Duomenų bazės

Duomenų bazės

Katalogai ir duomenų bazės

Joniškio VB kompiuterinis katalogas ir kraštotyros duomenų bankas (nuo 2003 m.)

LIBIS – Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos katalogas

Bibliografinė Lietuvos periodinės spaudos straipsnių bazė 1994 – 2002 m (prieiga tik iš bibliotekos kompiuterių)

Nacionalinės  bibliografijos duomenų bankas: straipsniai

Laisvai prieinamos Lietuvos duomenų bazės

Aruodai - Informacinė sistema, skirta lituanistikos paveldui kaupti. Joje pateikiama informacija apima penkias mokslo sritis: archeologiją, etnologiją, folklorą, istoriją ir kalbotyrą

Europos Sąjungos teisės aktų paieška- Šioje Lietuvos Respublikos Seimo rengiamoje duomenų bazėje galima rasti Europos Sąjungos įstatymus, nutarimus, įsakymus ir kitus teisės norminius aktus, jų pakeitimus ir (ar) papildymus, teisės aktų aktualias redakcijas ir kt.

Kultūros vertybių registras - Kultūros paveldo departamento rengiama duomenų bazė, kurioje sukaupta faktografinė informacija apie kilnojamas ir nekilnojamas Lietuvos kultūros vertybes. Čia pateikiami duomenys apie jų statusą, aprašomos vertingosios savybės, pateikiamos kai kurių vertybių nuotraukos, geografinė padėtis ir kt.

Lietuvių tautosakos rankraštyno duomenų bazė - Tai didžiausia ir seniausia folkloro saugykla Lietuvoje, kurioje saugoma tautosakinė medžiaga: rankraštiniuose rinkiniuose esantys tautosakos kūriniai, garso ir vaizdo įrašai, nuotraukos, jų negatyvai ir kt.

Lietuvos elektroninė periodika - Elektroninių periodinių ir tęstinių leidinių svetainė, kurioje pateikiamos nuorodos pateikiamos į spausdintų leidinių elektronines versijas, tik internete platinamus el. žurnalus, el. laikraščius, naujienų portalus ir kt.

Lietuvos regionų portretas - Tai leidinio „Lietuvos regionų portretas“ elektroninė versija, kurioje pateikiama statistinė informacija apie regionų demografinę, ekonominę, socialinę, žemės ūkio, užimtumo, švietimo ir gyventojų sveikatos padėtį ir kt.

Lietuvos Respublikos teisės aktų paieška - Šioje Lietuvos Respublikos Seimo rengiamoje duomenų bazėje galima rasti visus Lietuvos Respublikos įstatymus, nutarimus, įsakymus ir kitus teisės norminius aktus, jų pakeitimus ir (ar) papildymus, teisės aktų aktualias redakcijas ir kt.

LST: Terminų duomenų bazė - Lietuvos standartizacijos departamento rengiama duomenų bazė, kurioje suregistruoti Lietuvoje galiojančių ir galiojusių standartų terminai, jų apibrėžtys ir kitų kalbų atitikmenys.

Tautosakos garso įrašų duomenų bazė - Šioje duomenų bazėje galima išgirsti fonografo plokštelėse įamžintus autentiškus tautosakos garso pavyzdžius iš įvairių Lietuvos regionų.

Teisės aktų registras (TAR) - Čia galima susipažinti su naujausiais teisės aktais, atlikti teisės aktų paiešką, užsisakyti naujausių teisės dokumentų prenumeratą, atsisiųsti duomenų teikimo (teisės aktų registrui arba iš teisės aktų registro) sutarčių šablonus, peržiūrėti naujausius valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių teisės aktus, tarptautinius ir teismų dokumentus (pagal registracijos arba įsigaliojimo datą) ir kt.

1918–1940 m. Lietuvos teisės aktų bazė - Duomenų bazėje pateikiami 1918 02 16–1925 03 31 dokumentai, publikuoti „Laikinosiose Vyriausybės žiniose“ (Nr. 1–37) ir „Valstybės žiniose“ (Nr. 38–186), Steigiamojo Seimo 1–100 posėdžių stenogramos.

„Verslo žinių“ archyvas internete. Laikraščio Verslo žinios" svetainėje pateikiamos verslo naujienos, laikraščio el. versija bei straipsnių archyvas nuo 1994 metų. (Prieiga prie archyvo iš bibliotekos kompiuterių)

Prenumeruojamos užsienio duomenų bazės

EBSCO Publishing  - Pateikiami įvairias mokslo sritis apimantys viso teksto moksliniai žurnalai. Turime prieigą prie šių atskirų duomenų bazių:

EBSCO Publishing  (vartotojams namuose reikia įrašyti prisijungimo vardą: 025476)

Academic Search Complete
AHFS Consumer Medication Information
ATLA Religion Database with ATLASerials
Business Source Complete
ERIC
European Views of the Americas: 1493 to 1750
GreenFILE
Health Source: Consumer Edition
Health Source: Nursing / Academic Edition 
Library, Information Science & Technology Abstracts
MasterFILE Premier
MEDLINE
Newspaper Source
Regional Business News
Teacher Reference Center

NAXOS Music Library - Tai išsami muzikos duomenų bazė, kurioje pateikiami klasikinės, džiazo, pasaulio tautų folkloro, šiuolaikinės populiariosios, roko muzikos įrašai. Duomenų bazėje rasite kompozitorių ir atlikėjų biografijas, muzikos terminų žodyną ir kitą informaciją.

Credo Online Reference Service - Duomenų bazėje pateikiama patikima informacija įvairių mokslų temomis. Čia sukaupta per 3 mln. viso teksto įrašų iš daugiau nei 600 žinynų, žodynų, enciklopedijų. Duomenų bazėje galima rasti su ieškoma tema ar asmeniu susijusių straipsnių, apibrėžimų, vaizdų, vaizdo ir garso medžiagos, naujienų, taip pat – nuorodų į įvairius interneto šaltinius, prenumeruojamas duomenų bazes, LNB elektroninį katalogą, atvirosios prieigos ar kitus išteklius.

Paskutinio redagavimo data: 2020-03-25