rugpjūčio 15 d. iškeliamas į Joniškį vikaru, o jau gruodžio 1–ąją perkeliamas į Kėdainių Šv. Juozapo bažnyčią. 1961–1966 metais tenka klebono pareigos Kulvos bažnyčioje (Jonavos r.), o 1966–1978–aisiais jau Joniškio rajone ėjo Skaistgirio bažnyčios klebono pareigas. Trumpai klebonavo Gruzdžių bažnyčioje Žemaitijoje. Kunigo pašaukimas – būti ten, kur esi skiriamas. Ir vėl 1980 metais grįžta į Joniškį eiti klebono pareigų. Per visą kunigystės laikotarpį atiduota daug jėgų sielovados darbui, pastoracinei veiklai, jaunų žmonių rengimui Pirmajai Komunijai. „Nugalėjusio socializmo“ sąlygomis visiems kunigams buvo visokiais būdais trukdoma vykdyti Dievo valią, mokyti žmones tikėjimo tiesų. Kun. J. Dobilaitis sugebėjo iškentėti skriaudas ir, kiek leido jėgos bei galimybės, gražinti Joniškio bažnyčią, aplinką. Bendra malda stiprino tikėjimą, o parapijiečiai talkino ūkio darbuose. Pastatyta nauja klebonija, bažnyčioje atliktas kapitalinis remontas. Atgavus nepriklausomybę, 1996 metais renovuoti ir įkurti senelių globos namai „Santara”. Kun. J. Dobilaičiui 1998 metais suteikiamas garbingas monsinjoro vardas ir įteikiamos insignijos, o Joniškio miesto valdžia suteikė miesto garbės piliečio vardą. Joniškio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia iškilmingai šventė savo 100-ąjį statybos jubiliejų. Nuo 2002 metų monsinjoras tapo altarista, nes pablogėjo sveikata.
Paskutinio redagavimo data: 2018-08-28