Kraštotyra

Kraštotyros darbai

Adomaitienė L. Buivydžių kaimo istorija [ 1599 – 1999] / red. V. Vilčiauskienė . – Iliustr. – Maldeniai , 1999. –50 p. – Rinkta kompiuteriu

Adomaitienė L. Literatas Jonas Ivanauskas/ medžiagą surinko ir darbą parengė Lionė Adomaitienė, redagavo Genė Čiutienė.– Maldeniai: Joniškio VB Maldenių biblioteka, 2003.– 105 lap.: nuotr. – Rinkta kompiuteriu

Adomaitienė L. Maldenių bibliotekos istorija/ medžiagą surinko ir darbą parengė L. Adomaitienė. – Maldeniai: Joniškio VB Maldenių filialas, 2005.– 45 lap.: nuotr.

Adomaitienė L. Praeities ir dabarties pėdsakais. Kaimų istorijos: (apie Ąžuolynės, Bilžių, Butniūnų , Drąseikių , Džiugių , Maldenių , Tausėnų kaimus) – Iliustr. – Maldeniai.– 2000 –

D. 1.– 2000 – 2001. – 82 p. – Rinkta kompiuteriu
D. 2.– 2004.– 64 p. – Rinkta kompiuteriu

Akmens ir medžio pakerėtas [Rankraštis]: apie Linkaičių kaimo gyventojo Antano Žatkevičiaus kūrybą: kraštotyros darbas / užrašė Aleksandra Stulginskienė; Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka. Linkaičių teritorinis padalinys (filialas); nuotr. Aleksandros Stulginskienės. – Linkaičiai, 2018. – 11, [1] p.: nuotr. - Spausdinta kompiuteriu

Aktorė Potencija Pinkauskaitė [ 1897 – 1984 ]: aplankas / sudaryt. E. Šukienė. – Iliustr. – Joniškis: Joniškio viešoji biblioteka, 1998 .– 12 lap.

Aktorius Eduardas Čepulis/ sudaryt. V. Kuprevičienė. – Joniškis: Joniškio J. Avyžiaus VB bibliografijos ir informacijos skyrius, 2006.– 64 p.: nuotr.

Antanaitienė A. Švietėjiška „Atgajos“ draugija [ 1889 – 1895 ].– Iliustr. – Joniškis: Joniškio viešoji biblioteka, 1999 .– 107 p. – Rinkta kompiuteriu

Jonas Avyžius: [ bukletas ] / sudaryt. V. Kuprevičienė, dizaineris Š. Škimelis – Iliustr. – Joniškis: Joniškio viešoji biblioteka 2002 (Šiauliai: UAB „Šiaulių knygrišykla- spaustuvė“).– 12 p . ISBN 9955 - 9502 - 0 - X

Balčiūnaitė E. Joniškio centrinės bibliotekos veikla 1976 – 1992 metais: (diplominis darbas ).–Vilnius, 1994.– 83 p. – Rinkta kompiuteriu

Balčiūnaitė E. Joniškio rajono istorijos ir kultūros paminklai. – Joniškis: Joniškio viešoji biblioteka, 1990. – 15 p. – Mašinr.

Benutės Čiuberkytės-Bašienės pasakojimas apie tremtį [Rankraštis]: kraštotyros darbas / Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka. Linkaičių filialas; užrašė Renata Penkauskaitė; redagavo Aleksandra Stulginskienė; nuotraukos iš Benutės Čiuberkytės-Bašienės asmeninio albumo. – Joniškis, 2010. – [5] p.: nuotr. - Spausdinta kompiuteriu. – Tekstas vienoje lapo pusėje

Bibliotekoraštis: Joniškio rajono savivaldybės J. Avyžiaus viešosios bibliotekos laikraštis. – Joniškis: Joniškio J. Avyžiaus viešoji biblioteka,
Nr. 2 ( 2004, gruod. ).– Tiražas 40 egz.
Nr. 3 (2005, gruod.).– Tiražas 50 egz.

Bilienė R. Kraštietis, profesorius Stasys Vaitekūnas / medžiagą rinko R. Bilienė, redagavo ir darbą parengė G. Čiutienė.– Skaistgirys: Joniškio VB Skaistgirio filialas.– 2003.– 11p.: iliustr.

Bilienė R. Oną tautkutę prisimenant / darbą parengė ir medžiagą surinko R. Bilienė ir L. Degimienė.– Skaistgirys: Joniškio VB Skaistgirio filialas, 2005.– 38 lap.: nuotr.

Čeputienė G. Senoj bakūžėj aš užaugau (Domas Šniukas) / medžiagą surinko Genoveita Čeputienė, darbą parengė Genė Čiutienė.– Beržėnai: Joniškio VB Beržėnų filialas, 2003.– 30p.: nuotr.

Dailininkas Adolfas Vaičaitis: aplankas / sudaryt. V. Kuprevičienė .– Joniškis: Joniškio VB bibliografijos ir informacijos skyrius, 2001.– 60 lap.

