Apie mus

Apie mus

1937 m. švietimo ministro įsakymu Joniškyje įsteigta viešoji valstybinė biblioteka su skaitykla. Biblioteka įsikūrė dviejuose A. Smetonos (dabar Livonijos) g. namo Nr. 15 A kambariuose. Nelengvi pirmųjų bibliotekos įkurtuvių rūpesčiai turint 600 knygų fondą, 2 neremontuotus kambarius, 3 stalus, 2 lentynas teko pirmajai vedėjai Valentinai Ivanovaitei. Nežiūrint įkurtuvių sunkumų ir vėlesnių laikmečių kaitos išbandymų Viešosios bibliotekos atidarymas tiek kultūrine, tiek švietėjiška prasme buvo reikšmingas miesto istorijos faktas. 
1940 m. biblioteka perkeliama į kitas suremontuotas patalpas Vilniaus g., arčiau miesto centro. Antrojo pasaulinio karo metais biblioteka ilgą laiką buvo uždaryta. Daug knygų dingo, labai mažai gauta naujos literatūros.
Pokario metais bibliotekai nebuvo tinkamų patalpų, trūko būtiniausio inventoriaus, kvalifikuotų darbuotojų. Pradedamos steigti kaimo bibliotekos, kurioms viešoji biblioteka teikė metodinę pagalbą. 
1950 m. Joniškis tampa rajono centru,1951 m. viešoji biblioteka – rajonine, atliekanti rajono bibliotekų centro funkcijas. 
1956 m. į rajoninę biblioteką atvyko dirbti pirmoji specialistė – Janina Irena Bernotaitė - Rudokienė. Ji pradėjo rūpintis bibliotekos estetiniu vaizdu, rajono valdžiai nuolat kėlė problemą dėl ankštų ir bibliotekai netinkamų patalpų.
Per visus veiklos metus biblioteka kraustėsi net 6 kartus, kol pradėjo kurtis dabartinėse patalpose Vilniaus g. 3.
1976 m. visos rajono bibliotekos sujungtos į centralizuotą bibliotekų sistemą, rajoninė biblioteka tampa centrine su 40 filialų kaime ir 1 Žagarės mieste.
Atkūrus Lietuvoje nepriklausomybę, pokyčiai palietė visas šalies bibliotekas. Sumažėjo Joniškio rajono centrinės bibliotekos filialų skaičius, keitėsi aprūpinimo spaudiniais situacija, paslaugų apimtys ir skaitytojų poreikiai, tačiau biblioteka išliko: vieniems – poilsio ir atgaivos vieta, kitiems – svarbios ir reikalingos informacijos šaltinis. 
Pagal 1995-08-02 Kultūros ministro įsakymą nuo 1996 m. liepos 1 d. centrinė biblioteka tapo rajono savivaldybės viešąja biblioteka ir įgijo finansinį savarankiškumą. Palaipsniui plečiamos ir atnaujinamos Viešosios bibliotekos patalpos tame pačiame pastate. 
1996 m. duris atvėrė nauja skaitykla.
1998 m. į naujas patalpas persikėlė Vaikų literatūros skyrius. 
1999 m.  biblioteka įsijungė į Lietuvos bibliotekininkų draugijos (LBD) veiklą.
2001 m. rajono viešoji biblioteka už kraštotyros veiklą apdovanota Mato Slančiausko premija. 
2001-ieji metai susiję su naujų informacijos technologijų diegimo pradžia, kai Viešoji biblioteka gavo paramą ir pradėjo įgyvendinti Atviros Lietuvos Fondo paremtą projektą „Infolinija besimokančiai miesto jaunuomenei“.
2001 m. iš Kultūros ministerijos programos „Visuomenės informacinis aprūpinimas“ biblioteka gavo interneto ryšį, kompiuterių ir atidaro interneto skaityklą. Tais pačiais metais Viešoji biblioteka priimta į LIBIS (Lietuvos integralią bibliotekų informacijos sistemą), įdiegtas komplektavimo ir katalogavimo posistemis.
2002 m. pradėtas kurti elektroninis bibliotekos katalogas 
2002 m. Jono Avyžiaus atminimui jo gimtinėje Mėdginuose atidengtas stogastulpis. 
2004 m. gegužės mėnesį Viešajai bibliotekai suteiktas kraštiečio rašytojo Jono Avyžiaus vardas. Biblioteka rūpinasi Jono Avyžiaus atminimo įamžinimu gimtinėje, bibliotekoje įkurta rašytojo memorialinė ekspozicija. 
2004 -2010 m. rajono skaitytojus aptarnavo Mobilioji biblioteka.
