Kraštotyra

Kraštotyra

Kraštotyra (išsamus savo krašto tyrimas) yra labai svarbi bibliotekos darbo dalis. Biblioteka kaupia ir  saugo informaciją (spausdintą ir skaitmeninę)  apie Joniškio kraštą, žymius kraštiečius, užtikrina jos prieinamumą, rūpinasi sklaida ir pateikimu visuomenei.

Paskutinio redagavimo data: 2018-08-30