Dailininkas grafikas Juozas Galkus: aplankas / sudaryt. D. Norvaišienė. – Joniškis: Joniškio VB bibliografijos ir informacijos skyrius, 2002 .– 44 lap.

Dailininkė Elena Gaputytė / sudaryt. V. Kuprevičienė.– Joniškis: Joniškio J. Avyžiaus VB bibliografijos ir informacijos skyrius, 2007.– 36.: nuotr., iliustr.

Dailėtyrininkė Pranė Svičiulienė [dailininkė, 1915 – 1999] / darbą parengė L. Adomaitienė, red. V. Vilčiauskienė, spausdino R. Šilinskienė .– Iliustr. – Maldeniai: Joniškio VB Maldenių filialas, 2000 – 21 p.

Daunoravos apylinkių senkapiai [Rankraštis]. – Daunoriškė, 2005. – [12] p.: nuotr.

Daunoravos žmonės pasakoja [Rankraštis] : 2003 m. gegužės 23-25 d. ekspedicija: Daunorava - istorija ir dabartis / pasakojimus užrašė: Jurgita Jakaitė, Rita Jovaišaitė, Kristina Gaižutytė, Aistė Liudvinaitytė. – Joniškis, 2003. – 54 p.

Ekspedicija Mėdginuose: Jono Avyžiaus vaikystės ir jaunystės takais: [Elektroninis išteklius] / projekto autorė V. Kuprevičienė, vykdytojai I. Vilčiauskas, ir A. Danielius.– Joniškis: Joniškio viešoji biblioteka, 2005.– 1 elektroninis diskas

Gataučiai ir jo žmonės [Rankraštis] / medžiagą surinko Kristina Rutkevilienė; Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka. Gataučių filialas. – Gataučiai, [s. a.]. – [51] p.: iliustr., nuotr. -Spausdinta kompiuteriu. – Tekstas vienoje lapo pusėje

Grigutytė Z. Kraštotyros veikla Joniškio rajono centrinėje bibliotekoje: [diplominis darbas ].– Vilnius, 1991. – 64p . – Mašinr.

Jonui Griniui – 100: aplankas / sudaryt. D. Norvaišienė.– Joniškis: Joniškio VB bibliografijos ir informacijos skyrius, 2002. – 45 p.

Juozo Grušo [1901 – 1986] gyvenimo ir kūrybos keliais: aplankas / Sudaryt. Z. Grigutytė .– Joniškis: Joniškio viešoji biblioteka, 2001 .– 94 lap.

Jakubkevičienė R. Tremtį prisimenant (tremtinių ir kalinių atsiminimai) / medžiagą rinko ir darbą parengė Regina Jakubkevičienė.– Kirnaičiai: Joniškio VB Kirnaičių filialas, 2003.– 13 lap. – Rankraštis

Stasė Jasiūnaitė [1912 – 1986]: aplankas / sudaryt. D. Norvaišienė – Joniškis: Joniškio VB bibliografijos ir informacijos skyrius, 2002 .– 34 lap.

Jie baigė Linkaičių mokyklą [Rankraštis]: kraštotyros darbas / surinko Aleksandra Stulginskiemė; Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka. Linkaičių teritorinis padalinys (filialas). – Linkaičiai, 2019. – 17 p.: nuotr. - Spausdinta kompiuteriu. – Tekstas abiejose lapo pusėse

Joniškio Garbės pilietė Paulina Arūnienė / sudaryt. D. Norvaišienė.– Joniškis: Joniškio J. Avyžiaus VB bibliografijos ir informacijos skyrius, 2007.– 22 p.: nuotr.

Joniškio rajono centrinei bibliotekai.– 50 metų / sudaryt. Nijolė Ramonienė.– Joniškis: Joniškio centrinė biblioteka, 1987.– 38p.: iliustr. – Albumas

Joniškio rajono centrinės bibliotekos metraštis 1989 – 1995 m. / sudaryt. V. Vilčiauskienė.– Iliustr. – Joniškis: Joniškio CB, 1990 – 1996.– 50 lap. – Mašinr.

Joniškio rajono viešosios bibliotekos metraštis 1997 – 2000 m. / sudaryt. V. Vilčiauskienė – Iliustr. – Joniškis: Joniškio VB,1998 – 2001.– 35 p.– Rinkta kompiuteriu.

Joniškio rajono viešosios bibliotekos metraštis 2001m. – Iliustr. / sudaryt. D. Norvaišienė. – Joniškis: Joniškio viešoji biblioteka, 2002.– 40 p.

Joniškio rajono viešosios bibliotekos metraštis 2002 m. / medžiagą surinko ir darbą parašė D. Norvaišienė.– Joniškis: Joniškio viešoji biblioteka, 2003.– 35 p.: nuotr.

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos 2003 metų metraštis / Medžiagą surinko ir darbą parašė Dalia Norvaišienė.– Joniškis: J. Avyžiaus biblioteka, 2004.– 30 p. ; nuotr.

