Kraštotyra

Kraštotyros darbai

1. Adomaitienė L. Buivydžių kaimo istorija [ 1599 – 1999] / red. V. Vilčiauskienė . – Iliustr. – Maldeniai , 1999. –50 p. – Rinkta kompiuteriu

2. Adomaitienė L. Literatas Jonas Ivanauskas/ medžiagą surinko ir darbą parengė Lionė Adomaitienė, redagavo Genė Čiutienė.- Maldeniai : Joniškio VB Maldenių biblioteka, 2003.- 105 lap. : nuotr. – Rinkta kompiuteriu

3. Adomaitienė L. Maldenių bibliotekos istorija/ medžiagą surinko ir darbą parengė L. Adomaitienė. – Maldeniai : Joniškio VB Maldenių filialas, 2005.- 45 lap. : nuotr.

4. Adomaitienė L. Praeities ir dabarties pėdsakais. Kaimų istorijos: (apie Ąžuolynės , Bilžių , Butniūnų , Drąseikių , Džiugių , Maldenių , Tausėnų kaimus) - Iliustr. – Maldeniai.- 2000 -

D. 1.- 2000 – 2001. – 82 p. – Rinkta kompiuteriu
D. 2.- 2004.- 64 p. – Rinkta kompiuteriu

5. Aktorė Potencija Pinkauskaitė [ 1897 – 1984 ] : aplankas / sudaryt. E. Šukienė. – Iliustr. – Joniškis : Joniškio viešoji biblioteka , 1998 .-12 lap .

6. Aktorius Eduardas Čepulis/ sudaryt. V. Kuprevičienė. – Joniškis : Joniškio J. Avyžiaus VB bibliografijos ir informacijos skyrius, 2006.- 64 p. : nuotr..

7. Antanaitienė A. Švietėjiška “Atgajos” draugija [ 1889 – 1895 ] .- Iliustr. – Joniškis : Joniškio viešoji biblioteka, 1999 .- 107 p. – Rinkta kompiuteriu

8. Jonas Avyžius : [ bukletas ] / sudaryt. V. Kuprevičienė , dizaineris Š. Škimelis – Iliustr. – Joniškis : Joniškio viešoji biblioteka 2002 (Šiauliai : UAB „Šiaulių knygrišykla- spaustuvė“).- 12 p . ISBN 9955 – 9502 – 0 – X

9. Balčiūnaitė E. Joniškio centrinės bibliotekos veikla 1976 – 1992 metais : (diplominis darbas ).- Vilnius , 1994.- 83 p. – Rinkta kompiuteriu

10. Balčiūnaitė E. Joniškio rajono istorijos ir kultūros paminklai – Joniškis : Joniškio viešoji biblioteka , 1990 – 15 p. – Mašinr.

11. Bibliotekoraštis : Joniškio rajono savivaldybės J. Avyžiaus viešosios bibliotekos laikraštis. – Joniškis : Joniškio J. Avyžiaus viešoji biblioteka,
Nr. 2 ( 2004, gruod. ).- Tiražas 40 egz.
Nr. 3 (2005, gruod.).- Tiražas 50 egz.

12. Bilienė R. Kraštietis, profesorius Stasys Vaitekūnas / medžiagą rinko R. Bilienė, redagavo ir darbą parengė G. Čiutienė.- Skaistgirys : Joniškio VB Skaistgirio filialas.- 2003.- 11p. : iliustr.

13. Bilienė R. Oną tautkutę prisimenant/ darbą parengė ir medžiagą surinko R. Bilienė ir L. Degimienė.- Skaistgirys : Joniškio VB Skaistgirio filialas, 2005.- 38 lap. : nuotr.

14. Čeputienė G. Senoj bakūžėj aš užaugau ( Domas Šniukas )/ medžiagą surinko Genoveita Čeputienė, darbą parengė Genė Čiutienė.- Beržėnai : Joniškio VB Beržėnų filialas, 2003.- 30p. : nuotr.

