Kraštotyra

Kraštotyros darbai

Adomaitienė L. Buivydžių kaimo istorija [ 1599 – 1999] / red. V. Vilčiauskienė . – Iliustr. – Maldeniai , 1999. –50 p. – Rinkta kompiuteriu

Adomaitienė L. Literatas Jonas Ivanauskas/ medžiagą surinko ir darbą parengė Lionė Adomaitienė, redagavo Genė Čiutienė.– Maldeniai: Joniškio VB Maldenių biblioteka, 2003.– 105 lap.: nuotr. – Rinkta kompiuteriu

Adomaitienė L. Maldenių bibliotekos istorija/ medžiagą surinko ir darbą parengė L. Adomaitienė. – Maldeniai: Joniškio VB Maldenių filialas, 2005.– 45 lap.: nuotr.

Adomaitienė L. Praeities ir dabarties pėdsakais. Kaimų istorijos: (apie Ąžuolynės, Bilžių, Butniūnų , Drąseikių , Džiugių , Maldenių , Tausėnų kaimus) – Iliustr. – Maldeniai.– 2000 –

D. 1.– 2000 – 2001. – 82 p. – Rinkta kompiuteriu
D. 2.– 2004.– 64 p. – Rinkta kompiuteriu

Akmens ir medžio pakerėtas [Rankraštis]: apie Linkaičių kaimo gyventojo Antano Žatkevičiaus kūrybą: kraštotyros darbas / užrašė Aleksandra Stulginskienė; Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka. Linkaičių teritorinis padalinys (filialas); nuotr. Aleksandros Stulginskienės. – Linkaičiai, 2018. – 11, [1] p. : nuotr.

Aktorė Potencija Pinkauskaitė [ 1897 – 1984 ]: aplankas / sudaryt. E. Šukienė. – Iliustr. – Joniškis: Joniškio viešoji biblioteka, 1998 .– 12 lap.

Antanaitienė A. Švietėjiška „Atgajos“ draugija [ 1889 – 1895 ].– Iliustr. – Joniškis: Joniškio viešoji biblioteka, 1999 .– 107 p. – Rinkta kompiuteriu

Joniškio Garbės pilietė Paulina Arūnienė / sudaryt. D. Norvaišienė.– Joniškis: Joniškio J. Avyžiaus VB bibliografijos ir informacijos skyrius, 2007.– 22 p.: nuotr.

Jonas Avyžius: [ bukletas ] / sudaryt. V. Kuprevičienė, dizaineris Š. Škimelis – Iliustr. – Joniškis: Joniškio viešoji biblioteka 2002 (Šiauliai: UAB „Šiaulių knygrišykla- spaustuvė“).– 12 p . ISBN 9955 - 9502 - 0 - X

Rašytojas Jonas Avyžius [1922 – 1999]: aplankas. – Joniškis: Joniškio VB bibliografijos ir informacijos skyrius, 1999.– 84 p.

Rašytojas Jonas Avyžius [1922 – 1999] nuotraukų albumas. – Joniškis: Joniškio VB bibliografijos ir informacijos skyrius, 2002.– 45 lap.

Balčiūnaitė E. Joniškio centrinės bibliotekos veikla 1976-1992 metais [Rankraštis]: diplominis darbas / Eglė Balčiūnaitė; mokslinis vadovas J. Zinkevičienė; Vilniaus universitetas. Komunikacijų fakultetas. Knygotyros katedra. – Vilnius, 1994. – 83 p.

Balčiūnaitė E. Joniškio rajono istorijos ir kultūros paminklai. – Joniškis: Joniškio viešoji biblioteka, 1990. – 15 p. – Mašinr.

Vytautas Bareikis (1937–1995): [kraštotyros darbas].– Joniškis. – 13 p.: iliustr.

Bibliotekoraštis: Joniškio rajono savivaldybės J. Avyžiaus viešosios bibliotekos laikraštis. – Joniškis: Joniškio J. Avyžiaus viešoji biblioteka,

Nr. 2 ( 2004, gruod. ).– Tiražas 40 egz.
Nr. 3 (2005, gruod.).– Tiražas 50 egz.

Bilienė R. Oną Tautkutę prisimenant / darbą parengė ir medžiagą surinko R. Bilienė ir L. Degimienė.– Skaistgirys: Joniškio VB Skaistgirio filialas, 2005.– 38 lap.: nuotr.