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos 2004 metų metraštis.– Iliustr. / Medžiagą surinko ir darbą parengė D. Norvaišienė.– Joniškis: J. Avyžiaus viešosios bibliotekos bibliografijos ir informacijos skyrius, 2005.– 40 p.: priedai

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos 2005 metų metraštis.– Iliustr. / Medžiagą surinko ir darbą parašė D. Norvaišienė.– Joniškis: Joniškio J. Avyžiaus VB bibliografijos ir informacijos skyrius, 2006.– 36 p.: priedai

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos 2006 metų metraštis.–Iliustr. / Medžiagą surinko ir darbą parašė D. Norvaišienė.– Joniškis: Joniškio J. Avyžiaus VB bibliografijos ir informacijos skyrius.– 42 p.: priedai

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos kraštotyros darbų katalogas/ parengė V. Kuprevičienė.– Joniškis: J. Avyžiaus viešosios bibliotekos bibliografijos ir informacijos skyrius, 2005.– 4 p.: iliustr.

Joniškio-Žeimelio siaurukas. Kriukų geležinkelio linija [Rankraštis] : kraštotyros darbas / medžiagą surinko Rasa Kurlienė ; Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka. Kriukų filialas. – Joniškis, 2002. – [57] p. : iliustr. - Spausdinta kompiuteriu. – Tekstas abiejose lapo pusėse

Jono Avyžiaus viešoji biblioteka 1937–2007: literatūros sąrašas / sudarė Genė Čiutienė ; Joniškio rajono savivaldybės J. Avyžiaus viešoji biblioteka. Metodikos skyrius. – Joniškis: Joniškio r. sav. J. Avyžiaus viešoji biblioteka, 2008. – 46 p. – Viršelio antr.: Joniškio Jono Avyžiaus viešoji biblioteka 1937–2007

Kalnelio II piliakalnis ir koplyčia / medžiagą surinko ir darbą parengė Vida Pranciulienė, redagavo Genė Čiutenė. – Kalnelis: Joniškio VB kalnelio filialas, 2003.– 23 p.

Kaniušienė Roma. Gasčiūnų kaimo kapela / darbą parengė Roma Kaniušienė.– Gasčiūnai: Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Gasčiūnų filialas, 2004.– 18 p.: iliustr.

Kariškis ir žurnalistas Vilius Džiavečka / sudaryt. V. Kuprevičienė.– Joniškis: Joniškio J. Avyžiaus VB bibliografijos ir informacijos skyrius, 2007.– 28 p.: nuotr.

Keliautojas ir fotografas Paulius Normantas / sudaryt. V. Kuprevičienė.– Joniškis: Joniškio J. Avyžiaus VB bibliografijos ir informacijos skyrius, 2007.– 34 p.: nuotr., iliustr.

Kidelienė D. Stungių kaimo istorija / medžiagą surinko ir darbą parengė Diana Kidelienė.– Stungiai: Joniškio J. Avyžiaus VB Stungių filialas, 2004.– 40 lap.: nuotr.

Kokinaitė V. Dievui ir žmonėms: kunigas, rašytojas Jonas Marcinkus – Tauronis [1905 – 1971] . – Iliustr. – Joniškis Joniškio VB, 1995 .– 51 p. – Mašinr.

Kokinaitė V. Iš Joniškio žemės kilęs poetas (Juozas Macevičius).– Joniškis: Joniškio centrinė biblioteka, 1988.– 16 p. – Mašinr.

Kokinaitė V. Joniškiečiai – knygų mylėtojai: J. Brijūnas, P. Kaukėnas, J. Marcinkus – Tauronis, Z. Rutkutė-Čepaitienė, M. Slančiauskas. – Iliustr.– Joniškis Joniškio CB, 1991 .– 46 p. – Mašinr.

Kokinaitė V. Knygos šventės Joniškyje. 1971– 1974, 1981 – 1985 / Nuotr. K. Beržino, K. Kiršansko, A. Šležo.– Joniškis: Joniškio centrinė biblioteka, 1988.– 37 p.: iliustr. – Mašinr.

Kokinaitė V. Matas Slančiauskas: biobibliografinė rodyklė: (diplominis darbas) .– Vilnius, 1993 – 61 p. Mašinr.

Kokinaitė V. Sidabrei – 700 metų. – Iliustr. – Joniškis: Joniškio CB, 1990. – 38 p. – Mašinr.

Kokinaitė V. Sofija Čiurlionienė – Kymantaitė [ rašytoja, 1889 – 1958] .– Iliustr.– Joniškis: Joniškio VB , 1996 .– 50 p. – Mašinr.