15. Dailininkas Adolfas Vaičaitis : aplankas / sudaryt. V. Kuprevičienė .- Joniškis : Joniškio VB bibliografijos ir informacijos skyrius , 2001 .- 60 lap.

16. Dailininkas grafikas Juozas Galkus : aplankas / sudaryt. D. Norvaišienė. – Joniškis : Joniškio VB bibliografijos ir informacijos skyrius , 2002 .- 44 lap.

17. Dailininkė Elena Gaputytė/ sudaryt. V. Kuprevičienė.- Joniškis : Joniškio J. Avyžiaus VB bibliografijos ir informacijos skyrius, 2007.- 36. : nuotr., iliustr.

18. Dailėtyrininkė Pranė Svičiulienė [ dailininkė , 1915 – 1999 ] / darbą parengė L. Adomaitienė , red. V. Vilčiauskienė , spausdino R. Šilinskienė .- Iliustr. – Maldeniai : Joniškio VB Maldenių filialas , 2000 – 21 p.

19. Ekspedicija Mėdginuose : Jono Avyžiaus vaikystės ir jaunystės takais : [Elektroninis išteklius]/ projekto autorė V. Kuprevičienė, vykdytojai I. Vlčiauskas, ir A. Danielius.- Joniškis : Joniškio viešoji biblioteka, 2005.- 1 elektroninis diskas

20. Grigutytė Z. Kraštotyros veikla Joniškio rajono centrinėje bibliotekoje ; (diplominis darbas ) .- Vilnius , 1991. - 64p . – Mašinr.

21. Jonui Griniui – 100 : aplankas / sudaryt. D. Norvaišienė .- Joniškis : Joniškio VB bibliografijos ir informacijos skyrius , 2002. – 45 p.

22. Juozo Grušo [ 1901 – 1986 ] gyvenimo ir kūrybos keliais : aplankas / Sudaryt. Z. Grigutytė .- Joniškis : Joniškio viešoji biblioteka , 2001 .- 94 lap.

23. Jakubkevičienė R. Tremtį prisimenant (tremtinių ir kalinių atsiminimai)/ medžiagą rinko ir darbą parengė Regina Jakubkevičienė.- Kirnaičiai : Joniškio VB Kirnaičių filialas, 2003.- 13 lap. - Rankraštis

24. Stasė Jasiūnaitė [ 1912 – 1986 ] : aplankas / sudaryt. D. Norvaišienė – Joniškis : Joniškio VB bibliografijos ir informacijos skyrius , 2002 .- 34 lap.

25. Joniškio Garbės pilietė Paulina Arūnienė/ sudaryt. D. Norvaišienė.- Joniškis : Joniškio J. Avyžiaus VB bibliografijos ir informacijos skyrius, 2007.- 22 p. : nuotr..

26. Joniškio rajono centrinei bibliotekai.- 50 metų / sudaryt. Nijolė Ramonienė.- Joniškis : Joniškio centrinė biblioteka, 1987.- 38p. : iliustr. - Albumas

27. Joniškio rajono centrinės bibliotekos metraštis 1989 – 1995 m. / sudaryt. V. Vilčiauskienė .- Iliustr. – Joniškis : Joniškio CB , 1990 – 1996 .- 50 lap. – Mašinr.

28. Joniškio rajono viešosios bibliotekos metraštis 1997 – 2000 m. / sudaryt. V. Vilčiauskienė – Iliustr. – Joniškis : Joniškio VB,1998 – 2001 .- 35 p.- Rinkta kompiuteriu.

29. Joniškio rajono viešosios bibliotekos metraštis 2001m. – Iliustr./ sudaryt. D. Norvaišienė. – Joniškis : Joniškio viešoji biblioteka, 2002.- 40 p.

30. Joniškio rajono viešosios bibliotekos metraštis 2002 m. / medžiagą surinko ir darbą parašė D. Norvaišienė.- Joniškis : Joniškio viešoji biblioteka, 2003.- 35 p. : nuotr.

31. Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos 2003 metų metraštis / Medžiagą surinko ir darbą parašė Dalia Norvaišienė .- Joniškis : J. Avyžiaus biblioteka, 2004.- 30 p. ; nuotr.

32. Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos 2004 metų metraštis.- Iliustr./ Medžiagą surinko ir darbą parengė D. Norvaišienė.- Joniškis : J. Avyžiaus viešosios bibliotekos bibliografijos ir informacijos skyrius, 2005.- 40 p. : priedai

33. Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos 2005 metų metraštis.- Iliustr./ Medžiagą surinko ir darbą parašė D. Norvaišienė.- Joniškis : Joniškio J. Avyžiaus VB bibliografijos ir informacijos skyrius, 2006.- 36 p. : priedai

34. Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos 2006 metų metraštis.- Iliustr../ Medžiagą surinko ir darbą parašė D. Norvaišienė.- Joniškis : Joniškio J. Avyžiaus VB bibliografijos ir informacijos skyrius.- 42 p. : priedai

35. Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos kraštotyros darbų katalogas/ parengė V. Kuprevičienė.- Joniškis : J. Avyžiaus viešosios bibliotekos bibliografijos ir informacijos skyrius, 2005.- 4 p. : iliustr.

36. Joniškio – Žeimelio siaurukas , Kriukų geležinkelio linija / medžiagą surinko R. Kurlienė , darbą parengė G. Čiutienė .- Iliutsr. – Kriukai : Joniškio VB Kriukų filialas, 2002 – 13 p. – Rinkta kompiuteriu

37. Jono Avyžiaus viešoji biblioteka 1937-2007 : literatūros sąrašas / sudarė Genė Čiutienė ; Joniškio rajono savivaldybės J. Avyžiaus viešoji biblioteka. Metodikos skyrius. - Joniškis : Joniškio r. sav. J. Avyžiaus viešoji biblioteka, 2008. - 46 p. - Viršelio antr.: Joniškio Jono Avyžiaus viešoji biblioteka 1937-2007

38. Kalnelio II piliakalnis ir koplyčia / medžiagą surinko ir darbą parengė Vida Pranciulienė, redagavo Genė Čiutenė. – Kalnelis : Joniškio VB kalnelio filialas, 2003.- 23 p.

39. Kaniušienė Roma. Gasčiūnų kaimo kapela/ darbą parengė Roma Kaniušienė.- Gasčiūnai : Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Gasčiūnų filialas, 2004.- 18 p. : iliustr.

40. Kariškis ir žurnalistas Vilius Džiavečka/ sudaryt. V. Kuprevičienė.- Joniškis : Joniškio J. Avyžiaus VB bibliografijos ir informacijos skyrius, 2007.- 28 p. : nuotr..

41. Keliautojas ir fotografas Paulius Normantas/ sudaryt. V. Kuprevičienė.- joniškis : Joniškio J. Avyžiaus VB bibliografijos ir informacijos skyrius, 2007.- 34 p. : nuotr., iliustr.

42. Kidelienė D. Stungių kaimo istorija / medžiagą surinko ir darbą parengė Diana Kidalienė.- Stungiai : Joniškio J. Avyžiaus VB Stungių filialas, 2004.- 40 lap. : nuotr.

43. Kokinaitė V. Dievui ir žmonėms : kunigas , rašytojas Jonas Marcinkus – Tauronis [ 1905 – 1971 ] . Iliustr. – Joniškis Joniškio VB, 1995 .- 51 p. – Mašinr.

44. Kokinaitė V. Iš Joniškio žemės kilęs poetas (Juozas Macevičius).- Joniškis : Joniškio centrinė biblioteka,1988.- 16 p. – Mašinr.

45. Kokinaitė V. Joniškiečiai – knygų mylėtojai : J. Brijūnas , P. Kaukėnas, J. Marcinkus – Tauronis , Z. Rutkutė - Čepaitienė , M. Slančiauskas – Iliustr.- Joniškis Joniškio CB, 1991 .- 46 p. – Mašinr.

