Duomenų bazės

Duomenų bazės

Katalogai ir duomenų bazės

LIBIS – Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos katalogas

Bibliografinė Lietuvos periodinės spaudos straipsnių bazė 1994 – 2002 m (prieiga tik iš bibliotekos kompiuterių)

Lietuvos duomenų bazės

Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje
Duomenų bazėje pateikiami Lietuvos istorijos instituto leidžiamo periodinio mokslinio informacinio leidinio tuo pačiu pavadinimu visateksčiai straipsniai apie archeologinius tyrinėjimus Lietuvoje nuo 1948 m.

Aruodai - Informacinė sistema, skirta lituanistikos paveldui kaupti. Joje pateikiama informacija apima penkias mokslo sritis: archeologiją, etnologiją, folklorą, istoriją ir kalbotyrą

Infolex. Tai lietuviška teisinė duomenų bazė, kurioje pateikiami teisės aktai ir praktika. Čia galima atlikti Lietuvos Respublikos valstybinių institucijų norminių teisės aktų su visais pakeitimais ir kitų dokumentų paiešką, susipažinti su Lietuvos teismų praktika administracinėse, civilinėse, baudžiamosiose bylose, taip pat Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimais bylose prieš Lietuvą, Europos Teisingumo Teismo dokumentais, Seimo kontrolierių pažymomis, Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimais ir kt. (prieinama tik bibliotekoje).

Iškilūs Lietuvos ir Latvijos kultūros veikėjai
Duomenų bazėje pateikiama informacija apie kultūros žmones, prisidėjusius prie Lietuvos ir Latvijos vardo garsinimo pasaulyje, valstybės kūrimo ir stiprinimo.

Kultūros vertybių registras - Kultūros paveldo departamento rengiama duomenų bazė, kurioje sukaupta faktografinė informacija apie kilnojamas ir nekilnojamas Lietuvos kultūros vertybes. Čia pateikiami duomenys apie jų statusą, aprašomos vertingosios savybės, pateikiamos kai kurių vertybių nuotraukos, geografinė padėtis ir kt.

LiDA (Lietuvos HSM duomenų archyvas)
Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas, kuris suteikia prieigą prie kokybiškų, tarptautinio lygmens pirminių HSM tyrimų duomenų šaltinių.

Lietuvių tautosakos rankraštyno duomenų bazė - Tai didžiausia ir seniausia folkloro saugykla Lietuvoje, kurioje saugoma tautosakinė medžiaga: rankraštiniuose rinkiniuose esantys tautosakos kūriniai, garso ir vaizdo įrašai, nuotraukos, jų negatyvai ir kt.

Lietuvos regionų portretas - Tai leidinio „Lietuvos regionų portretas“ elektroninė versija, kurioje pateikiama statistinė informacija apie regionų demografinę, ekonominę, socialinę, žemės ūkio, užimtumo, švietimo ir gyventojų sveikatos padėtį ir kt.

Tautosakos garso įrašų duomenų bazė - Šioje duomenų bazėje galima išgirsti fonografo plokštelėse įamžintus autentiškus tautosakos garso pavyzdžius iš įvairių Lietuvos regionų.

„Verslo žinių“ archyvas internete. Laikraščio Verslo žinios" svetainėje pateikiamos verslo naujienos, laikraščio el. versija bei straipsnių archyvas nuo 1994 metų. (Prieiga prie archyvo iš bibliotekos kompiuterių)

Vilniaus universiteto mokslo žurnalai
Čia pateikiama per 30 Vilniaus universiteto leidyklos leidžiamų mokslo žurnalų įvairiomis temomis: kalbotyros, knygotyros, ekonomikos, teisės, politologijos, psichologijos, istorijos, sociologijos, biologijos, medicinos, kriminologijos ir kt.

Prenumeruojamos užsienio duomenų bazės

EBSCO Publishing  Elektroniniai socialinių ir humanitarinių mokslų, medicinos, biznio ir ekonomikos žurnalai bei kita elektroninė informacija anglų kalba. Suteikiami individualūs slaptažodžiai nutolusiems vartotojams. Kreiptis el. paštu bibliografija@joniskis.rvb.lt 

Credo Online Reference Service - Duomenų bazėje pateikiama patikima informacija įvairių mokslų temomis. Čia sukaupta per 3 mln. viso teksto įrašų iš daugiau nei 600 žinynų, žodynų, enciklopedijų. Duomenų bazėje galima rasti su ieškoma tema ar asmeniu susijusių straipsnių, apibrėžimų, vaizdų, vaizdo ir garso medžiagos, naujienų, taip pat – nuorodų į įvairius interneto šaltinius, prenumeruojamas duomenų bazes, LNB elektroninį katalogą, atvirosios prieigos ar kitus išteklius.

Laisvai prieinamos užsienio duomenų bazės ir atvirosios prieigos ištekliai

Paskutinio redagavimo data: 2023-01-17