Galerija

VERTIMAI IŠ LATVIŲ IR RUSŲ KALBŲ SPAUDOJE

33. Aivaras, Eduardas. „Aš nerašysiu daug...“/ Eduardas Aivaras; vertė Dzintra Elga Irbytė// Sidabrė − 2002, saus. 26, p. 3.

34. Aivars, Eduards. „Uždusęs užkopiau …“: [eilėraštis]/ Eduards Aivars; iš latvių kalbos vertė Dz. E. Irbytė// Sidabrė. − ISSN 1822-7589. − 2008, kovo 8, p. 8.

35. Aizpuriete, Amanda (Aizpurietė, Amanda). „Vieną ramų rudens …“; „Nieko aš netvarkysiu …“; „Vasaron ton …“: [eilėraščiai]/ Amanda Aizpurietė; iš latvių kalbos vertė Dzintra Elga Irbytė.− Port.// Jungtys.− [2009], P. 49-50.

36. Akmenytė, Vilma. Ex-picker'io knyga arba išgyvenimo emigracijoje vadovėlis: [recenzija]/ Vilma Akmenytė. − Iliustr. − Bibliogr.: 3 pavad. − Rec. kn.: Pievagrybių testamentas / Laima Muktupāvela. − Vilnius: Mintis, 2003// Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos. − ISSN 1822-5152. − Nr. 3 (2007), p. 147-150.

37. Bargais, Rihards. Rihards Bargais.− Nuotr..− Iš latvių kalbos vertė Dzintra Elga Irbytė − Vertimų dirbtuvė// Naujoji Romuva.− ISSN 1392-043X.- 2017, Nr. 4, p. 72-73.

38. Belozorčikas, Aleksandras. Žagarės miestelis/ Aleksandras Belozorčikas; A. Bitaičio, D. Vičo, L. Ripskytės nuotr..− Iš senosios rusų kalbos vertė Dzintra Elga Irbytė-Staniulienė − Istorinis-statistinis aprašymas// Žemygala.− ISSN 1822-4989.- 2014 m. Nr. 1-2 - 2015 m. Nr. 1-2, p. 105-111.

39. Berza, Diana. Angelų duona/ Diana Berza; Iš latvių kalbos vertė Dzintra Elga Irbytė.− Iliustr. − Susikaupimo metui// Sidabrė.− ISSN 1822-7589.− 2011, gruod. 23, p. 1.
Ištrauka iš D. Berzos knygos „Angelų apreiškimai“.

40. Brūkle, Elina. Asmeniškas prisilietimas prie gyvenimo ir prie meno/ Elina Brūkle; V. Stulgienės, R. Daužvardžio, S. Laurinavičiaus, D. Vičo nuotr..− Iš latvių kalbos vertė Dzintra Elga Irbytė-Staniulienė − Asmenybės, kūrėjai, kūryba// Žemygala.− ISSN 1822-4989.− 2011, Nr. 1 (11) - 2011, Nr. 2 (12), p. 74-79.

41. Carkovas, Aleksandras. Vyrų ašaros; Langas: [eilėraščiai]/ Aleksandras Carkovas; iš rusų kalbos vertė Dzintra Elga Irbytė// Sidabrė.− ISSN 1822-7589.− 2010, vas. 3, p. 6.
Kopyliaus rajono (Baltarusija) literato kūryba.

42. Dreika, Dagnija. „Žodžiai pažiro mėlynių karoliais…“; „Pasakiškai sninga!“/ Dagnija Dreika; iš latvių kalbos vertė Dzintra Elga Irbytė. − Portr.// Jungtys. − [2006], p. 42.

43. Gasanova, Ruslana. Laivelis; Lietus nuplauna pėdsakus: [eilėraščiai]/ Ruslana Gasanova; iš rusų kalbos vertė Dzintra Elga Irbytė// Sidabrė.− ISSN 1822-7589.− 2010, vas. 3, p. 6.
Kopyliaus rajono (Baltarusija) literatės kūryba.

44. Grīns, Aleksandrs (Grynas, Aleksandras). Skiriama besibaigiantiems Lietuvos ir Latvijos valstybių šimtmečių metams bei „Sidabrės“ 730 m. sukakčiai/ Aleksandras Grynas; iš latvių kalbos vertė Dzintra Elga Irbytė − Rubrika: Svečiuose „Žiemgalos“ kultūros draugija// Sidabrė.- ISSN 1822-7589.− 2018, gruod. 29, p. 5.
Ištrauka iš Aleksandro Gryno romano „Nameisio žiedas“.