46. Kokinaitė V. Knygos šventės Joniškyje. 1971- 1974, 1981 – 1985 / Nuotr. K. Beržino, K. Kiršansko, A. Šležo.- Joniškis : Joniškio centrinė biblioteka, 1988.- 37 p. : iliustr. – Mašinr.

47. Kokinaitė V. Mano gyvenimas kūrybai : dailininkė Marcė Katiliūtė.- Joniškis : Joniškio centrinė biblioteka, 1987.- 74 lap. : iliustr. – Mašinr.

48. Kokinaitė V. Matas Slančiauskas : biobibliografinė rodyklė : ( diplominis darbas ) .- Vilnius , 1993 – 61 p. Mašinr.

49. Kokinaitė V. Sidabrei - 700 metų – Iliustr. – Joniškis : Joniškio CB, 1990. – 38 p. – Mašinr.

50. Kokinaitė V. Sofija Čiurlionienė – Kymantaitė [ rašytoja, 1889 – 1958] .- Iliustr.- Joniškis : Joniškio VB , 1996 .- 50 p. – Mašinr.

51. Kraštietis Rimantas Vaitiekūnas / medžiagą surinko R. Bilienė , darbą parengė G. Čiutienė .- Iliustr. – Skaistgirys : Joniškio VB Skaistgirio filialas, 2002 .- 15 p. – Rinkta kompiuteriu

52. Kraštietis Stasys Šimaitis / medžiagą rinko ir darbą parengė S. Valatkevičienė ir G. Čiutienė .- Iliustr. –Linkaičiai : Joniškio VB Linkaičių filialas , 2000 .- 37 p. – Rinkta kompiuteriu

53. Kriukienė R. Rudiškių bibliotekos metraštis 1990 – 1998 . – Iliustr. – Rudiškiai : Joniškio VB Rudiškių filialas, 1990 – 1998. – 20 p. – Rankr.

54. Kuprevičienė V. Didelė asmenybė – tautosakininkas , knygnešys , švietėjas – Matas Slančiauskas [1850 – 1924 ] .- Iliustr. – Joniškis : Joniškio VB bibliografijos ir informacijos skyrius , 1993 – 1998 .- 55 p. – Mašinr.

55. Kuprevičienė V. Fizikos ir chemijos mokslų Lietuvoje patriarchas , profesorius Vincas Čepinskis [ 1871 – 1940 ] .- Iliustr. – Joniškis : Joniškio VB bibliografijos ir informacijos skyrius , 1991 – 1998. – 46 p. – Mašinr.

56. Kuprevičienė V. Išėjusiems sugrįžti : rašytojas Marius Katiliškis. – Joniškis : Joniškio VB bibliografijos ir informacijos skyrius, 1998.- 59 p. : iliustr.

57. Kuprevičienė V. Jolita Skablauskaitė : bibliografijos rodyklė . – Portr. – Joniškis : Joniškio VB bibliografijos ir informacijos skyrius , 2000 .- 31 p. – Rinkta ir maketuota kompiuteriu

58. Kuprevičienė V. Joniškio krašto ąžuolai (Laurynas Lopas, Algimantas Lopas) .- Joniškis : Joniškio VB bibliografijos ir informacijos skyrius, 2003.- 22 p. : nuotr. 

59. Kuprevičienė V. Joniškio rajono liuteronai ir latviai.- Joniškis : Joniškio VB bibliografijos ir informacijos skyrius, 2003.- 30 p. : nuotr.

60. Kuprevičienė V. Joniškis : faktai ir datos [ 1289 – 2004 ] .- Joniškis : Joniškio VB bibliografijos ir informacijos skyrius , 1989 – 2005 .- 14 p.

61. Kuprevičienė V. Mokytojas, liaudies menininkas Juozas Vainauskas.- Joniškis : Joniškio VB bibliografijos ir informacijos skyrius, 2003.- 17 lap.: nuotr.

62. Kuprevičienė V. Reikšmingesni ir įdomesni 1999 , 2000 , 2001 , 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 metų įvykiai Joniškio rajone .- Joniškis : Joniškio VB bibliografijos ir informacijos skyrius , 2003 . – 2007. –36 p.