Visuomenės veikėjas, publicistas Vilius Bražėnas / sudaryt. V. Kuprevičienė.– Joniškis: Joniškio J. Avyžiaus VB bibliografijos ir informacijos skyrius, 2007.– 18 p.: nuotr.

Muzikologas, Nacionalinės premijos laureatas Jonas Bruveris / sudaryt. V. Kuprevičienė.– Joniškis: Joniškio J. Avyžiaus VB bibliografijos ir informacijos skyrius, 2007.– 20 p.: nuotr.

Buvome stiprūs, nes buvome kartu (Atgimimo sąjūdis Žagarėje) [Rankraštis]: kraštotyros darbas / medžiagą surinko ir darbą parengė A. Medžiūnienė; redagavo V. Vilčiauskienė; kompiuteriu rinko R. Šilinskienė; Joniškio rajono viešoji biblioteka. Žagarės filialas. – Joniškis, 2000. – 13, [11] p.: nuotr.. – (Įr.)

Aktorius Eduardas Čepulis/ sudaryt. V. Kuprevičienė. – Joniškis: Joniškio J. Avyžiaus VB bibliografijos ir informacijos skyrius, 2006.– 64 p.: nuotr.

Čeputienė G. Senoj bakūžėj aš užaugau (Domas Šniukas) / medžiagą surinko Genoveita Čeputienė, darbą parengė Genė Čiutienė.– Beržėnai: Joniškio VB Beržėnų filialas, 2003.– 30p.: nuotr.

Mokytoja Zuzana Čerkauskaitė [Rankraštis]: kraštotyros darbas / medžiagą surinko Rima Bilienė; spausdino Lilija Degimienė; Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka. Skaistgirio filialas. – Joniškis, 2007. – [59] p.: iliustr., nuotr.

Benutės Čiuberkytės-Bašienės pasakojimas apie tremtį [Rankraštis]: kraštotyros darbas / Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka. Linkaičių filialas; užrašė Renata Penkauskaitė; redagavo Aleksandra Stulginskienė; nuotraukos iš Benutės Čiuberkytės-Bašienės asmeninio albumo. – Joniškis, 2010. – [5] p.: nuotr.

Sofija Čiurlionienė-Kymantaitė [ rašytoja, 1889 – 1958]/ sudaryt. V. Kokinaitė.– Joniškis: Joniškio VB , 1996 .– 50 p. – Mašinr.

Valerijos Dauginienės iliustracijos Onos Mikalauskienės eilėraščiams [Rankraštis]: kraštotyros darbas / Ona Mikalauskienė; iliustr. Valerija Dauginienė. – Joniškis, [s. a.]. – [44] p.: iliustr.

Daunoravos apylinkių senkapiai [Rankraštis]. – Daunoriškė, 2005. – [12] p. : nuotr.

Daunoravos krašto vietovardžiai [Rankraštis] : 2003 m . gegužės 23 - 25 d. ekspedicija: Daunorava - istorija ir dabartis / medžiagą parengė: R. Pranckutė , A. Kazimieraitytė , G. Jasiūnaitė , V. Sergiūnaitė , S. Dijokaitė , G. Montrimaitė. – Joniškis, 2003. – [22] p.

Daunoravos tvenkinio gamtinis-pažintinis takas [Rankraštis] : 2003 m. gegužės 23-25 d. ekspedicija: Daunorava-istorija ir dabartis / Dovilė Martinaitytė, Vilija Tamašauskaitė, Aistė Narmontaitė. – Joniškis, 2003. – 7 p.

Daunoravos žmonės pasakoja [Rankraštis] : 2003 m. gegužės 23-25 d. ekspedicija: Daunorava - istorija ir dabartis / pasakojimus užrašė: Jurgita Jakaitė, Rita Jovaišaitė, Kristina Gaižutytė, Aistė Liudvinaitytė ; ruošė: E. Gasėnienė, B. Krajinienė ; talkino ŠU Dialektologijos katedros doktorantės: Aušra Kaikarytė ir Nerija Bartkutė ; Joniškio „Aušros“gimnazija; Krašto kultūros centras. – Joniškis, 2003. – 54 p. : iliustr., nuotr.

