Veikla

Projektas „Per knygą ir meną į žmonių širdis“

Projekto trukmė: nuo 2020-08-01–2020-11-06

Projekto vadovė: Stungių teritorinio padalinio (filialo) vyresn. bibliotekininkė Diana Kidelienė, +370 61562951, kideliene@gmail.com

Projekto partneriai: Daukšių kaimo bendruomenė, Stungių kaimo bendruomenė.

Trumpas projekto pristatymas:

Biblioteka siekia, kad kaimo žmonės neatsiliktų nuo naujovių, domėtųsi kultūra, meno pasiekimais, skirtų didesnį dėmesį meninei saviraiškai. Projektu siekiama sudaryti galimybę ir kaimo žmonėms prisiliesti prie taip visiems dvasiškai svarbaus knygos ir meno pasaulio,  pakelti Stungių ir Daukšių kaimo gyventojų meninį ir kultūrinį lygį, paminėti Lietuvos Respublikos Seimo paskelbtus Tautodailės metus.  Tuo tikslu bus organizuojamos tapybos pamokos, kūrybiniai edukaciniai užsiėmimai, susitikimai su rašytojais, knygų pristatymai, parodos.

Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Joniškio rajono  savivaldybė.

Paskutinio redagavimo data: 2020-07-15