Kraštietis poetas, majoras Leonas Virbickas [Rankraštis]: kraštotyros darbas / medžiagą surinko R. Bilienė ir L. Degimienė; Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka. Skaistgirio filialas. – Joniškis, 2014. – [66] p.: iliustr., nuotr. - Spausdinta kompiuteriu. – Tekstas abiejose lapo pusėse

Kraštietis Rimantas Vaitiekūnas / medžiagą surinko R. Bilienė, darbą parengė G. Čiutienė.– Iliustr. – Skaistgirys: Joniškio VB Skaistgirio filialas, 2002.– 15 p. – Rinkta kompiuteriu

Kraštietis profesorius Stasys Vaitekūnas [Rankraštis] : kraštotyros darbas / medžiagą surinko Rima Bilienė ; spausdino Genė Čiutienė ; Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka. Skaistgirio filialas. – Joniškis : 2003, 2003. – [22] p. : iliustr., nuotr. - Spausdinta kompiuteriu. – Tekstas vienoje lapo pusėje

Kraštietis Stasys Šimaitis / medžiagą rinko ir darbą parengė S. Valatkevičienė ir G. Čiutienė .–Iliustr. – Linkaičiai: Joniškio VB Linkaičių filialas, 2000.– 37 p. – Rinkta kompiuteriu

Kriukienė R. Rudiškių bibliotekos metraštis 1990 – 1998. – Iliustr. – Rudiškiai: Joniškio VB Rudiškių filialas, 1990 – 1998. – 20 p. – Rankr.

Kriukų bažnyčios praeitis ir dabartis [Rankraštis] / medžiagą surinko ir parengė Laima Kasiulienė. – Kriukai, 2011. – 14, [17] p.: iliustr., nuotr.
Tekstas rašytas ranka. – Tekstas vienoje lapo pusėje

Kuprevičienė V. Didelė asmenybė – tautosakininkas, knygnešys, švietėjas – Matas Slančiauskas [1850 – 1924 ] .– Iliustr. – Joniškis: Joniškio VB bibliografijos ir informacijos skyrius, 1993 – 1998 .– 55 p. – Mašinr.

Kuprevičienė V. Fizikos ir chemijos mokslų Lietuvoje patriarchas, profesorius Vincas Čepinskis [1871 – 1940] .– Iliustr. – Joniškis: Joniškio VB bibliografijos ir informacijos skyrius, 1991 – 1998. – 46 p. – Mašinr.

Kuprevičienė V. Išėjusiems sugrįžti: rašytojas Marius Katiliškis. – Joniškis: Joniškio VB bibliografijos ir informacijos skyrius, 1998.– 59 p.: iliustr.

Kuprevičienė V. Jolita Skablauskaitė: bibliografijos rodyklė . – Portr. – Joniškis: Joniškio VB bibliografijos ir informacijos skyrius, 2000 .– 31 p. – Rinkta ir maketuota kompiuteriu

Kuprevičienė V. Joniškio krašto ąžuolai (Laurynas Lopas, Algimantas Lopas).– Joniškis: Joniškio VB bibliografijos ir informacijos skyrius, 2003.– 22 p.: nuotr. 

Kuprevičienė V. Joniškio rajono liuteronai ir latviai.– Joniškis: Joniškio VB bibliografijos ir informacijos skyrius, 2003.– 30 p.: nuotr.

Kuprevičienė V. Joniškis: faktai ir datos [1289 – 2004].– Joniškis: Joniškio VB bibliografijos ir informacijos skyrius, 1989 – 2005.– 14 p.

Kuprevičienė V. Mokytojas, liaudies menininkas Juozas Vainauskas.– Joniškis: Joniškio VB bibliografijos ir informacijos skyrius, 2003.– 17 lap.: nuotr.

Kuprevičienė V. Reikšmingesni ir įdomesni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 metų įvykiai Joniškio rajone.– Joniškis: Joniškio VB bibliografijos ir informacijos skyrius, 2003. – 2007. –36 p.

Lėlių teatro „Pagrandukas“ istorija 1978 – 1981 / sudaryt. J. Rumbauskienė.– Joniškis: Joniškio CB vaikų literatūros skyrius, 1981. – 13 p. – Rankr.

Lementauskienė A. Iš Sibiro tremties: prisiminimai / red. G . Čiutienė.– Iliustr.– Skaistgirys, 1999.– 108 p. – Mašinr.

Lementauskienė, Julija. Skaistgirio ambulatorijos akušerės Julijos Lementauskienės užrašai [Rankraštis] / Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka. Skaistgirio filialas. – Skaistgirys, [s. a.]. – 81 p. - Ranka rašytas tekstas

Edvardas Levinskas: prisiminimai, laiškai, rankraščiai / sudaryt. G. Čiutienė, A. Medžiūnienė. – Iliustr. – Žagarė, 1999 .– 131 p. – Mašinr.

Lileikienė J. Ziniūnų kaimo bibliotekos istorija [1956 – 2001].– Iliustr.– Ziniūnai: Joniškio VB Ziniūnų filialas, 2000 – 2001.– 50 p. – Rinkta kompiuteriu

Poetas Juozas Jaras / sudaryt. D. Norvaišienė.– Joniškis: Joniškio J. Avyžiaus VB bibliografijos ir informacijos skyrius, 2007.- 40 p.: nuotr.