45. Ikase, Laila. Azija: [eilėraštis]/ Laila Ikase; iš latvių kalbos vertė Dzintra Elga Irbytė// Mūsų kraštas − 2002, geg. 4, p. 5.
46. Ikase, Laila. Azija/ Laila Ikase; iš latvių kalbos vertė Dzintra Elga Irbytė// Pakruojo kraštas − 2002, geg. 4, p. 5.
47. Ikase, Laila. Azija: [eilėraštis]/ Laila Ikase; iš latvių kalbos vertė Dzintra Elga Irbytė// Sidabrė − 2002, geg. 4, p. 5.

48. Ločmelis, Albertas. Kaimynų sode: [eilėraštis]/ Albertas Ločmelis; iš latvių kalbos vertė Dzintra Elga Irbytė// Sidabrė. − ISSN 1822-7589. − 2006, geg. 6, p. 13.

49. Mārtuža, Eva. „Puiki, oi puiki, oriai išdidi eglė vieniša…“; „Kai tamsa užburia dangų žvaigždėmis…“; „Mano širdis be siūlių be randų…“; „Koks nors praeivis visuomet scenarijų mano sužlugdo…“; „Meldžiu tave ateit…“; „Sninga sniegas tarsi malda…“; „Ilgai į saulę kai žvelgiu…“: [eilėraščiai]/ Eva Martuža; iš latvių kalbos vertė Dzintra Elga Irbytė; [su prierašu apie autorę]. − Portr.// Ten, sidabro vingy. − [T. 6] (2005), p. 182-184.

50. Minčenia, Tamara. „Koks saulėtas …“: [eilėraštis]/ Tamara Minčenia; iš rusų kalbos vertė Dzintra Elga Irbytė// Sidabrė.− ISSN 1822-7589.− 2010, vas. 3, p. 6.
Kopyliaus rajono (Baltarusija) literatės kūryba.

51. More, Jana. Bičių žodžiai: [eilėraštis]/ Jana More; iš latvių kalbos vertė Dzintra Elga Irbytė// Sidabrė. − ISSN 1822-7589. − 2003, liep. 26, p. 8.

52. Motuz, Liubovė. Kopyliui: [eilėraštis]/ Liubovė Motuz; iš rusų kalbos vertė Dzintra Elga Irbytė// Sidabrė.− ISSN 1822-7589.− 2010, vas. 3, p. 6.
Kopyliaus rajono (Baltarusija) literatės kūryba.

53. Muktupāvela, Laima. Kilpa: [romano ištrauka]/ Laima Muktupavela; iš latvių kalbos vertė Dzintra Elga Irbytė// Literatūra ir menas. − ISSN 0233-3260. − 2003, rugs. 5, p. 3, 6, 17.

54. Muktupāvela, Laima. „Pievagrybių testamentas: juodieji baltai pas keltus“: iš skyriaus „Begalinės skruzdėlių kovos“/ Laima Muktupavela; vertė Dzintra Elga Irbytė; [su prierašu apie autorę]// Literatūra ir menas. − ISSN 0233-3260. − 2003, vas. 14, p. 5, 16.

55. Muktupāvela, Laima. Žodis aplink jūrą - tarp upės ir kalno/ Laima Muktupavela; iš latvių kalbos vertė Dzintra Elga Irbytė. − Portr.// Literatūra ir menas. − ISSN 0233-3260. − 2003, rugs. 5, p. 3.
Apie tarptautinį šiuolaikinės literatūros forumą „Šiaurės vasara. Eurospąstai?“ Jurbarke rugpjūčio 22-24 d.

56. Ozolas, Uldis. Dvi galimybės; „Dar kurį laiką …“: [eilėraščiai]/ Uldis Ozolas; iš latvių kalbos vertė Dzintra Elga Irbytė - Rubrika: Joniškio poetų kūryba// Gintaro gimtinė.− ISSN 2029-2910.- 2018, Nr. 7, p. 6.

57. Ozols, Uldis. Menas: [eilėraštis]/ Uldis Ozolas; iš latvių k. išvertė Dz. E. Irbytė; [su prierašu apie vertėją]. − Portr.// Ten, sidabro vingy. − [T. 7] (2006), p. 101.

58. Plaude, Dace. Alūksnē viesojas Jonišķu literāti: [par literātu kluba „Audruve“ (Lietuva) pārstāvju viesošanos Alūksnes Novadpētniecības un mākslas muzejā projekta „Pierobežas rakstnieki. Literatūra bez robežām“ ietvaros]/ Dace Plaude; tekstā stāsta kluba dalībniece, tulk. un atdzej. Dzintra Elga Irbīte// Malienas Ziņas. − ISSN 1691-1466. − Nr.121 (2006, 17.okt.), 2.lpp.