63. Lėlių teatro „Pagrandukas“ istorija 1978 – 1981 / sudaryt. J. Rumbauskienė.- Joniškis : Joniškio CB vaikų litaratūros skyrius, 1981. – 13 p. – Rankr.

64. Lementauskienė A. Iš Sibiro tremties : prisiminimai / red. G . Čiutienė .- Iliustr.- Skaistgirys , 1999 .- 108 p. – Mašinr.

65. Edvardas Levinskas : prisiminimai , laiškai , rankraščiai / sudaryt. G. Čiutienė , A. Medžiūnienė. - Iliustr. – Žagarė , 1999 .- 131 p. – Mašinr.

66. Lileikienė J. Ziniūnų kaimo bibliotekos istorija [ 1956 – 2001 ] .- Iliustr.- Ziniūnai : Joniškio VB Ziniūnų filialas , 2000 – 2001.- 50 p. – Rinkta kompiuteriu

67. Poetas Juozas Jaras/ sudaryt. D. Norvaišienė.- Joniškis : Joniškio J. Avyžiaus VB bibliografijos ir informacijos skyrius, 2007.- 40 p. : nuotr..

68. Povilas Mataitis [ folkloro teatro režisierius ] / medžiagą surinko E. Pranckienė , darbą parengė G. Čiutienė .- Iliustr. – Plikiškiai : Joniškio VB Plikiškių filialas , 2002 .- 83 p. – Rinkta kompiuteriu

69. 52. Matulienė J. Žydai Joniškio rajone .- Iliustr.- Joniškis , 2002.- 24 p. – Rinkta kompiuteriu , yra vertimas į anglų kalbą

70. Medžiūnienė A. Juozas Žlabys – Žengė [ poetas , 1899 – 1992 ]. – Iliustr.- Žagarė : Joniškio VB Žagarės filialas , 1998 .- 31p.- Mašinr.

71. Medžiūnienė A. Žagarės miesto bibliotekos fondo istorija [ 1960 – 1980 ].- Iliustr. – Žagarė :Joniškio VB Žagarės filialas, 1992. –21p.

72. Muzikologas, Nacionalinės premijos laureatas Jonas Bruveris/ sudaryt. V. Kuprevičienė.- Joniškis : Joniškio J. Avyžiaus VB bibliografijos ir informacijos skyrius, 2007.- 20 p. : nuotr..

73. “…nesu tautos tarnu , esu jos sūnumi…” Dailininkas Adomas Varnas 1879 – 1979 : aplankas / sudaryt. V. Kokinaitė .- Joniškis : Joniškio CB , 1990. – 45p.

74. Norvaišienė D. Aktorė Faustina Laurinaitytė/ medžiagą surinko Dalia Norvaišienė.- Joniškis : Joniškio VB bibliografijos ir informacijos skyrius, 2003.- 14 lap. :nuotr.

75. Norvaišienė D. Aktorius Juozas Kisielius [ 1949 – 1991 ]. – Iliustr. – Joniškis : Joniškio VB bibliografijos ir informacijos skyrius , 1998. – 20 p. – Rinkta kompiuteriu

76. Norvaišienė D. Kompozitorius Algimantas Raudonikis : bibliografijos rodyklė .- Iliustr. – Joniškis : Joniškio VB bibliografijos ir i nformacijos skyrius , 2000 . –79 p. – Rinkta kompiuteriu 

77. Norvaišienė D. Ona Mikalauskienė ( poetė ) : bibliografija. – Portr. – Joniškis : Joniškio VB bibliografijos ir informacijos skyrius , 2001 .- 23 p.- Rinkta kompiuteriu

78. Norvaišienė D. Satkūnų kaimo istorija [ 1585 - 1995 ] .- Iliustr. – Satkūnai : Joniškio CB Satkūnų filialas, 1996. – 46 p. – Mašinr.

