Renginiai

Parodos


Viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyrius

2-31 d. Spaudinių paroda „Neužmirštas Donelaitis“

Viešosios bibliotekos skaitykla

7–31 d. Literatūros paroda „Joniškio garbės piliečiai“. Kraštiečiai Giedrė Lastauskienė ir Algimantas Raudonikis
8–31 d. Zelmos Krupelienės rankdarbių paroda

Viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrius
2–31 d. Literatūrinė paroda „Interaktyvios knygos“
Žagarės filialas

2–31 d. Žagarės neįgaliųjų klubo „Vyšnelė“ rankdarbių paroda „Saulėlydžius palydint“
3–17 d. Literatūros paroda „Jie žuvo, kad mes gyventume laisvi“

Bariūnų filialas

2–31 d. Literatūros paroda „Kristijonas Donelaitis – grožinės lietuvių literatūros pradininkas“ (Kristijonui Donelaičiui – 305)

Daunoravos filialas

2–11 d. Spaudinių paroda „Kristijonas Donelaitis (1714–1780)“
13–31 d. Spaudinių paroda „Atmintis gyva, nes liudija“

Gaižaičių filialas
7–31 d. Spaudinių paroda „Atmintis gyva, nes liudija“
Gataučių filialas

2–31 d. Spaudinių paroda „Laisvės knygą Lietuva rašo“, skirta Laisvės gynėjų dienai
2–31 d. V. Račicko knygų paroda „Knygos, kuriose gyvena vaikai“

Kepalių filialas

2–30 d. Paroda „Kalendoriai, kalendoriukai“

Kriukų filialas

4-20 d. Literatūros paroda „Gyvybės ir mirties keliu“, skirta Laisvės gynėjų dienai

Linkaičių filialas

2–25 d. Literatūros paroda „Kristijonas Donelaitis – mūsų klasikas“ (K. Donelaičiui – 305)
7–31 d. Literatūros paroda „Laisvės kaina“, skirta Laisvės gynėjų dienai

Maldenių filialas

8–31 d. Spaudinių paroda ,,1991 m. sausio 13-oji mūsų atmintyje “, skirta Laisvės gynėjų dienai
8–31 d. Vaikų darbelių paroda „Mokėmės. Kūrėme. Pasidarėme“

Plikiškių filialas

2–15 d. L. Meiliūnienės, V. Mankevičienės rankdarbių paroda „Šventiniai sapnai“ Elėjos miestelio bibliotekoje

Rudiškių filialas

2–31 d. Literatūros paroda „Knygos pražydę gėlėmis“

Satkūnų filialas

2–29 d. Atvirukų paroda „Miško pasaka“
8–31 d. Spaudinių paroda „Atmintis gyva, nes liudija“, skirta Laisvės gynėjų dienai paminėti

Skaistgirio filialas

2–31 d. Literatūros paroda „Žvakučių liepsna laisvei“, skirta Laisvės gynėjų dienai
7–31 d. Literatūros paroda „Kunigui, poetui Kristijonui Donelaičiui – 305“

Stungių filialas
7–31 d. Kalendorių paroda „Nauji metai – nauji lapai“
Stupurų filialas
2–15 d. Piešinių paroda vaikams „Piešiame laisvę“, skirta Laisvės gynėjų dienai
Paskutinio redagavimo data: 2019-01-03