Dosni motinos širdis [Rankraštis]: Liongina Gendvilienė − motina, pagimdžiusi ir užauginusi dešimt vaikų: kraštotyros darbas / prisiminimus užrašė Aleksandra Stulginskienė; Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka. Linkaičių filialas. – Joniškis, 2010. – [7] p.: nuotr.

Skaistgirio krašto šviesuolis Augustinas Drigotas [Rankraštis] / [surinko Rima Bilienė] ; Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka. Skaistgirio filialas. – Skaistgirys, [s. a.]. – 41 p. : iliustr., nuotr.

Kariškis ir žurnalistas Vilius Džiavečka / sudaryt. V. Kuprevičienė.– Joniškis: Joniškio J. Avyžiaus VB bibliografijos ir informacijos skyrius, 2007.– 28 p.: nuotr.

Ekspedicija Mėdginuose: Jono Avyžiaus vaikystės ir jaunystės takais: [Elektroninis išteklius] / projekto autorė V. Kuprevičienė, vykdytojai I. Vlčiauskas, ir A. Danielius.– Joniškis: Joniškio viešoji biblioteka, 2005.– 1 elektroninis diskas

Dailininkas grafikas Juozas Galkus: aplankas / sudaryt. D. Norvaišienė. – Joniškis: Joniškio VB bibliografijos ir informacijos skyrius, 2002 .– 44 lap.

Gamtinė kraštotyra [Rankraštis] : Daunoravos apylinkių gyventojų sodų ir daržų charakteristika : 2003 m. gegužės 23-25 d. ekspedicija: Daunorava - istorija ir dabartis / Viktorija Jankutė, Žavinta Miškinytė. – Joniškis, 2003. – 11 p.

Dailininkė Elena Gaputytė / sudaryt. V. Kuprevičienė.– Joniškis: Joniškio J. Avyžiaus VB bibliografijos ir informacijos skyrius, 2007.– 36.: nuotr., iliustr.

Laimutės Danutės Grabauskaitės-Taraškienės atsiminimai apie darbą Marytės Melnikaitės kolūkio bibliotekos klube-skaitykloje : rankraštis : kraštotyros darbas / užrašė ir tekstą kompiuteriu rinko Aleksandra Stulginskienė ; nuotraukos iš asmeninio Laimutės Danutės Grabauskaitės-Taraškienės albumo ; Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka. Linkaičių filialas. – Linkaičiai, 2011. – 5 lapai : nuotr.

Grigutytė Z. Kraštotyros veikla Joniškio rajono centrinėje bibliotekoje [Rankraštis]: diplominis darbas / Zita Grigutytė; mokslinis vadovas A.Vaičiūnaitė ; Vilniaus universitetas. Istorijos fakultetas. Bibliotekininkystės katedra. – Vilnius, 1991. – 63, [1] p.

Grigutytė Z. Solo žygiai pro Jolitos Skablauskaitės gimtinę Kuisius: rankraštis / Zita Grigutytė; nuotr. Zitos Grigutytės. – Joniškis: Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka, 2023. – [77] p. : nuotr., žml.

Grigutytė Z. Solo žygių takai į rašytojo Jono Avyžiaus gimtinę Mėdginus: skirta Jono Avyžiaus 100-osioms gimimo metinėms / parengė Zita Grigutytė; nuotraukos Zitos Grigutytės; Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka. – Joniškis: Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka, 2022. – [55] p.: nuotr., žml.

Jonui Griniui – 100: aplankas / sudaryt. D. Norvaišienė.– Joniškis: Joniškio VB bibliografijos ir informacijos skyrius, 2002. – 45 p.

Juozo Grušo [1901 – 1986] gyvenimo ir kūrybos keliais: aplankas / Sudaryt. Z. Grigutytė .– Joniškis: Joniškio viešoji biblioteka, 2001 .– 94 lap.

Eduardas Gutauskas (1937.01.01-2001.10.11): rankraštis: kraštotyros darbas / medžiagą surinko ir darbą paruošė Eugenija Pranckienė; Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka. Plikiškių filialas. – 2002. – 21, [2] lapai: nuotr.

Literatas Jonas Ivanauskas [Rankraštis]: kraštotyros darbas / medžiagą surinko ir darbą paruošė Lionė Adomaitienė; redagavo ir kompiuteriu rinko Genė Čiutienė; Joniškio rajono savivaldybės biblioteka. Maldenių filialas. – 2003. – 105 p.: iliustr., nuotr.

