Personalo paieška

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka ieško:

KIRNAIČIŲ teritorinio padalinio (filialo) vyresniojo bibliotekininko

Darbo sutartis – neterminuota.
Pareigybės lygis – B.
Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 5,43–5,78 (pagal profesinio darbo patirtį).
Kirnaičių teritoriniame padalinyje (filiale) – 0,50 etato.

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:
Prašymą lesti dalyvauti atrankoje (prašymo forma -> ČIA)
Gyvenimo aprašymą.
Motyvacinį laišką.
Išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.

Dokumentus prašome siųsti elektroniniu paštu jvb@joniskis.rvb.lt arba atnešti į Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos administraciją (2 aukštas).

Kandidatų dokumentų lauksime iki 2022 m. gruodžio 20 d.

Pretendentų atrankos būdas – darbo pokalbis. Apie kvietimą į darbo pokalbį iš anksto informuosime tik atrinktus kandidatus CV nurodytu elektroniniu paštu.
Informacija teikiama tel. (8 426) 51887, el. p. jvb@joniskis.rvb.lt


Darbo funkcijos ir kvalifikaciniai reikalavimai

Darbo funkcijos:

 • organizuoti filialo veiklą, tvarkyti ir saugoti filialo dokumentus;
 • sudaryti veiklos planą, apibendrinti filialo veiklą, rengti tekstines ir statistines ataskaitas ir nustatyta tvarka atsiskaityti bibliotekos administracijai;
 • dalyvauti aptarnaujamos kaimo bendruomenės  visuomeniniame ir kultūriniame gyvenime;
 • organizuoti aptarnaujamos teritorijos gyventojų bibliotekinį ir informacinį aptarnavimą, analizuoti gyventojų skaitymo ir informacines reikmes;
 • registruoti naujus vartotojus, supažindinti juos su naudojimosi biblioteka taisyklėmis, dokumentų fondu, informacine paieškos sistema elektroninių paslaugų portale www.ibiblioteka.lt;
 • išduoti į namus ir priimti grąžinamus dokumentus, naudojant LIBIS (Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema);
 • sustatyti grąžintus dokumentus į lentynas pagal UDK;
 • konsultuoti ir padėti pasirinkti dokumentus;
 • tvarkyti ir pildyti filialo darbo apskaitos dienoraštį;
 • organizuoti nestacionarinį vartotojų aptarnavimą: knygų išdavimo punktus, knygnešystę;
 • teikti kompiuterines ir kitas technologines paslaugas vartotojams;              
 • mokyti aptarnaujamos teritorijos gyventojus kompiuterinio raštingumo pradmenų ir įgūdžių;
 • organizuoti vaizdinius, žodinius renginius.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį socialinių arba humanitarinių mokslų srities išsilavinimą (aukštesnįjį, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų);
 • žinoti bibliotekų veiklą reglamentuojančius įstatymus, informacijos apsaugos, autorių teisių ir intelektinės nuosavybės apsaugos įstatymus, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų apsaugos įstatymą, Bibliotekininkų  etikos kodeksą, saugos ir sveikatos darbe, gaisrinės ir civilinės saugos reikalavimus;
 • žinoti bibliotekininkystės teorijos pagrindus, bibliotekinio ir informacinio darbo technologiją, bibliotekos veiklos, darbo su vartotojais organizavimo principus, renginių organizavimo metodiką;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
 • žinoti raštvedybos reikalavimus;
 • mokėti dirbti kompiuteriu, Microsoft Office programomis, vykdyti paiešką;
 • mokėti atlikti informacijos paiešką elektroniniame kataloge, internete, duomenų bazėse;
 • mokėti valstybinę kalbą. 
Paskutinio redagavimo data: 2022-12-06