59. Pramalte, Zonne. Atėjimas; Žiemgala; „Žvelgiu…“: [eilėraščiai]/ Zonne Pramalte ; iš latvių k. vertė D. E. Irbytė. − Nuotr. − Turinyje: apie Dzintrą Elgą Irbytę// Sidabrė. − ISSN 1822-7589. − 2003, lapkr. 22, p. 8.

60. Princė, Aija. Kažkas tokio; „Aš baltas mintis kaupiu …“: [eilėraščiai]/ Aija Princė; iš latvių kalbos vertė Dzintra Elga Irbytė − Rubrika: Joniškio poetų kūryba// Gintaro gimtinė.− ISSN 2029-2910.- 2018, Nr. 7, p. 6.
61. Ramba, Janis. Trijų eilėraščių rytas/ Janis Ramba; vertė Dzintra Elga Irbytė //Sidabrė − 2000, liep. 1, p. 7

62. Rūta, Venta. „Meilė …“; Besišypsantis šuo: [eilėraščiai]/ Venta Rūta; iš latvių k. vertė Dzintra Elga Irbytė// Sidabrė. − ISSN 1822-7589. − 2006, vas. 11, p. 5.

63. Sēlis, Roberts. Lietuvos pašonėje: [1905 metų apysaka]/ Robertas Sėlis; iš latvių kalbos vertė Dzintra Elga Irbytė.− Nuotr. − Vertimas// Žemygala.− ISSN 1822-4989.− 2010 m. Nr. 1(9) − 2010 m. Nr. 2(10), p. 61-71.
Turinys: Apie Robertą Sėlį p. 61

64. Sēlis, Roberts. Lietuvos pašonėje. II dalis. Neramumų dienos: [1905 metų apysaka]/ Robertas Sėlis; iš latvių kalbos vertė Dzintra Elga Irbytė-Staniulienė.- Nuotr..− Tęsinys kitame Nr. − Vertimas// Žemygala.− ISSN 1822-4989.- 2011, Nr. 1 (11) - 2011, Nr. 2 (12), p. 88-108.

65. Skuja, Olgertas. Nieko nenutiko…: [eilėraštis]/ Olgertas Skuja; iš latvių kalbos vertė Dzintra Elga Irbytė. − Nuotr.// Jungtys. − [2003], p. 45-46.

66. Skulme, Marta. Atmintis: [eilėraštis]/ Marta Skulmė; iš latvių kalbos vertė Dzintra Elga Irbytė// Jungtys. − [2003], p. 46.

67. Tomkalne, Inta. Amžinybės laiškas/ Inta Tomkalne; iš latvių k. vertė D. E. Irbytė. − Ištr. iš knygos „Žemei ir žiedams“// Sidabrė. −ISSN 1822-7589. − 2003, lapkr. 22, p. 8.

68. Volskis, Osipas. Joniškio miestelis/ Osipas Volskis; iš senosios rusų kalbos vertė Dzintra Elga Irbytė-Staniulienė - Istorinis-statistinis aprašymas// Žemygala.− ISSN 1822-4989.- 2013 m. Nr. 1(15) - 2013 m. Nr. 2(16), p. 105-108.

69. Zyrinis, Fredis. Kodėl?: [eilėraštis]/ Fredis Zyrinis; iš latvių kalbos vertė Dzintra Elga Irbytė// Jungtys. − [2003], p. 46.

70. Zīverts, Mārtiņš. Raktė: drama: vieno veiksmo variacija nesantaikos tema/ Martinis Zyvertas; iš latvių kalbos vertė Dzintra Elga Irbytė-Staniulienė. − Tęs. Pradžia: 2006, Nr. 1// Žemygala. − ISSN 1822-4989. − 2006, Nr. 2 - 2007, Nr. 1, p. 109-122.

71. Zīverts, Mārtiņš. Raktė: vieno veiksmo variacija nesantaikos tema/ Martinis Zyvertas; [su prierašu apie autorių]; iš latvių kalbos vertė Dzintra Elga Irbytė; G. Rakštienės nuotr.// Žemygala. − ISSN 1822-4989. − 2006, Nr. 1, p. 66-77.

72. Zyvertas, Martinis. Raktė: [drama]/ Martinis Zyvertas; iš latvių kalbos vertė D. E. Irbytė. − Tęsinys. Pradžia „Žemygala“, 2006, Nr. 1// Žemygala. − ISSN 1822-4989. − 2006, Nr. 2, p. 109-122.

73. Zmitrovič, Tatjana. „Kažkur klajoja Laimė…“; „Na pasakykite …“: [eilėraščiai]/ Tatjana Zmitrovič; iš rusų kalbos vertė Dzintra Elga Irbytė// Sidabrė.− ISSN 1822-7589.− 2010, vas. 3, p. 6.
Kopyliaus rajono (Baltarusija) literatės kūryba.


Paskutinio redagavimo data: 2020-04-30