Jakimavičiūtė I. Jonas Avyžius: bibliografinė rodyklė [1970–1989]/ sudarė Iveta Jakimavičiūtė. – Vilnius, 1997. – 187 p. 

Jakiškių dvaras [Rankraštis]: kraštotyros darbas / medžiagą surinko Aleksandra Stulginskienė; Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka. Linkaičių filialas. – Joniškis, 2015. – [9] p.: iliustr.

Jakubkevičienė R. Tremtį prisimenant (tremtinių ir kalinių atsiminimai) / medžiagą rinko ir darbą parengė Regina Jakubkevičienė.– Kirnaičiai: Joniškio VB Kirnaičių filialas, 2003.– 13 lap. – Rankraštis

Poetas Juozas Jaras / sudaryt. D. Norvaišienė.– Joniškis: Joniškio J. Avyžiaus VB bibliografijos ir informacijos skyrius, 2007.- 40 p.: nuotr.

Stasė Jasiūnaitė [1912 – 1986]: aplankas / sudaryt. D. Norvaišienė – Joniškis: Joniškio VB bibliografijos ir informacijos skyrius, 2002 .– 34 lap.

Jauneikių ąžuolas [Rankraštis]: kraštotyros darbas / medžiagą surinko ir darbą paruošė Stefanija Valatkevičienė; Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka. Linkaičių filialas. – Joniškis, 2001. – [3] p.: nuotr.

Jauneikių senkapis [Rankraštis]: kraštotyros darbas / kompiuteriu rinko Aleksandra Stulginskienė; Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka. Linkaičių filialas. – Joniškis, 2014. – 6 p.: iliustr., nuotr.

Jie baigė Linkaičių mokyklą [Rankraštis]: kraštotyros darbas / surinko Aleksandra Stulginskiemė; Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka. Linkaičių teritorinis padalinys (filialas). – Linkaičiai, 2019. – 17 p.: nuotr.

Joniškio rajono liuteronai ir latviai/ sudaryt. Vijoleta Kuprevičienė.– Joniškis: Joniškio VB bibliografijos ir informacijos skyrius, 2003.– 30 p.: nuotr.

Joniškio miesto vandens baseinų tarša: Joniškio „Aušros“ gimnazijos projektinis darbas.– Joniškis, 2002.– 15 p.: iliustr.

Joniškio rajono centrinė biblioteka/sudaryt. Vilija Volkovienė.- Joniškis, 1987.- 5 p.

Joniškio rajono centrinei bibliotekai.– 50 metų / sudaryt. Nijolė Ramonienė.– Joniškis: Joniškio centrinė biblioteka, 1987.– 38p.: iliustr. – Albumas

Joniškio rajono centrinės bibliotekos metraštis. – Joniškis

1971–1972

1973 – 1974

1975

1976

1977

1978

1979

1981

1982

1984

Joniškio rajono centrinės bibliotekos metraštis 1989 – 1995 m. / sudaryt. V. Vilčiauskienė.– Iliustr. – Joniškis: Joniškio CB, 1990 – 1996.– 50 lap. – Mašinr.

Joniškio rajono viešosios bibliotekos metraštis 1997 – 2000 m. / sudaryt. V. Vilčiauskienė – Iliustr. – Joniškis: Joniškio VB,1998 – 2001.– 35 p.– Rinkta kompiuteriu.

Joniškio rajono viešosios bibliotekos metraštis 2001m. – Iliustr. / sudaryt. D. Norvaišienė. – Joniškis: Joniškio viešoji biblioteka, 2002.– 40 p.

Joniškio rajono viešosios bibliotekos metraštis 2002 m. / medžiagą surinko ir darbą parašė D. Norvaišienė.– Joniškis: Joniškio viešoji biblioteka, 2003.– 35 p.: nuotr.

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos 2003 metų metraštis / Medžiagą surinko ir darbą parašė Dalia Norvaišienė.– Joniškis: J. Avyžiaus biblioteka, 2004.– 30 p. ; nuotr.

