Galerija

VERTIMAI (KNYGOS, GARSO ĮRAŠAI)

1.Aizpuriete, Amanda. Plaukiotoja naktimis: romanas [ir poezija]/ Amanda Aizpurietė; [iš latvių kalbos vertė Dzintra Elga Irbytė].− Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2009 (Šiauliai: Šiaulių knygrišykla).− 94, [2] p.: portr.; 21 cm.− Orig. antr.: Nakts peldētāja.

2. Audruvė : Joniškio literatų kūrybos almanachas/ [Joniškio literatų klubas. − Šiauliai: Saulės delta, 2001. −140, [2] p.: portr.; 21 cm. − ISBN 9986-899-91-5 (įr.)

3. Baltie sparni = Baltieji sparnai: Ziemgales novada Dobeles un Jonišku rajonu autoru dzej: Žiemgalos krašto Duobelės ir Joniškio rajonų autorių poezija/ red. Liliana Cirsė. − : [S. l.]; [S. n.], 2005. − 251, [2] p.: iliustr.

4. Celms, Valdis. Baltų raštai ir ženklai: baltų pasaulio modelis: struktūra, vaizdiniai, simboliai/ Valdis Celms; iš latvių kalbos vertė Dzintra Irbytė.− Vilnius: Mintis, [2010] (Vilnius: Logotipas).− 334, [1] p.: iliustr.; 27 cm.− Orig. antr.: Latvju raksts un zīmes.− Virš. antr. ir aut. nenurodyti.

5. Celms, Valdis. Baltu dievestības pamati – Baltų religijos pagrindai: mokslo populiarinimo knyga/ valdis Celms; [iš latvių kalbos vertė Dzintra Elga Irbytė]. – Ryga: Latvijas avize, 2016 − 278 p. − ISBN 993415241X, 9789934152412.

6. Dreika, Dagnija. Tiesos iškasiniai: romanas–rebusas/ Dagnija Dreika; [iš latvių kalbos vertė Dzintra Elga Irbytė].− Vilnius: Litera, 2016.−190, [2] p.; 21 cm.− Orig. antr.: Patiesības izrakumi.

7. Dreika, Dagnija. Vėjo juokas : [proza ir poezija]/ Dagnija Dreika. - Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2007. −173, [1] p.; 21 cm. − ISBN 978-9986-38-777-0.

8. Dzejolis staigā pa klusumu: veltīta Rīgas 800 gadu jubilejai: Eiropas valodu gads −2001 / sast. un atdzej. Dzintra Elga Irbīte = Eilėraštis vaikšto po tylą: skiriama Rygos 800- ajam jubiliejui: Europos kalbų metai − 2001/ sudarytoja ir vertėja Dzintra Elga Irbytė. Joniškis: [b.i.], 2001 103, [2] lap.; ISBN 9986382742.

9. Eilėraštis vaikšto po tylą = Dzejolis staigā pa klusumu: [eilėraščiai]: skiriama Rygos 800-ajam jubiliejui: Europos kalbų metai − 2001/ sudarytoja ir vertėja Dzintra Elga Irbytė. - Joniškis [i.e. Šiauliai : Šiaulių univ. l-kla, 2001]. − 103, [2] p.; 20 cm. − ISBN 9986-38-274-2.

10. Ivanauskas, Jonas. Baltaliemenė diena: [poezija]/ Jonas Ivanauskas; [į anglų kalbą vertė Ieva Akstinavičiūtė, į latvių kalbą vertė Dagnija Dreika ir Dzintra Elga Irbytė, į vokiečių kalbą vertė Salomėja Blažytė; autoriaus fotografijos].− Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2009 (Šiauliai: Šiaulių knygrišykla).− 85, [1] p.: iliustr.; − Dalis gretut. teksto liet. ir angl., liet. ir latv., liet. ir vok.

11. Ivanauskas, Jonas. Giesmė Žiemgalai = Dziesma Zemgalei: eilėraščiai/ Jonas Ivanauskas. − Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2006. − 71, [1] p.: iliustr.; 21 cm. − ISBN 9986-38-653-5.