Povilas Mataitis [folkloro teatro režisierius] / medžiagą surinko E. Pranckienė, darbą parengė G. Čiutienė.– Iliustr. – Plikiškiai: Joniškio VB Plikiškių filialas, 2002.– 83 p. – Rinkta kompiuteriu

Matulienė J. Žydai Joniškio rajone.– Iliustr.– Joniškis, 2002.- 24 p. – Rinkta kompiuteriu, yra vertimas į anglų kalbą

Medžiūnienė A. Juozas Žlabys – Žengė [poetas, 1899 – 1992]. – Iliustr.– Žagarė: Joniškio VB Žagarės filialas, 1998.– 31p.– Mašinr.

Medžiūnienė A. Žagarės miesto bibliotekos fondo istorija [1960 – 1980].– Iliustr. – Žagarė: Joniškio VB Žagarės filialas, 1992. –21p.

Mokytoja Zuzana Čerkauskaitė [Rankraštis] : kraštotyros darbas / medžiagą surinko Rima Bilienė ; spausdino Lilija Degimienė ; Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka. Skaistgirio filialas. – Joniškis, 2007. – [59] p. : iliustr., nuotr. - Spausdinta kompiuteriu. – Tekstas vienoje lapo pusėje

Muzikologas, Nacionalinės premijos laureatas Jonas Bruveris / sudaryt. V. Kuprevičienė.– Joniškis: Joniškio J. Avyžiaus VB bibliografijos ir informacijos skyrius, 2007.– 20 p.: nuotr.

 „…nesu tautos tarnu, esu jos sūnumi…” Dailininkas Adomas Varnas 1879 – 1979: aplankas / sudaryt. V. Kokinaitė.– Joniškis: Joniškio CB, 1990. – 45p.

Norvaišienė D. Aktorė Faustina Laurinaitytė / medžiagą surinko Dalia Norvaišienė.– Joniškis: Joniškio VB bibliografijos ir informacijos skyrius, 2003.– 14 lap.: nuotr.

Norvaišienė D. Aktorius Juozas Kisielius [1949 – 1991]. – Iliustr. – Joniškis: Joniškio VB bibliografijos ir informacijos skyrius, 1998. – 20 p. – Rinkta kompiuteriu

Norvaišienė D. Kompozitorius Algimantas Raudonikis: bibliografijos rodyklė. – Iliustr. – Joniškis: Joniškio VB bibliografijos ir informacijos skyrius, 2000. –79 p. – Rinkta kompiuteriu 

Norvaišienė D. Ona Mikalauskienė (poetė): bibliografija. – Portr. – Joniškis: Joniškio VB bibliografijos ir informacijos skyrius, 2001.–  23 p.– Rinkta kompiuteriu

Norvaišienė D. Satkūnų kaimo istorija [1585 – 1995].– Iliustr. – Satkūnai: Joniškio CB Satkūnų filialas, 1996. – 46 p. – Mašinr.

Norvaišienė D. Tautodailininkė Aniceta Krajinienė / Dalia Norvaišienė.– Joniškis: Joniškio VB bibliografijos ir informacijos skyrius, 2003.– 35 p.: nuotr.

Norvaišienė D. Tautodailininkų parodos Adomo Varno premijai laimėti 1991 – 1998.– Iliustr. – Joniškis: Joniškio VB bibliografijos ir informacijos skyrius, 1999.– 54 p. – Rinkta kompiuteriu

Paskui vaikystės svajonę… [Elektroninis išteklius]: vertėja Dzintra Elga Irbytė / parengė Vijoleta Kuprevičienė, Rokas Valeika; muzika Raimundo Paulo; nuotr. iš asmeninio D.E. Irbytės-Staniulienės ir ,,Audruvės“ literatų klubo archyvų. – Joniškis: Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka, 2008. – 1 elektron. opt. diskas

Viktoras Pečiulis (Knygnešys) [Rankraštis]. – Kriukai, [s. a.]. – 31 p. : iliustr., nuotr. - Dalis teksto rašyta ranka. – Tekstas vienoje lap. pusėje

„Per kalnus, vandenis ir miškus”. Rašytojas ir miškininkas Vytautas Almanis: aplankas / sudaryt. V. Kuprevičienė.– Iliustr.– Joniškis: Joniškio VB bibliografijos ir informacijos skyrius, 2002.– 25 lap.

Pirmasis Skaistgirio ambulatorijos felčeris Vladas Gailiūnas [Rankraštis]: kraštotyros darbas / Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka. Skaistgirio filialas. – Skaistgirys. – 21 p.: iliustr., nuotr. - Spausdinta mašinėle. – Tekstas vienoje lapo pusėje

Pocevičienė E. Kepalių bibliotekos metraštis 1972 – 1981.– Kepaliai: Joniškio CB Kepalių filialas, 1981.– 24 p.: iliustr.– Mašinr.