2008 -2012 m. Viešoji biblioteka įsijungė į respublikinį projektą „Bibliotekos pažangai“, kurio įgyvendinimo metu buvo aprūpinta modernia technika: kompiuteriais, spausdintuvais, skeneriais. 
Tiesioginių mokymų metu bibliotekininkai įgijo žinių kompiuterinio ir internetinio raštingumo srityse. Tam buvo skirtos dvi mokymo programos – „Kompiuterinis raštingumas bibliotekininkams“ bei „Interneto ištekliai ir naujos bibliotekų paslaugos“.
Bibliotekų darbuotojai ėmė aktyviai organizuoti kompiuterinių įgūdžių lavinimo mokymus savo lankytojams.
2012 m. pirmoji literatūrinė Jono Avyžiaus premija įteikta rašytojui Romualdui Granauskui.
2012-2016 m. bibliotekos darbuotojai dalyvavo „Bibliotekos pažangai2„ veiklose: gilino projektų rengimo, bibliotekos veiklos ir naujų paslaugų organizavimo įgūdžius.
2013 m. socialiniame tinkle „Facebook“ sukurtas Joniškio Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos profilis.
2013 m. už Europos dienai skirtų renginių organizavimą bibliotekai suteiktas europietiškiausios bibliotekos vardas.
2016 m. suremontuotos Skaitytojų aptarnavimo bei Dokumentų komplektavimo ir tvarkymo skyrių patalpos.
2017 m. suremontuotos Vaikų literatūros skyriaus bei Informacijos ir kraštotyros skyriaus patalpos. Interneto skaitykla perkelta į erdvesnes patalpas.
2017 m. antroji literatūrinė Jono Avyžiaus premija įteikta rašytojui Sauliui Šalteniui.
2018 m. atnaujinta Viešosios bibliotekos interneto svetainė www.joniskis.rvb.lt
2018 m. sukurta Vaikų literatūros skyriaus Facebook paskyra „Joniškio vaikų biblioteka“.
2018 m. Viešoji biblioteka įsijungė į Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos projektą „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“. Vartotojų pritraukimo ir viešinimo veiklas vykdo kitas – Informacinės visuomenės plėtros komiteto projektas „Prisijungusi Lietuva“ (2018 m. sausis–2021 m. sausis), kurio metu organizuoti mokymai gyventojams, kaip efektyviai, saugiai, atsakingai naudotis informacinėmis technologijomis bei internetu ir jo teikiamomis galimybėmis.
2018 m. duris atvėrė keturi Knygų nameliai: du Joniškyje, po vieną Skaistgiryje ir Žagarėje.
2019 m. Viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriuje atidaryta Inovacijų erdvė, skirta lavinti kūrybinius, programavimo, konstravimo įgūdžius, eksperimentuoti.
2020 m. sukurtas virtualus žaidimas „Ar pažįsti rašytoją Joną Avyžių“, Viešojoje bibliotekoje įdiegta moderni skaitytojų aptarnavimo ir leidinių apskaitos sistema.
2021 m. Viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje pagal Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos projektą „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“ pastatyti virtualios realybės akiniai. Tais pačiais metais įgyvendinant Lietuvos kultūros tarybos finansuojamą projektą „Mes – baltai“ sukurta 3D video projekcija „Mes – baltai“, kuri buvo demonstruojama Baltų vienybės dienos metu Joniškio miesto parke ant medžių, augančių šalia Kultūros centro. Įgyvendinant Lietuvos kultūros tarybos finansuojamą projektą „Meno jungtys“ sukurta virtuali 3D instaliacija „Pikselinis Joniškis“, kurią galima peržiūrėti interneto svetainėje www.pikselinis.lt

Bibliotekos struktūrą sudaro 5 skyriai: Dokumentų komplektavimo ir tvarkymo, Skaitytojų aptarnavimo, Informacijos ir kraštotyros,  Vaikų literatūros, Ūkio ir bendrasis, 16  filialų kaime ir 1  Žagarės mieste.

 Bibliotekos istorija 

 Vadovai

 Bibliotekininkai   

 Kraštiečiai 

 Renginiai, susitikimai, faktai   

 Sveikinimai

Paskutinio redagavimo data: 2022-06-08