Duomenų bazės

Duomenų bazės

Katalogai ir duomenų bazės

LIBIS – Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos katalogas

Bibliografinė Lietuvos periodinės spaudos straipsnių bazė 1994 – 2002 m (prieiga tik iš bibliotekos kompiuterių)

Lietuvos duomenų bazės

Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje Duomenų bazėje pateikiami Lietuvos istorijos instituto leidžiamo periodinio mokslinio informacinio leidinio tuo pačiu pavadinimu visateksčiai straipsniai apie archeologinius tyrinėjimus Lietuvoje nuo 1948 m.

Infolex Tai lietuviška teisinė duomenų bazė, kurioje pateikiami teisės aktai ir praktika. Čia galima atlikti Lietuvos Respublikos valstybinių institucijų norminių teisės aktų su visais pakeitimais ir kitų dokumentų paiešką, susipažinti su Lietuvos teismų praktika administracinėse, civilinėse, baudžiamosiose bylose, taip pat Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimais bylose prieš Lietuvą, Europos Teisingumo Teismo dokumentais, Seimo kontrolierių pažymomis, Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimais ir kt. (prieinama tik bibliotekoje).

Iškilūs Lietuvos ir Latvijos kultūros veikėjai Duomenų bazėje pateikiama informacija apie kultūros žmones, prisidėjusius prie Lietuvos ir Latvijos vardo garsinimo pasaulyje, valstybės kūrimo ir stiprinimo.

Kultūros vertybių registras  Kultūros paveldo departamento rengiama duomenų bazė, kurioje sukaupta faktografinė informacija apie kilnojamas ir nekilnojamas Lietuvos kultūros vertybes. Čia pateikiami duomenys apie jų statusą, aprašomos vertingosios savybės, pateikiamos kai kurių vertybių nuotraukos, geografinė padėtis ir kt.

LiDA (Lietuvos HSM duomenų archyvas) Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas, kuris suteikia prieigą prie kokybiškų, tarptautinio lygmens pirminių HSM tyrimų duomenų šaltinių.

Lietuvių tautosakos rankraštyno duomenų bazė Tai didžiausia ir seniausia folkloro saugykla Lietuvoje, kurioje saugoma tautosakinė medžiaga: rankraštiniuose rinkiniuose esantys tautosakos kūriniai, garso ir vaizdo įrašai, nuotraukos, jų negatyvai ir kt.

Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka eLABa Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos informacinė sistema – tai nacionalinė Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka, kurioje kaupiami ir viešai prieigai teikiami mokslo ir studijų dokumentai ir / arba jų metaduomenys

Lietuvos regionų portretas Tai leidinio „Lietuvos regionų portretas“ elektroninė versija, kurioje pateikiama statistinė informacija apie regionų demografinę, ekonominę, socialinę, žemės ūkio, užimtumo, švietimo ir gyventojų sveikatos padėtį ir kt.

ePaveldas  Tai didžiausias Lietuvoje skaitmeninto kultūros paveldo portalas, kur atminties institucijos atveria saugyklų duris ir kviečia pasižvalgyti ir susipažinti su turtingomis suskaitmenintų dokumentų kolekcijomis ir kitomis kultūros paveldo įdomybėmis. Dažnai šie unikalūs objektai itin trapūs ar prastos fizinės būklės, tad saugomi griežtomis sąlygomis ir yra neprieinami visuomenei

Tautosakos garso įrašų duomenų bazė  Šioje duomenų bazėje galima išgirsti fonografo plokštelėse įamžintus autentiškus tautosakos garso pavyzdžius iš įvairių Lietuvos regionų.

„Verslo žinių“ archyvas internete. Laikraščio Verslo žinios" svetainėje pateikiamos verslo naujienos, laikraščio el. versija bei straipsnių archyvas nuo 1994 metų. (Prieiga prie archyvo iš bibliotekos kompiuterių)

Vilniaus universiteto mokslo žurnalai
Čia pateikiama per 30 Vilniaus universiteto leidyklos leidžiamų mokslo žurnalų įvairiomis temomis: kalbotyros, knygotyros, ekonomikos, teisės, politologijos, psichologijos, istorijos, sociologijos, biologijos, medicinos, kriminologijos ir kt.

Prenumeruojamos užsienio duomenų bazės

EBSCO Publishing  Elektroniniai socialinių ir humanitarinių mokslų, medicinos, biznio ir ekonomikos žurnalai bei kita elektroninė informacija anglų kalba. Suteikiami individualūs slaptažodžiai nutolusiems vartotojams. Kreiptis el. paštu bibliografija@joniskis.rvb.lt 

Atvirosios prieigos ištekliai

Paskutinio redagavimo data: 2023-11-22