Veikla

Projektai

Projektai, finansuoti iš
tarptautinių ir respublikinių projektų rėmimo programų

2023 m. 

Projektas „Įsitrauk 4“ – 5000 Eur (Lietuvos kultūros taryba, Joniškio rajono savivaldybė)

Projektas „Baltųjų debesų lietus: tegul žydi meno ir kūrybos laukas“ – 5000 Eur (Lietuvos kultūros taryba, Joniškio rajono savivaldybė)

Projektas „Per knygą ir meną į žmonių širdis 2 “ – 1610 Eur (Lietuvos kultūros taryba, Joniškio rajono savivaldybė)

2022 m. 

Projektas „Meno jungtys 2“ – 5200 Eur (Lietuvos kultūros taryba, Joniškio rajono savivaldybė)

Projektas „Įsitrauk 3“ – 2800 Eur (Lietuvos kultūros taryba, Joniškio rajono savivaldybė)

2021 m.

Projektas „Mes – baltai“ – 3300 Eur (Lietuvos kultūros taryba, Joniškio rajono savivaldybė)

Projektas „Meno jungtys“ – 3600 Eur (Lietuvos kultūros taryba, Joniškio rajono savivaldybė)

2020 m. 

Projektas „Interaktyvi lankytojų informavimo sistema“ – 9600 Eur (Lietuvos kultūros taryba, Joniškio rajono savivaldybė)

Tęstinis projektas jaunimui „Įsitrauk 2“ – 5700 Eur (Lietuvos kultūros taryba, Joniškio rajono savivaldybė)

Projektas „Išlaisvink pojūčius: sensorinių skaitymų ir pojūčių erdvės įkūrimas“ – 5400 Eur (Lietuvos kultūros taryba, Joniškio rajono savivaldybė)

Projektas „Knygnešių takais“ – 1800 Eur (Lietuvos kultūros taryba, Joniškio rajono savivaldybė)

Projektas „Ateik, pamatyk ir išbandyk“  (vaikams ir jaunimui) – 1500 Eur (Lietuvos kultūros taryba, Joniškio rajono savivaldybė)

Projektas „Unikalių Joniškio Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos  leidinių restauravimas“ – 900 Eur (Lietuvos kultūros taryba, Joniškio rajono savivaldybė)

Projektas „Per knygą ir meną į žmonių širdis“ – 1100 Eur (Lietuvos kultūros taryba, Joniškio rajono savivaldybė)

Lituanistikos sklaidos projektas „Graži kalba žmogų puošia“ – 300 Eur (Valstybinės lietuvių kalbos komisija)

2019 m.

Projektas jaunimui „Įsitrauk“ – 7000 Eur (Lietuvos kultūros taryba, Joniškio rajono savivaldybė (PDF/200 KB)

Projektas „Europa ir mes“ – 1000  Eur. Projekto tikslas – paminėti Europos dieną Joniškio rajone.

Projektas „ES drauge saugiau“ – 500 Eur. Projekto metu vyko knygos „Žmonės kurie saugo Europą“ pristatymas.

Projektas „Mink  nuotykių ir pažinimo keliu“, finansuotas Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo, sklaidos ir atgaivinimo projektų rėmimo Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis – 300 Eur. Pagrindinis projekto tikslas – atkreipti visuomenės dėmesį į savo krašto istoriją,  kultūros paveldą. 

2018 m.

Projektas „Joniškis – ant šimtmečio bangos keteros“ – 4700 Eur (Lietuvos kultūros taryba, Joniškio rajono savivaldybė)

Projektas „Dėmesio centre – paveldas ir kultūra“ – 900 Eur (Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje)

Joniškio viešoji biblioteka dalyvauja Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos projekte Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje

2017 m.