Pocevičienė E. Stanislovas Kalinauskas.– Kepaliai: Joniškio CB kepalių filialas, 1982.– 13 p.: Iliustr. – Mašinr.

Poetė Ona Mikalauskienė: aplankas / sudaryt. D. Norvaišienė.– Iliustr. – Joniškis: Joniškio VB bibliografijos ir informacijos skyrius, 2001.– 60 lap.

Pranciulienė V. Literatė Virgita Tuminienė.– Iliustr. – Kalnelis: Joniškio VB Kalnelio filialas, 2000.– 16 p.

Pranckienė E. Drąsutaičių kaimo kryžiai / Eugenija Pranckienė.– Plikiškiai: Joniškio J. Avyžiaus VB Plikiškių filialas, 2004.– 8 p.: Iliustr.

Rajono bibliotekininkų prisiminimai / sudaryt. G. Čiutienė. – Joniškis, 1983 – 1997.– 48 p. –Mašinr.

Rajono laikraštis „Sidabrė“/ darbą parengė D. Norvaišienė.– Joniškis: J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Bibliografijos ir informacijos skyrius, 2005.– 21 p.: nuotr.

Rakštienė T. „Bonynės“ istorija: (Algio Žlabio prisiminimai apie savo tėviškę).– Daukšiai: Joniškio VB Daukšių filialas, 2003.– 14 lap.: nuotr.

Rakštienė T. Pjaunio kaimo istorija [1930 – 1990] / red. V. Vilčiauskienė.– Iliustr. – Daukšiai: Joniškio VB Daukšių filialas, 1998.– 30 p. – Mašinr.

Rašytojas Jonas Avyžius [1922 – 1999]: aplankas. – Joniškis: Joniškio VB bibliografijos ir informacijos skyrius, 1999.– 84 p.

Rašytojas Jonas Avyžius [1922 – 1999]  nuotraukų albumas. – Joniškis: Joniškio VB bibliografijos ir informacijos skyrius, 2002.– 45 lap.

Rumbauskienė J. Joniškio rajoninės bibliotekos istorija 1937 – 1967.– Joniškis: Joniškio rajono biblioteka, 1968.– 51p.: iliustr.– Albumas

Rumbauskienė J. Joniškio rajoninės bibliotekos istorija 1937 – 1967: (diplominis darbas).– Vilnius, 1968.– 85 p. – Mašinr.

Rutkevilienė K. Dailinikė Marcė Katiliūtė.– Gataučiai: Joniškio VB Gataučių filialas, 1983.– 40 p.: iliustr.

Rutkevilienė K. Gataučiai ir jų žmonės.– Iliustr. – Gataučiai: Joniškio VB Gataučių filialas, 1999. – 40p. – Mašinr.

Rutkevilienė K. Gataučių bibliotekos metraštis 1980 – 1998.– Iliustr. – Gataučiai: Joniškio VB Gataučių filialas, 1981 – 1998.– 30 p. – Mašinr.

Satkūnų bibliotekos metraštis 1972 – 1991 / Sudaryt. D. Norvaišienė. – Nuotr. – Satkūnai: Joniškio CB Satkūnų filialas, 1991.– 15 p. – Rankr.

Senojo Joniškio tyrinėtojas – Stasys Šimaitis / sudaryt. Vijoleta Kuprevičienė.– Joniškis: J. Avyžiaus viešosios bibliotekos bibliografijos ir informacijos skyrius, 2004.– 20 lap.: nuotr.

Sidabros upė [Rankraštis]: projektinis darbas / vadovai: R. Vaineikytė, R. Barzdaitė, R. Ivaškevičienė. – [Joniškis], 2005. – 8 p.: iliustr., nuotr.
Spausdinta kompiuteriu. – Tekstas vienoje lapo pusėje

Skablauskaitė B. Joniškio rajoninio laikraščio „Tarybinis balsas“ istorija: diplominis darbas.–Vilnius, 1967.– 61 p. – Mašinr.

Skablauskaitė N. Marius Katiliškis [rašytojas, 1914 – 1980]: diplominis darbas.– Portr. – Vilnius, 1995. – 82 p. – Mašinr.

Skaistgirio ambulatorijos istorija [Rankraštis] : kraštotyros darbas / medžiagą surinko R. Bilienė ; spausdino L. Degimienė ; Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka. Skaistgirio filialas. – Joniškis, 2008. – [46] p. : iliustr., nuotr. - Spausdinta kompiuteriu. – Tekstas vienoje lap. pusėje

Skaistgirio bibliotekos istorija (1946 – 1979) / sudaryt. Rima Bilienė.– Skaistgirys: Joniškio VB Skaistgirio fililas, 1980.– 35 p. – Mašinr.