12. Ivanauskas, Jonas. Ir laimėjo saulė mūšį = Saule kauju ar uzvaru veica: [poema]: skiriama Saulės mūšio 765-osioms metinėms (1236-09-22) / Jonas Ivanauskas. −Joniškis [i.e. Šiauliai: Šiaulių univ. l-kla, 2001]. − 13, [1] p.: iliustr.; 21 cm. − ISBN 9986-38-278-5.

13. Ivanauskas, Jonas. Suglauskime širdis: poezija/ Jonas Ivanauskas; į latvių k. vertė Dzintra Elga Irbytė, Eva Martuža.− Vilnius: Litera, 2017.− 78, [2] p.: iliustr.

14. Ivanauskas, Jonas. Tev un Tēvzemei = Tau ir tėviškei: [eilėraščiai]/ Jons Ivanausks. - Kaunas: Aesti, 2000. − 67, [3] p.: iliustr.; 20 cm. − ISBN 9986-884-10-1.

15. Joniškio kraštas = Joniskis region: [atvirukų rinkinys]/ tekstų autoriai Dzintra Elga Irbytė, Jonas Ivanauskas; parengė Joniškio turizmo ir verslo informacijos centras; fotografijos: Jono Ivanausko, Aušros Jokubaitės; iš Joniškio rajono savivaldybės ir Žagarės regioninio parko direkcijos archyvų.−Joniškis: Joniškio turizmo ir verslo informacijos centras, [2009] (Klaipėda: Leidybos grupė („Druka“).− 1 apl. (25 atvirukai): spalv..− Dalis teksto liet., ang.

16. Kreivakiškių dvare: poezijos rinktinė/ sudarė Dzintra Elga Irbytė. − Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2008. − 46, [2] p.: iliustr. − Tiražas 200 egz. − ISBN 978-9986-38-917-0.

17. Līdzsvara testēšanas un trenēšanas tehnoloģija, tās ieviešanas metodika [elektroniskais resurss] = The technology of balance testing and training, the methodology of its introducing = Pusiausvyros testavimo ir treniravimo tecnolo-gija ir įdiegimo metodika / Velta Ļubkina, Aivars Kaupužs, Svetlana Ušča, Lorita Rižakova, Aldis Ciukmacis; atbildīgais par izdevumu: Velta Ļubkina; latviešu teksta redaktore Sandra Laizāne; tekstus angļu valodā tulkojusi Vineta Pavlova; angļu valodas redaktore Mārīte Opincāne; tekstus lietuviešu valodā tulkojusi Dzintra Elga Irbytė-Staniulienė; lietuviešu valodas redaktore Dzintra Elga Irbytė-Staniulienė; vāka dizains: Inese Rimšāne; Rēzeknes Augstskola. Izglītības un dizaina fakultāte. Personības socializācijas pētījumu institūts. − Rēzekne: Rēzeknes augstskola, 2013. − 1 CD (136 lp.): il., tab.; 12 cm. − Aprakstīts pēc diska sākumlapām. − Ietver bibliogrāfiju. − Teksts paralēli latviešu, angļu un lietuviešu valodā. − ISBN 978-9984-44-126-9.

18. Mārtuža, Eva (Martuža, Eva). Išravėta širdis: romanas, bet gali būti ir dienoraštis nuo praėjusiųjų metų gruodžio 17 d. iki šių metų birželio 15-os / Eva Martuža. − Vilnius : Sirokas [i.e.Vilniaus spaustuvė], 2005. − 287, [1] p.; 20 cm. − ISBN 9955-644-04-4.

19. Mārtuža, Eva. Neprotingoji: romanas/ Eva Martuža; iš latvių kalbos vertė Dzintra Elga Irbytė.− Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2011 (Šiauliai: Šiaulių knygrišykla).−192, [1] p.; 21 cm.− Orig. antr.: Negudrā.− ISBN 978-609-430-084-4.

20. Muktupāvela, Laima. Kilpa: romanas-raga/ Laima Muktupāvela. − Vilnius: Vaga, 2006. − 239, [1] p.; 25 cm. − ISBN 5-415-01909-X (įr.)

21. Muktupāvela, Laima. Kilpa [Garso įrašas - WAV]: romanas-raga/ Laima Muktupāvela. − Vilnius: Lietuvos aklųjų b-ka, 2008. − 2 garso diskai (8 val. 8 min.; 5 val.23 min.): Įrašas WAV fmt; 12 cm + 1 įd.lap. (12 x 12). −ISBN 978-9955-36-114-5.