Projektas „Joniškio kraštai dvarai. Didžioji ir Mažoji Daunoravos, Bertaučiai, Satkūnai“ – 3300 Eur (Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija)

Projektas „Joniškio kraštai dvarai. Didžioji ir Mažoji Daunoravos, Bertaučiai, Satkūnai“ – 900 Eur (Joniškio rajono savivaldybė)

Projektas „Gyvenimas – tai nesibaigiantis kūrybos procesas (Jonas Avyžius). Literatūrinių renginių ciklas, skirtas J. Avyžiaus 95-osioms gimimo metinėms“ – 2900 Eur (Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Joniškio rajono savivaldybė)

Projektas „Bibliotekos gidas visai šeimai“ – 1300 Eur (Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Joniškio rajono savivaldybė)

Projektas „Europos sukaktys“ – 900 Eur (Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje)

Projektas „Didžiuotis. Būti. Kurti: MES – šimtmečio istorijos dalis“ – 1800 Eur

2016 m.

Projektas „Intriguojame skaityti“ – 2000 Eur (Lietuvos kultūros taryba)

Projektas „Joniškio piliečiai – geriausi europiečiai“ – 900 Eur (Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje)

2015 m.

Projektas „Pasisemkim savasties iš tautos lobyno" - 1500 Eur (Lietuvos kultūros taryba)

Projektas Europos dienai paminėti „Iš Europos - į pasaulį" - 1000 Eur  (Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje)

Projektas „Miesto istorijos ženklai“ - 335 Eur (Joniškio rajono savivaldybė)

2014 m.

Projektas „Išėjusiems sugrįžti “ - 4000 Lt (Lietuvos Respublikos kultūros taryba)

Projektas „Vienos nuotraukos motyvais...(Vilniaus gatvės pradžia tarpukariu) - 1120 Lt (Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo, sklaidos ir atgavinimo projektų rėmimo Joniškio r. savivaldybės biudžeto lėšomis programa)

Europos dienos šventė „10 metų kartu su ES“ - 2500 Lt (Europos Komisijos Atstovybė Lietuvoje)

2013 m.

Renginių ciklas „Gyvasis žodis iš gimtosios tarmės versmių“ - 3000 Lt (Lietuvos Respublikos kultūros rėmimo fondas)

 „Europos dienos šventė Joniškio rajone“ - 4800 Lt (Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje)

„Moderniosios architektūros apraiškos Joniškyje 1918-1940 m. - 880 Lt (Joniškio rajono savivaldybė)

2012 m.

Literatūrinių renginių ciklas „Metai su Jonu Avyžiumi“ - 3500 Lt (Lietuvos Respublikos kultūros rėmimo fondas)

Europos dienos šventė Joniškio rajone – 4000 Lt (Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje)

Renginių ciklas „Maironio poezija visoms kartoms“ – 4000 Lt (Lietuvos Respublikos kultūros rėmimo fondas)

Skaitymo skatinimo projektas „Pagauk skaitymo malonumą“ – 4000 Lt (LR Kultūros ministerija)

2011 m.

Europos dienos šventė Joniškyje – 3500 Lt (Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje) 

Gyvas literatūros žodis Jono Avyžiaus gimtinėje II – 5000 Lt (Lietuvos Respublikos kultūros rėmimo fondas)

2010 m.

Gyvas literatūros žodis Jono Avyžiaus gimtinėje -5000 Lt (Lietuvos Respublikos kultūros rėmimo fondas) 

Projektas „Skaitykime ir būkime kartu“ - 3000 Lt (Lietuvos Respublikos kultūros rėmimo fondas)

2009 m.

Projektas „Bibliotekos pažangai“, kurį finansuoja Bilo ir Melindos Geitsų fondas, kofinansuoja LR vyriausybė ir rajono savivaldybė. Projekto paramos Joniškio Jono Avyžiaus viešajai bibliotekai vertė- 481,7 tūkst. Lt. 

2009 m. įrengta 10 kompiuterizuotų darbo vietų Viešojoje bibliotekoje ir 26 kompiuterizuotos darbo vietos Žagarės, Bariūnų, Gaižaičių, Gataučių, Rudiškių, Kriukų, Plikiškių, Skaistgirio, Stupurų, Satkūnų filialuose, 9 filialuose įrengtas interneto ryšys. 