79. Norvaišienė D. Tautodailininkė Aniceta Krajinienė / Dalia Norvaišienė.- Joniškis : Joniškio VB bibliografijos ir informacijos skyrius, 2003.- 35 p. : nuotr.

80. Norvaišienė D. Tautodailininkų parodos Adomo Varno premijai laimėti 1991 – 1998 .- Iliustr. - Joniškis : Joniškio VB bibliografijos ir informacijos skyrius , 1999 .- 54 p. – Rinkta kompiuteriu

80. Paskui vaikystės svajonę… [Elektroninis išteklius] : vertėja Dzintra Elga Irbytė / parengė Vijoleta Kuprevičienė, Rokas Valeika ; muzika Raimundo Paulo ; nuotr. iš asmeninio D.E. Irbytės-Staniulienės ir ,,Audruvės'' literatų klubo archyvų. - Joniškis : Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka, 2008. - 1 elektron. opt. diskas

81. “ Per kalnus , vandenis ir miškus”. Rašytojas ir miškininkas Vytautas Almanis : aplankas / sudaryt. V. Kuprevičienė .- Iliustr.- Joniškis: Joniškio VB bibliografijos ir informacijos skyrius, 2002 .- 25 lap.

82. Pocevičienė E. Kepalių bibliotekos metraštis 1972 – 1981.- Kepaliai : Joniškio CB Kepalių filialas, 1981.- 24 p. : iliustr.- Mašinr.

83. Pocevičienė E. Stanislovas Kalinauskas .- Kepaliai : Joniškio CB kepalių filialas, 1982.- 13 p. : Iliustr. – Mašinr.

84. Poetė Ona Mikalauskienė : aplankas / sudaryt. D. Norvaišienė .- Iliustr. – Joniškis : Joniškio VB bibliografijos ir informacijos skyrius , 2001 .- 60 lap.

85. Pranciulienė V. Literatė Virgita Tuminienė .- Iliustr. – Kalnelis : Joniškio VB Kalnelio filialas , 2000 .- 16 p.

86. Pranckienė E. Drąsutaičių kaimo kryžiai / Eugenija Pranckienė.- Plikiškiai : Joniškio J. Avyžiaus VB Plikiškių filialas, 2004.- 8 p. : Iliustr.

87. Rajono bibliotekininkų prisiminimai / sudaryt. G. Čiutienė. – Joniškis , 1983 – 1997 .- 48 p. –Mašinr.

88. Rajono laikraštis „Sidabrė“/ darbą parengė D. Norvaišienė.- Joniškis : J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Bibliografijos ir informacijos skyrius, 2005.- 21 p. : nuotr.

89. Rakštienė T. „Bonynės“ istorija : ( Algio Žlabio prisiminimai apie savo tėviškę).- Daukšiai : Joniškio VB Daukšių filialas, 2003.- 14 lap. : nuotr.

90. Rakštienė T. Pjaunio kaimo istorija [ 1930 – 1990 ] / red. V. Vilčiauskienė .- Iliustr. – Daukšiai : Joniškio VB Daukšių filialas , 1998 .-30 p. – Mašinr.

91. Rašytojas Jonas Avyžius [ 1922 – 1999 ] : aplankas . – Joniškis : Joniškio VB bibliografijos ir informacijos skyrius, 1999.- 74 p.

92. Rašytojas Jonas Avyžius [ 1922 – 1999 ] : nuotraukų albumas .- Joniškis : Joniškio VB bibliografijos ir informacijos skyrius, 2002 .-35 lap.

93. Rumbauskienė J. Joniškio rajoninės bibliotekos istorija 1937 – 1967 .- Joniškis : Joniškio rajono biblioteka, 1968.- 51p. : iliustr.- Albumas

94. Rumbauskienė J. Joniškio rajoninės bibliotekos istorija 1937 – 1967 : (diplominis darbas).- Vilnius, 1968.- 85 p. – Mašinr.

95. Rutkevilienė K. Dailinikė Marcė Katiliūtė.- Gataučiai : Joniškio VB Gataučių filialas, 1983.- 40 p. : iliustr.

96. Rutkevilienė K. Gataučiai ir jų žmonės .- Iliustr. – Gataučiai : Joniškio VB Gataučių filialas , 1999. – 40p. – Mašinr.