Skaistgirio gaisrinės istorija [Rankraštis]: kraštotyros darbas / medžiagą surinko Rima Bilienė; spausdino Lijana Degimienė; Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka. Skaistgirio filialas. – Joniškis, 2010. – [60] p.: nuotr. - Spausdinta kompiuteriu. – Tekstas vienoje lapo pusėje

Skaistgirio grožio kūrėjas Jonas Viliūnas [Rankraštis]: kraštotyros darbas / medžiagą surinko Rima Bilienė; spausdino Lijana Degimienė; Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka. Skaistgirio filialas. – Joniškis, 2007. – [78] p.: iliustr., nuotr. - Dalis teksto rašyta ranka. – Tekstas vienoje lapo pusėje

Skaistgirio krašto šviesuolis Augustinas Drigotas [Rankraštis] / [surinko Rima Bilienė]; Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka. Skaistgirio filialas. – Skaistgirys, [s. a.]. – 41 p. : iliustr., nuotr. - Tekstas vienoje lapo pusėje

Skaistgirio krašto menotyrininkė Eufruzina Ramonienė [Rankraštis] : kraštotyros darbas / medžiagą surinko V. R. Bilienė ; spausdino L. Degimienė ; Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka. Skaistgirio filialas. – Joniškis, 2011. – [63] p. : iliustr., nuotr. - Spausdinta kompiuteriu. – Tekstas vienoje lapo pusėje

Slėpsnių kaimo atminimo įamžinimas [Rankraštis]: kraštotyros darbas / Ritos Ramonaitės pasakojimą užrašė Aleksandra Stulginskienė; Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka. Linkaičių teritorinis padalinys (filialas). – Linkaičiai, 2020. – 3 p.: nuotr. - Spausdinta kompiuteriu. – Bibliogr.: p. 3

Solo žygių takai į rašytojo Jono Avyžiaus gimtinę Mėdginus : skirta Jono Avyžiaus 100-osioms gimimo metinėms / parengė Zita Grigutytė ; nuotraukos Zitos Grigutytės ; Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka. – Joniškis : Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka, 2022. – [55] p. : nuotr., žml.

Stonytė J. Joniškio rajoninės vaikų bibliotekos knygų fondai ir jų komplektavimas: diplominis darbas.– Vilnius, 1973.– 138 p. – Mašinr.

Stonytė Rimantė. Aija Bučienė: [politinė kalinė] / medžiagą surinko ir darbą parengė Rimantė Stonytė. – Daunorava: Joniškio J. Avyžiaus VB Daunoravos filialas, 2004.– 50 lap.: nuotr.

Stonytė R. Daunoravos apylinkių senkapiai/ medžiagą surinko ir darbą parengė R. Stonytė.– Daunorava: Joniškio J. Avyžiaus VB Daunoravos filialas, 2005.– 8 lap.: nuotr.

Stonytė R. Daunoravos kaimo bendruomenės istorija.– Daunorava: Joniškio VB Daunoravos filialas, 2003.– 60 lap.: nuotr.

Suradusi gyvenimo prasmę [Rankraštis]: kraštotyros darbas apie seniausią Linkaičių kaimo gyventoją Pranę Prankienę / užrašė Aleksandra Stulginskienė; nuotraukos iš asmeninio P. Prankienės albumo; Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka. Linkaičių filialas. – Joniškis, 2009. – [11] p.: nuotr. - Kompiuteriu rinktas tekstas. – Tekstas vienoje lapo pusėje

Juozas Šalkauskas / sudaryt. Dalia Norvaišienė.– Joniškis: J. Avyžiaus viešosios bibliotekos bibliografijos ir informacijos skyrius, 2004.– 12 p.: nuotr.

Šeržentienė O. Kepalių kaimo biblioteka 1952 – 1970: diplominis darbas.– Vilnius, 1971.– 80 p. – Mašinr.

Šiaurės Lietuvos tautosakininkas, kraštotyrininkas ir švietėjas Matas Slančiauskas: konferencijos, vykusios 2000 m. vasario 25 d. Joniškyje, medžiaga / Sudaryt. V. Kuprevičienė.–Nuotr.– Joniškis, 2000.– 46 p. – Rinkta ir maketuota kompiuteriu

Šimkevičiutė J. Dana Rutkutė [aktorė, teatro kritikė]: bibliografinė rodyklė (diplominis darbas) .– Portr. – Vilnius, 1995.– 56 p. – Mašinr.

Širdis nenori Tylos: Tautodailininkė Valerija Dauginienė / Sudaryt. R. Bilienė, G. Čiutienė.– Iliustr. – Skaistgirys: Joniškio VB Skaistgirio filialas, 1999. – 60 p. – Rinkta kompiuteriu

Vincentos Angelės Šležaitės-Katiliavienės pasakojimas apie tremtį [Rankraštis] : Kraštotyros darbas / prisiminimus užrašė Jurgita Katiliavienė ; Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka. Linkaičių filialas. – Joniškis, 2010. – [10] p. : nuotr.
Spausdinta kompiuteriu. – Tekstas vienoje lapo pusėje

Šukienė E. Bajorų von Goesų gyvenimo priedermė – kultūra ir švietimas / sudaryt. Eglė Šukienė; red. Lina Kazlauskaitė.– Joniškis: Joniškio J. Avyžiaus viešoji biblioteka, 2004 (Šiauliai: UAB „Šiaulių knygrišykla – spaustuvė“) – 58, [2] p.: iliustr.