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos 2004 metų metraštis.– Iliustr. / Medžiagą surinko ir darbą parengė D. Norvaišienė.– Joniškis: J. Avyžiaus viešosios bibliotekos bibliografijos ir informacijos skyrius, 2005.– 40 p.: priedai

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos 2005 metų metraštis.– Iliustr. / Medžiagą surinko ir darbą parašė D. Norvaišienė.– Joniškis: Joniškio J. Avyžiaus VB bibliografijos ir informacijos skyrius, 2006.– 36 p.: priedai

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos 2006 metų metraštis.–Iliustr. / Medžiagą surinko ir darbą parašė D. Norvaišienė.– Joniškis: Joniškio J. Avyžiaus VB bibliografijos ir informacijos skyrius.– 42 p.: priedai

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos metraštis [Rankraštis]. – Joniškis,
2019 / informaciją surinko ir metraštį parašė Dalia Norvaišienė; skyrių „Vaikų literatūros skyriaus veikla“ paruošė Dovilė Kurlienė; Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka. Informacijos ir kraštotyros skyrius. – 2020. – 58 p. : nuotr. + lankstinukai, kvietimai

2020 / informaciją surinko ir metraštį parašė Dalia Norvaišienė; skyrių „Vaikų literatūros skyriaus veikla“ paruošė Dovilė Kurlienė; Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka. Informacijos ir kraštotyros skyrius. – 2021. – 68 p. : nuotr. + lankstinukai, kvietimai

2021 / informaciją surinko ir metraštį parašė Dalia Norvaišienė; skyrių „Vaikų literatūros skyriaus veikla“ paruošė Dovilė Kurlienė; Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka. Informacijos ir kraštotyros skyrius. – 2021. – 50 p. : nuotr. + lankstinukai, kvietimai

2022 / informaciją surinko ir metraštį parašė Dalia Norvaišienė; skyrių „Vaikų literatūros skyriaus veikla“ paruošė Dovilė Kurlienė; Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka. Informacijos ir kraštotyros skyrius. – 2023. – 58 p. : nuotr. + lankstinukai, kvietimai. – Kompiuteriu rinktas darbas

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos kraštotyros veiklos vertinimas darbuotojų ir vartotojų požiūriu [Rankraštis]: Informacijos valdymo studijų programos baigiamasis darbas / Monika Osipova. – Šiauliai, 2021. – 48, [10] p.. – UDK 027(474.5)

Joniškio – Žeimelio siaurukas, Kriukų geležinkelio linija / medžiagą surinko R. Kurlienė, darbą parengė G. Čiutienė.– Iliutsr. – Kriukai: Joniškio VB Kriukų filialas, 2002 – 13 p. – Rinkta kompiuteriu

Jono Avyžiaus viešoji biblioteka 1937–2007: literatūros sąrašas / sudarė Genė Čiutienė ; Joniškio rajono savivaldybės J. Avyžiaus viešoji biblioteka. Metodikos skyrius. – Joniškis: Joniškio r. sav. J. Avyžiaus viešoji biblioteka, 2008. – 46 p. – Viršelio antr.: Joniškio Jono Avyžiaus viešoji biblioteka 1937–2007

Kaip kartu įveikti krizes?: rankraštis / sudarė Zita Grigutytė. – Joniškis: Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka, 2023. – [36] p.: iliustr.

Kalnelio II piliakalnis ir koplyčia / medžiagą surinko ir darbą parengė Vida Pranciulienė, redagavo Genė Čiutenė. – Kalnelis: Joniškio VB kalnelio filialas, 2003.– 23 p.

Kalvių mokyklos istorijos puslapiai 1926-2016 [Rankraštis] / medžiagą surinko ir spausdino Aušra Kriščiūnienė. – Plikiškiai, 2016. – 29 p. : iliustr., nuotr.

Kaniušienė Roma. Gasčiūnų kaimo kapela / darbą parengė Roma Kaniušienė.– Gasčiūnai: Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Gasčiūnų filialas, 2004.– 18 p.: iliustr.

Karošaitė, Kristina. Pasienio multikultūrinis regionas tarpukariu: Žagarės miestas ir valsčius [Rankraštis]: magistro darbas / Kristina Karošaitė; mokslinis vadovas A. Gumuliauskas; konsultantas E. Vasiliauskas; Šiaulių universitetas. Humanitarinis fakultetas. Istorijos katedra. – Šiauliai, 2014. – 97, [12] p.