97. Rutkevilienė K. Gataučių bibliotekos metraštis 1980 – 1998 .- Iliustr. – Gataučiai : Joniškio VB Gataučių filialas, 1981 – 1998 .- 30 p. – Mašinr.

98. Satkūnų bibliotekos metraštis 1972 – 1991 / Sudaryt. D. Norvaišienė . – Nuotr. – Satkūnai : Joniškio CB Satkūnų filialas, 1991 .- 15 p. – Rankr.

99. Senojo Joniškio tyrinėtojas – Stasys Šimaitis / sudaryt. Vijoleta Kuprevičienė.- Joniškis : J. Avyžiaus viešosios bibliotekos bibliografijos ir informacijos skyrius, 2004.- 20 lap. : nuotr.

100. Skablauskaitė B. Joniškio rajoninio laikraščio „Tarybinis balsas“ istorija : diplominis darbas.- Vilnius, 1967.- 61 p. – Mašinr.

101. Skablauskaitė N. Marius Katiliškis [ rašytojas , 1914 – 1980 ] : diplominis darbas .- Portr. – Vilnius , 1995. – 82 p. – Mašinr.

102. Skaistgirio bibliotekos istorija ( 1946 – 1979 ) / sudaryt. Rima Bilienė.- Skaistgirys : Joniškio VB Skaistgirio fililas, 1980.- 35 p. – Mašinr.

103. Stonytė J. Joniškio rajoninės vaikų bibliotekos knygų fondai ir jų komplektavimas : diplominis darbas.- Vilnius, 1973.- 138 p. – Mašinr.

104. Stonytė Rimantė. Aija Bučienė : [ politinė kalinė] / medžiagą surinko ir darbą parengė rimantė Stonytė. – Daunorava : Joniškio J. Avyžiaus VB Daunoravos filialas, 2004.- 50 lap. : nuotr.

105. Stonytė R. Daunoravos apylinkių senkapiai/ medžiagą surinko ir darbą parengė R. Stonytė.- Daunorava : Joniškio J. Avyžiaus VB Daunoravos filialas, 2005.- 8 lap. : nuotr.

106. Stonytė R. Daunoravos kaimo bendruomenės istorija .- Daunorava : Joniškio VB Daunoravos filialas, 2003.- 60 lap. : nuotr.

107. Juozas Šalkauskas / sudaryt. Dalia Norvaišienė.- Joniškis : J. Avyžiaus viešosios bibliotekos bibliografijos ir informacijos skyrius, 2004.- 12 p. : nuotr.

108. Šeržentienė O. Kepalių kaimo biblioteka 1952 – 1970 : diplominis darbas.- Vilnius, 1971.- 80 p. – Mašinr.

109. Šiaurės Lietuvos tautosakininkas , kraštotyrininkas ir švietėjas Matas Slančiauskas : konferencijos , vykusios 2000 m. vasario 25 d. Joniškyje, medžiaga / Sudaryt. V. Kuprevičienė .- Nuotr.- Joniškis , 2000.- 46 p. – Rinkta ir maketuota kompiuteriu

110. Šimkevičiutė J. Dana Rutkutė [aktorė , teatro kritikė] : bibliografinė rodyklė (diplominis darbas ) .- Portr. – Vilnius , 1995.- 56 p. – Mašinr.

111. Širdis nenori Tylos : Tautodailininkė Valerija Dauginienė / Sudaryt. R. Bilienė , G. Čiutienė .- Iliustr. – Skaistgirys : Joniškio VB Skaistgirio filialas, 1999 – 60 p. – Rinkta kompiuteriu

112. Šukienė E. Bajorų von Goesų gyvenimo priedermė – kultūra ir švietimas / sudaryt. Eglė Šukienė; red. Lina Kazlauskaitė.- Joniškis : Joniškio J. Avyžiaus viešoji biblioteka, 2004 (Šiauliai : UAB „Šiaulių knygrišykla – spaustuvė“) – 58, [2] p. : iliustr.

