Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencija siekiama didinti įstaigos vykdomų funkcijų kokybę, darbuotojų atliekamų pareigų ir įgaliojimų skaidrumą ir sąžiningumą bei visuomenės pasitikėjimą valstybinėmis institucijomis.

Apie Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje ir jos teritoriniuose padaliniuose (filialuose) pastebėtus galimus korupcijos atvejus piliečiai gali pranešti:

• Atsakingam asmeniui už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą – Viešosios bibliotekos vyresniajai bibliotekininkei Rūtai Jakaitei el. paštu rutajak@inbox.lt arba atvykus į vietą adresu Vilniaus g. 3, LT-84147 Joniškis.
• Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) el. paštu pranesk@stt.lt

Pageidautina, kad rašydami el. paštu ar raštu nurodytumėte asmens, kurio veiksmus skundžiate, vardą ir pavardę, pareigas ir skundžiamus veiksmus, kuriuos manote esant korupcinio pobūdžio. Taip pat prašome nurodyti savo vardą ir pavardę bei adresą, kuriuo galėtume pateikti atsakymą. Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka užtikrina asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą. Visa gaunama informacija naudojama korupcijos prevencijos tikslais.

Joniškio rajono savivaldybė. Korupcijos prevencija.

Lietuvos bibliotekininkų etikos ir profesinės elgsenos kodeksas (PDF/ 181 KB)

Kultūros įstaigų darbuotojų profesinės veiklos ir elgesio taisyklės (PDF / 208 KB)

Pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas (PDF/257 KB)

Dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, bei reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, apskaitos ir saugojimo Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje tvarkos aprašas (PDF/205KB)

SĄRAŠAS PAREIGYBIŲ, DĖL KURIŲ TEIKIAMAS PRAŠYMAS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI (PDF/181)

Paskutinio redagavimo data: 2024-02-20