Rajono gyventojams suteikta galimybė naudoti naujomis technologijomis, organizuojami kompiuterinio raštingumo pradmenų mokymai. 

Projektas „Skaitymo skatinimo mozaika ir mažiems, ir dideliems“ – 4500 Lt ( Kultūros ministerijos skaitymo skatinimo programa)

2008 m.

Edukacinė programa „Teatralizuotos literatūrinės improvizacijos Jono Avyžiaus pasakų motyvais“ -2000 Lt (Kultūros ministerijos vaikų ir jaunimo edukacijos programa) 

Viešieji skaitymai netradicinėse erdvėse ( Joniškio parke, Medvilionių dvare, Žagarės oze) – 1050 Lt (Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka, Skaitymo skatinimo programa ) 

Skaitymo žavesio pavilioti (Kultūros ministerijos skaitymo skatinimo programa) -1000 Lt

2007 m.

„Rašytojo aura knygos ir žinių šventovėje“, skirta Jono Avyžiaus 85-osioms gimimo metinėms ir Viešosios bibliotekos 70-mečiui -3000 Lt (KM regionų kultūros programa ) 

Jaunųjų menininkų galerija bibliotekos erdvėje -1000 Lt (KM vaikų ir jaunimo edukacijos programa) 

Projektas „Viešųjų interneto prieigos taškų tinklo plėtra“- parama Kepalių, Maldenių filialų kompiuterizuoti ir Žagarės miesto filialo kompiuteriams atnaujinti.

2006 m.

Skaistgirio miestelio aplinkos tvarkymo tradicijų puoselėjimas, etninės kultūros paveldo išsaugojimas ( KM etninės kultūros ir regionų kultūros projektų rėmimo fondo parama ) –VB Skaistgirio filialas -2000 Lt 

"Įamžinti kūrėją meno kalba", skirta Jono Avyžiaus 85-osioms gimimo metinėms ir Viešosios bibliotekos 70-mečiui - 3000 Lt (LR kultūros ir sporto rėmimo fondas)

2005 m.

Ekspedicija Mėdginuose: Jono Avyžiaus vaikystės ir jaunystės takais (KM etninės kultūros ir regionų kultūros projektų rėmimo fondo parama) - 2000 Lt

2003 m.

„Mes - Europos Sąjungoje“ (Europos Komisijos delegacijos parama) - 2245 Lt

Vaikų centro „Būkime kartu“ plėtimas-naujos galimybės vaikams (Šiaurės šalių Ministrų Tarybos informacijos biuro parama) - 2900 Lt

„Goesų gyvenimo priedermė – kultūra ir švietimas“ ( KM etninės kultūros ir regionų kultūros projektų rėmimo fondo parama) - 1000 Lt

Viešosios interneto prieigos taškai 4 kaimo filialuose (Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie LRV projektas) 

Kasmetiniai tradicinių švenčių vaikams „Atversta vaikystės knyga“ ir „Nuostabiausi vaikystės žiedai“ projektai (Rajono savivaldybės kultūros renginių rėmimo programa)

2002 m.

"Didelio kelio pradžia“ –kraštiečiui Jonui Avyžiui (KM etninės kultūros ir regionų kultūros projektų rėmimo fondo parama) - 1000 Lt

2001 m.

Vaikų centras „Būkime kartu“ Joniškio viešojoje bibliotekoje (Atviros Lietuvos fondo parama) - 5900 Lt

„Interneto skaitykla Joniškio viešojoje bibliotekoje“ (Kultūros ministerijos programa „Visuomenės informacinis aprūpinimas“)

2000 m.

„Infolinija besimokančiai miesto jaunuomenei“ (Atviros Lietuvos fondo parama) - 15619 Lt

1999 m.