113. Šukienė E. Jų priedermė – remti ir skleisti švietimą : Stanislovas , Teresė ir Viktorija Goesai .- Iliustr. – Joniškis : Joniškio viešoji biblioteka, 2000. – 94 p. – Rinkta kompiuteriu


114. Užkuraitienė D. Sugrįžusi į Jurdaičius po 62 metų : režisierės Galinos Dauguvietytės prisiminimai apie vaikystę / Medžiagą surinko ir darbą parengė D. Užkuraitienė.- jurdaičiai : Joniškio J. Avyžiaus VB Jurdaičių filialas, 2005.- 15 lap. : Nuotr.

115. Valatkevičienė S. Jauneikių ąžuolas .- Iliustr. – Linkaičiai : Joniškio VB Linkaičių filialas, 2001. – 5 p. – Rinkta kompiuteriu

116. Valatkevičienė S. Linkaičių kaimo kryžiai .- Iliustr. – Linkaičiai: Joniškio VB Linkaičių filialas , 2002.- 5 p.- Rinkta kompiuteriu

117. Valatkevičienė S. Linkaičių tvenkinys.- Linkaičiai : Joniškio VB Linkaičių filialas, 2003.- 4 lap.- Rinkta kompiuteriu

118. Vertėja Dzintra Elga Irbytė-Staniulienė : bibliografijos rodyklė / sudarė Vijoleta Kuprevičienė ; Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka Bibliografijos ir informacijos skyrius. - Joniškis : Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka, 2008. - 18 p.

119. Vilčiauskienė, VioletaJoniškio Jono Avyžiaus viešoji biblioteka: 70 veiklos metų : 1937-2007 / Violeta Vilčiauskienė. - Šiauliai : Lucilijus, 2007 (Aušra). - 139 p. : iliustr. - Bibliogr.: p. 136. - Tiražas 350 egz. - ISBN 978-9955-32-008-1

120. Vilčiauskienė V. Joniškio rajono centrinės bibliotekos fondo istorija [ 1976 – 1992] .- Iliustr. – Joniškis : Joniškio CB , 1991 – 1992 .- 64 p. – Mašinr.

121.Visuomenės ir valstybės veikėjas Vladas Stašinskas / sudaryt. Vijoleta Kuprevičienė.- Joniškis : J. Avyžiaus viešosios bibliotekos bibliografijos ir informacijos skyrius, 2004.- 10 lap. : iliustr.

122.Visuomenės veikėjas, publicistas Vilius Bražėnas/ sudaryt. V. Kuprevičienė.- Joniškis : Joniškio J. Avyžiaus VB bibliografijos ir informacijos skyrius, 2007.- 18 p. : nuotr..

123. Ziniūnų kaimo bibliotekos istorija / sudaryt. J. Lileikienė .- Iliustr. – Ziniūnai : Joniškio VB Ziniūnų filialas , 2002 .- 30 p. .- Rinkta kompiuteriu

124. Žagarė : aplankas / sudaryt. V. Kuprevičienė . – Joniškis , 1998 .- 64 lap.

125. Žaliabarštienė A. “Pinigų kalnas” : legenda .- Satkūnai , 2002 .- 11.p. – Rinkta kompiuteriu

126. Žodžiai iš širdies : Kirnaičių kaimo literatų kūryba/ surinko R. Jakubkevičienė, red. G. Čiutienė.- Kirnaičiai : Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Kirnaičių filialas, 2005.- 12 p. : nuotr. .- Rinkta kompiuteriu

127. Žurnalistas Leopoldas Mykolaitis.- Joniškis : Joniškio J. Avyžiaus VB bibliografijos ir informacijos skyrius, 2007.- 7 lap.- Mašinraštis

Sąrašą sudarė
Bibliografijos ir informacijos skyriaus vedėja
Vijoleta Kuprevičienė

Paskutinio redagavimo data: 2018-08-17