Išėjusiems sugrįžti: rašytojas Marius Katiliškis/ sudaryt. V. Kuprevičienė – Joniškis: Joniškio VB bibliografijos ir informacijos skyrius, 1998.– 59 p.: iliustr.

Dailininkė Marcė Katiliūtė 1912-1937 [Rankraštis]: kraštotyros darbas / medžiagą surinko Kristina Rutkevilienė; spaudino Regina Šilinskienė; Joniškio rajono centrinė biblioteka. Gataučių kaimo filialas. – Gataučiai, 1983. – [53] p.: iliustr., nuotr.

Kidelienė D. Stungių kaime gyvenantys tremtiniai [Rankraštis] / medžiagą surinko Diana Kidelienė, Stungių filialo vyr. bibliotekininkė ; Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Stungių filialas. – Stungiai, 2001. – [46] p.

Kidelienė D. Stungių kaimo istorija / medžiagą surinko ir darbą parengė Diana Kidelienė.– Stungiai: Joniškio J. Avyžiaus VB Stungių filialas, 2004.– 40 lap.: nuotr.

Kidelienė D. Stungių kaimo kapeliai: rankraštis / medžiagą surinko Diana Kidelienė; Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Stungių filialas. – Stungiai, 2017. – 17, [1] lapai: nuotr.

Aktorius Juozas Kisielius [1949 – 1991]. – Iliustr. – Joniškis: Joniškio VB bibliografijos ir informacijos skyrius, 1998. – 20 p. – Rinkta kompiuteriu

Kokinaitė V. Joniškiečiai – knygų mylėtojai: J. Brijūnas, P. Kaukėnas, J. Marcinkus – Tauronis, Z. Rutkutė-Čepaitienė, M. Slančiauskas. – Iliustr.– Joniškis Joniškio CB, 1991 .– 46 p. – Mašinr.

Kokinaitė V. Knygos šventės Joniškyje. 1971– 1974, 1981 – 1985 / Nuotr. K. Beržino, K. Kiršansko, A. Šležo.– Joniškis: Joniškio centrinė biblioteka, 1988.– 37 p.: iliustr. – Mašinr.

Kokinaitė V. Matas Slančiauskas: biobibliografinė rodyklė: (diplominis darbas) .– Vilnius, 1993 – 61 p. Mašinr.

Kokinaitė V. Sidabrei – 700 metų. – Iliustr. – Joniškis: Joniškio CB, 1990. – 38 p. – Mašinr.

Tautodailininkė Aniceta Krajinienė / Dalia Norvaišienė.– Joniškis: Joniškio VB bibliografijos ir informacijos skyrius, 2003.– 35 p.: nuotr.

Kriukienė R. Rudiškių bibliotekos metraštis 1990 – 1998. – Iliustr. – Rudiškiai: Joniškio VB Rudiškių filialas, 1990 – 1998. – 20 p. – Rankr.

Kuprevičienė V. Fizikos ir chemijos mokslų Lietuvoje patriarchas, profesorius Vincas Čepinskis [1871 – 1940] .– Iliustr. – Joniškis: Joniškio VB bibliografijos ir informacijos skyrius, 1991 – 1998. – 46 p. – Mašinr.

Kuprevičienė V. Jonas Ivanauskas: bibliografijos rodyklė / sudarė Vijoleta Kuprevičienė. – Joniškis: Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka, 2022. – 54 p

Kuprevičienė V. Jolita Skablauskaitė: bibliografijos rodyklė . – Portr. – Joniškis: Joniškio VB bibliografijos ir informacijos skyrius, 2000 .– 31 p. – Rinkta ir maketuota kompiuteriu

Kuprevičienė V. Regina Briedytė: bibliografijos rodyklė / sudarė Vijoleta Kuprevičienė; Joniškio r. sav. J. Avyžiaus viešoji biblioteka. Bibliografijos ir informacijos skyrius. – Joniškis: Joniškio J. Avyžiaus viešoji biblioteka, 2009. – 22 p., [portr.]

Kuprevičienė V. Vertėja Dzintra Elga Irbytė-Staniulienė: bibliografijos rodyklė / sudarė Vijoleta Kuprevičienė; Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka Bibliografijos ir informacijos skyrius. – Joniškis: Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka, 2020. – 35 p.