22. Muktupāvela, Laima. Kilpa [Garso įrašas - MP3]: romanas-raga / Laima Muktupāvela. − Vilnius: Lietuvos aklųjų b-ka, 2008. − 1 garso diskas (8 val. 8 min.; 5 val.23 min.): Įrašas MP3 fmt; 12 cm + 1 įd.lap. (12 x 12). − ISBN 978-9955-36-114-5.

23. Muktupāvela, Laima. Pievagrybių testamentas: juodieji baltai pas keltus: romanas/ Laima Muktupāvela. − Vilnius: Mintis, 2003. − 383, [1] p.; 22 cm. −ISBN 5-417-00849-4.

24. Muktupāvela, Laima. Pievagrybių testamentas [Garso įrašas]: juodieji baltai pas keltus: romanas/ Laima Muktupāvela. − Vilnius: Lietuvos aklųjų b-ka, 2004. − 2 garso kasetės (11 val. 58 min.): 2 cm/sek; 1 dėžutė. − ISBN 9955-11-173-9.

25. Muktupāvela, Laima. Pievagrybių testamentas [Garso įrašas - WAV]: juodieji baltai pas keltus: romanas/ Laima Muktupāvela. − Vilnius: Lietuvos aklųjų b-ka, 2004. − 3 garso diskai (11 val. 58 min.): Įrašas WAV fmt; 3 dėžutės. − ISBN 9955-11-174-7.

26. Muktupāvela, Laima. Pievagrybių testamentas [Garso įrašas - MP3]: juodieji baltai pas keltus : romanas/ Laima Muktupāvela. − Vilnius: Lietuvos aklųjų b-ka, 2004. − 1 garso diskas (11 val. 58 min.): Įrašas MP3 fmt; 1 dėžutė. −ISBN 9955-11-174-7.

27. Rūmnieks, Valdis. Kuršių vikingai: istorinis romanas, saga ar senovės latvių detektyvas? / Valdis Rūmnieks, Andrejs Migla. − Vilnius: Vaga, 2007. − 437, [1] p.; 23 cm. − ISBN 978-5-415-01991-5 (įr.)

28. Rūmnieks, Valdis. Kuršių vikingai: istorinis romanas, saga ar senovės latvių detektyvas?/ Valdis Rūmnieks, Andrejs Migla. − Vilnius: Vaga, 2008. − 437, [2] p.; 22 cm. − ISBN 978-5-415-01991-5 (įr.)

29. Rūmnieks, Valdis. Sveikas, linksmasis Rodžeri!: [istorinis romanas]/ Valdis Rūmnieks, Andrejs Migla; iš latvių kalbos vertė Dz. E. Irbytė.− Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2014.− 451, [1] p.; 21 cm.− Orig. antr.: Sveiks, jautrais Rodžer!

30. Rungulis, Māris. Širdelių salos: [apysaka]/ Māris Rungulis. − Vilnius: Vaga, 2006. −109, [2] p.; 22 cm. − (N-14). - ISBN 5-415-01890-5 (įr.)

31. Zemgaļi senatnē = Žiemgaliai senovėje/ Latvijas Vēstures muzejs, Lietuvos nacionalinis muziejus; [teksta aut.: Rasa Banytė-Rowell ... [u.c.]; tulk. Ernestas Vasiliauskas, Dzintra Elga Irbīte]. − Rīga: N.I.M.S., 2003 109 lpp.: il., kartes ISBN 9984747018

32. Žiemgalos receptai = Zemgaļu receptes = Recipes from Ziemgala/ [sudarytojos Dalia Motik, Līga Švānberga, Anita Škutāne, Rasa Ališauskienė]; [vertėjai: lietuvių-latvių kalbomis Dzintra Elga Staniulienė, anglų-latvių „Social Connect“].− [Vilnius]: Petro ofsetas [etc.], 2014 (Vilnius: Petro ofsetas).− 127, [1] p.: iliustr.; 20 cm.− Gretut. tekstas liet. angl., latv..− Tiražas 1500 egz..− ISBN 978-609-420-394-7.


Paskutinio redagavimo data: 2020-04-30