„Skaistgirio kaimo biblioteka – vaikams ir jaunimui“ (Atviros Lietuvos fondo parama) - 6160 Lt

 

Projektai, finansuoti iš
rajono savivaldybės kultūros programų ir iniciatyvų,
valstybinių ir kalendorinių švenčių renginių rėmimo fondo

 

2007 m.

„Rašytojo aura knygos ir žinių šventovėje“ (VB) – 3000 Lt 

„Sugrįžimai, susitikimai, pristatymai“ (VB)– 1300 Lt 

„Žagarės žemėje įmintos pėdos“(Žagarės filialas) - 560 Lt

2006 m.

Literatūriniai eskizai (VB)-800 Lt 

Vaikų idėjos, saviraiška ir kūryba Mobiliojoje bibliotekoje (VB)-400 Lt 

Satkūnų kaimo mini lektoriumas (Satkūnų filialas) -350 Lt 

Pirmieji vaiko universitetai (Satkūnų filialas)-300 Lt 

Praeitis dabartyje ir dabartis ateityje (Maldenių filialas) – 600 Lt 

Takelis veda pas mamą , skirta kraštiečio R.Vaitiekūno 70-mečiui (Stupurų filialas)- 150 Lt 

Susitikimas su pasaka (Stupurų filialas)- 270 Lt 

Pavasario dvelksmas poezijoje (Lieporų filialas)- 180 Lt 

Palydim žarą, sutinkam aušrą ((Lieporų filialas) - 200 Lt

2005 m.

„Kelias, kuriuo einame...“ (Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro G.Ramono atminimo įamžinimui) – VB 

Knygnešio dienos paminėjimas-VB 

Šventė „Atversta vaikystės knyga“- VB Vaikų literatūros skyrius 

„Lietuvių literatūra šiandienos šviesoje“ –VB 

Ekspedicija Mėdginuose: Jono Avyžiaus vaikystės ir jaunystės takais – VB 

Portreto vakaras „Melpomenės apžavėta“ (aktorė Silvija Povilaitytė)- VB 

Literatūros vakaras „Jolitos Skablauskaitės kūrybos erdvėje“-VB 

Edukacinių renginių ciklas „Senolių išminties paslaptis praskleidus“ – Stungių filialas 

Vakaras-susitikimas „Regėjau raitelį ant balto žirgo“- Žagarės miesto filialas 

Kaimo šventė „ Kaime sklando kūrybos dvasia“ – Maldenių filialas 

Renginių ciklas „Pirmieji vaiko universitetai – Satkūnų filialas 

Renginių ciklas „Einam Kalėdų ieškoti“- Bariūnų filialas

2004 m.

Signataro Gintaro Ramono atminimo įamžinimas, atminimo vakaras -VB 

Leidyklos „Rosma“ pristatymas (Knygnešio dienai)-VB 

Kompleksinis renginys „Žodis ir knyga informacinėje visuomenėje“ ( Lietuviškos spaudos atgavimo 100- mečiui)- VB 

Mes Europos Sąjungoje – VB 

Konkursas jaunimui „Būk informuotas“ - VB 

Šventė vaikams „Nuostabiausi žemės žiedai“- VB Vaikų literatūros skyrius 

Mokslinė konferencija „Visuomenės veikėjas, švietėjas Stanislovas Goesas“ 

Literatūros vakaras „Savosios žemės išrinktasis“ (M.Katiliškio 90-osioms gimimo metinėms)- VB 

Satkūnų kaimo mini lektoriumas- VB Satkūnų filialas 

Kaimo poezijos šventė- VB Daukšių filialas 

Knygą mylinčių šeimų šventė „Biblioteka, aš ir mano šeima“ – VB Stungių filialas 

Šventė „Vaikystei ir saulė šypsosi“-VB Daunoravos filialas 

Poezijos vakaras „Tėviškėle, ir vėl susitinkam“ –VB Maldenių filialas 

Lieporų kaimo poezijos pavasarėlis – VB Lieporų filialas

Paskutinio redagavimo data: 2024-02-08