Aktorė Faustina Laurinaitytė / medžiagą surinko Dalia Norvaišienė.– Joniškis: Joniškio VB bibliografijos ir informacijos skyrius, 2003.– 14 lap.: nuotr.

Lėlių teatro „Pagrandukas“ istorija 1978 – 1981 / sudaryt. J. Rumbauskienė.– Joniškis: Joniškio CB vaikų literatūros skyrius, 1981. – 13 p. – Rankr.

Lementauskienė J. Iš Sibiro tremties [Rankraštis]: Julijos Lementauskienės atsiminimai: kraštotyros darbas / medžiagą surinko ir darbą paruošė G. Čiutienė; Joniškio rajono viešoji biblioteka. Skaistgirio filialas. – Skaistgirys, 1999. – [108] p.

Edvardas Levinskas: prisiminimai, laiškai, rankraščiai / sudaryt. G. Čiutienė, A. Medžiūnienė. – Iliustr. – Žagarė, 1999 .– 131 p. – Mašinr.

Lileikienė J. Ziniūnų kaimo bibliotekos istorija [1956 – 2001].– Iliustr.– Ziniūnai: Joniškio VB Ziniūnų filialas, 2000 – 2001.– 50 p. – Rinkta kompiuteriu

Lietuviško žodžio kelias : „Atgajos“ draugijos 110 metų paminėjimas [Rankraštis] / projekto vadovė Anna Antanaitienė ; Joniškio savivaldybės viešoji biblioteka. – Joniškis, 1999. – 29, [5] p. : nuotr. + lankst., [5] nuotr.. – (Įr.)

Linkaičių kolūkio moterų mechanizatorių brigada: rankraštis: kraštotyros darbas / Aleksandra Stulginskienė; nuotraukos iš asmeninio Adolfinos Barauskaitės-Jatulienės albumo; Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka. Linkaičių filialas. – Linkaičiai, 2013. – 9 lapai: nuotr.

Linkaičių tvenkinys: rankraštis: kraštotyros darbas / medžiagą surinko Stefanija Valatkevičienė; nuotraukos Stefanijos Valatkevičienės; Joniškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Linkaičių filialas. – Linkaičiai, 2003. – 5 lapai: nuotr.

Joniškio krašto ąžuolai (Laurynas Lopas, Algimantas Lopas).– Joniškis: Joniškio VB bibliografijos ir informacijos skyrius, 2003.– 22 p.: nuotr.

Iš Joniškio žemės kilęs poetas Juozas Macevičius.– Joniškis: Joniškio centrinė biblioteka, 1988.– 16 p. – Mašinr.

Maldenių kaimo Jonaičių šeimos charakteristika [Rankraštis] / medžiagą surinko ir darbą parengė Stasys Jonaitis. – Kaunas, 2000. – 15 p.

Mano kaimas [Rankraštis]: jaunųjų linkaitiečių kūryba: kraštotyros darbas / medžiagą surinko Stefanija Valatkevičienė; Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka. Linkaičių filialas. – Joniškis, 2002. – [25] p.

Dievui ir žmonėms: kunigas, rašytojas Jonas Marcinkus – Tauronis [1905 – 1971]/ sudaryt. V. Kokinaitė. – Joniškis Joniškio VB, 1995 .– 51 p.: iliustr. – Mašinr.

Povilas Mataitis [Rankraštis]: kraštotyros darbas / medžiagą surinko Eugenija Pranckienė; paruošė Genė Čiutienė; Joniškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka. Plikiškių filialas. – Joniškis, 2002. – 83 p.: nuotr.

Matulienė J. Joniškio parapijos istorija [Rankraštis] / paruošė Jurgita Matulienė. – [Joniškis], 2001. – 19 p.

Matulienė J. Žydai Joniškio rajone.– Iliustr.– Joniškis, 2002.- 24 p. – Rinkta kompiuteriu, yra vertimas į anglų kalbą

Medžiūnienė A. Juozas Žlabys – Žengė [poetas, 1899 – 1992]. – Iliustr.– Žagarė: Joniškio VB Žagarės filialas, 1998.– 31p.– Mašinr.

Medžiūnienė A. Žagarės miesto bibliotekos fondo istorija [1960 – 1980].– Iliustr. – Žagarė: Joniškio VB Žagarės filialas, 1992. –21p.