Šukienė E. Jų priedermė – remti ir skleisti švietimą: Stanislovas, Teresė ir Viktorija Goesai.– Iliustr. – Joniškis: Joniškio viešoji biblioteka, 2000. – 94 p. – Rinkta kompiuteriu

Užkuraitienė D. Sugrįžusi į Jurdaičius po 62 metų: režisierės Galinos Dauguvietytės prisiminimai apie vaikystę / Medžiagą surinko ir darbą parengė D. Užkuraitienė.– Jurdaičiai: Joniškio J. Avyžiaus VB Jurdaičių filialas, 2005.– 15 lap.: Nuotr.

Vaišnorių kaimo istorija [Rankraštis] / surinko Elena Rudienė. – Kriukai, [s. a.]. – 21 p. : iliustr., nuotr.
Spausdinta kompiuteriu. – Tekstas vienoje lap. pusėje
Klemensas Vaitekūnas [Rankraštis]: Karininkas. Gydytojas. Steigiamojo Seimo narys. Visuomenės veikėjas. Politinis kalinys. – Daunoriškė: [s. a.]. – [110] p. : iliustr., nuotr., lent.

Valatkevičienė S. Jauneikių ąžuolas.– Iliustr. – Linkaičiai: Joniškio VB Linkaičių filialas, 2001. – 5 p. – Rinkta kompiuteriu

Valatkevičienė S. Linkaičių kaimo kryžiai.– Iliustr. – Linkaičiai: Joniškio VB Linkaičių filialas,  2002.– 5 p.– Rinkta kompiuteriu

Valatkevičienė S. Linkaičių tvenkinys.– Linkaičiai: Joniškio VB Linkaičių filialas, 2003.– 4 lap.– Rinkta kompiuteriu

Vertėja Dzintra Elga Irbytė-Staniulienė: bibliografijos rodyklė / sudarė Vijoleta Kuprevičienė; Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka Bibliografijos ir informacijos skyrius. – Joniškis: Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka, 2008. – 18 p.

Vilčiauskienė, Gita. Medinės XXI a. skulptūros Joniškio mieste [Rankraštis] / Gita Vilčiauskienė ; Vytauto Didžiojo universitetas. Humanitarinių mokslų fakultetas. Kultūros studijų katedra ; Nuotr. Gitos Vilčiauskienės. – Kaunas, 2020. – 25 p. : nuotr. - Spausdinta kompiuteriu

Vilčiauskienė, Violeta. Joniškio Jono Avyžiaus viešoji biblioteka: 70 veiklos metų: 1937–2007 / Violeta Vilčiauskienė. – Šiauliai: Lucilijus, 2007 (Aušra). – 139 p.: iliustr. – Bibliogr.: p. 136. – Tiražas 350 egz. – ISBN 978-9955-32-008-1

Vilčiauskienė V. Joniškio rajono centrinės bibliotekos fondo istorija [1976 – 1992].– Iliustr. – Joniškis: Joniškio CB, 1991 – 1992 .– 64 p. – Mašinr.

Visuomenės ir valstybės veikėjas Vladas Stašinskas / sudaryt. Vijoleta Kuprevičienė.– Joniškis: J. Avyžiaus viešosios bibliotekos bibliografijos ir informacijos skyrius, 2004.– 10 lap.: iliustr.

Visuomenės veikėjas, publicistas Vilius Bražėnas / sudaryt. V. Kuprevičienė.– Joniškis: Joniškio J. Avyžiaus VB bibliografijos ir informacijos skyrius, 2007.– 18 p.: nuotr.

Ziniūnų kaimo bibliotekos istorija / sudaryt. J. Lileikienė.– Iliustr. – Ziniūnai: Joniškio VB Ziniūnų filialas, 2002. – 30 p. – Rinkta kompiuteriu

Žagarė: aplankas / sudaryt. V. Kuprevičienė. – Joniškis, 1998.– 64 lap.

Žaliabarštienė A. „Pinigų kalnas”: legenda.– Satkūnai, 2002.– 11.p. – Rinkta kompiuteriu

Žodžiai iš širdies: Kirnaičių kaimo literatų kūryba / surinko R. Jakubkevičienė, red. G. Čiutienė.– Kirnaičiai: Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Kirnaičių filialas, 2005.–12 p.: nuotr. – Rinkta kompiuteriu

Žurnalistas Leopoldas Mykolaitis.– Joniškis: Joniškio J. Avyžiaus VB bibliografijos ir informacijos skyrius, 2007.– 7 lap.– Mašinraštis

 

Paskutinio redagavimo data: 2023-03-02