Paslaugos

Nemokamos paslaugos

• knygų išdavimas į namus
• bibliotekoje nesančių dokumentų užsakymas iš kitų šalies bibliotekų
• laikraščiai ir žurnalai
• katalogai, duomenų bazės, kartotekos, informacijos leidinių fondas
• kompiuterizuotos darbo vietos, internetas
• atsakymai į užklausas, konsultacijos informacijos paieškos klausimais
• renginiai, parodos
• bevielio interneto zona

Vaikams:
• knygos ir periodika vaikams
• internetas
• žaisloteka „Saulės Zuikučo svetainė“
• muzikos kampelis
• lėlių teatras
•  robotika

Paskutinio redagavimo data: 2022-01-06