Paslaugos

Neformalusis vaikų švietimas

2024 m. programos:

„Literatūrinė, kūrybinė veikla bibliotekoje“ (1–4 klasių mokiniams)

Programos metu vaikai skatinami skaityti, domėtis savo kraštu, jo istorija, pažinti įdomius kultūros paveldo objektus, iškilias vietos asmenybes. Organizuojamos kūrybinės veiklos, išvykos, ugdomas kūrybiškumas ir saviraiška.

Programa finansuojama iš neformaliajam vaikų švietimui skirtų lėšų (NVŠ).

____________________________________

2023 m. vykdytos programos:

1. „Literatūrinė, kūrybinė veikla bibliotekoje“ (1–4 klasių mokiniams)

2. „Švedų kalbos pagrindai“ (9–12 klasių mokiniams)

Paskutinio redagavimo data: 2024-02-22