Poetė Ona Mikalauskienė: aplankas / sudaryt. D. Norvaišienė.– Iliustr. – Joniškis: Joniškio VB bibliografijos ir informacijos skyrius, 2001.– 60 lap.

Moteris, kuri juokiasi (apie aktorę Silviją Povilaitytę): [Rankraštis]. – [Stupurai]. – 42 p. : iliustr., nuotr.

Keliautojas ir fotografas Paulius Normantas / sudaryt. V. Kuprevičienė.– Joniškis: Joniškio J. Avyžiaus VB bibliografijos ir informacijos skyrius, 2007.– 34 p.: nuotr., iliustr.

Norvaišienė D. Kompozitorius Algimantas Raudonikis: bibliografijos rodyklė. – Iliustr. – Joniškis: Joniškio VB bibliografijos ir informacijos skyrius, 2000. –79 p. – Rinkta kompiuteriu

Norvaišienė D. Ona Mikalauskienė (poetė): bibliografija. – Portr. – Joniškis: Joniškio VB bibliografijos ir informacijos skyrius, 2001.– 23 p.– Rinkta kompiuteriu

Norvaišienė D. Ona Mikalauskienė: bibliografijos rodyklė / Joniškio r. savivaldybės J. Avyžiaus viešoji biblioteka. Bibliografijos ir informacijos skyrius; sudarė Dalia Norvaišienė. – Joniškis: Joniškio r. savivaldybės J. Avyžiaus viešoji biblioteka, 2006. – 45, [4] p., [1] portr.

Norvaišienė D. Sausio 13-oji Joniškio rajono spaudoje 1991-2011 : bibliografijos rodyklė / Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka. Bibliografijos ir informacijos skyrius ; [sudarė Dalia Norvaišienė]. – Joniškis : Joniškio J. Avyžiaus viešoji biblioteka, 2011. – 16, [2] p.

Norvaišienė D. Satkūnų kaimo istorija [1585 – 1995]: [Rankraštis] / parašė D. Norvaišienė; apipavidalino I. Vilčiauskas; spausdino R. Šilinskienė. – Joniškis, 1996. – 46 p.: nuotr.

Norvaišienė D. Tautodailininkų parodos Adomo Varno premijai laimėti 1991 – 1998.– Iliustr. – Joniškis: Joniškio VB bibliografijos ir informacijos skyrius, 1999.– 54 p. – Rinkta kompiuteriu

Paskui vaikystės svajonę… [Elektroninis išteklius]: vertėja Dzintra Elga Irbytė / parengė Vijoleta Kuprevičienė, Rokas Valeika; muzika Raimundo Paulo; nuotr. iš asmeninio D.E. Irbytės-Staniulienės ir ,,Audruvės“ literatų klubo archyvų. – Joniškis: Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka, 2008. – 1 elektron. opt. diskas

„Per kalnus, vandenis ir miškus”. Rašytojas ir miškininkas Vytautas Almanis: aplankas / sudaryt. V. Kuprevičienė.– Iliustr.– Joniškis: Joniškio VB bibliografijos ir informacijos skyrius, 2002.– 25 lap.

Pinigų kalnas [Rankraštis]: Kraštotyros darbas / darbą parengė Aldona Žaliabarštienė; kompiuteriu rinko Regina Šilinskienė; Joniškio rajono viešoji biblioteka. Satkūnų filialas. – Joniškis, 2002. – 11 p.: nuotr.. – (Įr.)

Pirmajam Skaistgirio vaidinimui − 100 metų [Rankraštis]: kraštotyros darbas / medžiagą surinko R. Bilienė ir L. Degimienė; Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka. Skaistgirio filialas. – Joniškis, 2014. – [123] p.: iliustr., nuotr.

Pirmasis Skaistgirio ambulatorijos felčeris Vladas Gailiūnas [Rankraštis]: kraštotyros darbas / Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka. Skaistgirio filialas. – Skaistgirys. – 21 p.: iliustr., nuotr.

Plikiškių kaimo praeitis, dabartis, žmonės: rankraštis: kraštotyros darbas / medžiagą surinko ir spausdino Aušra Kriščiūnienė; nuotraukos iš Plikiškių bibliotekos, Kalvių mokyklos ir asmeninių Plikiškių gyventojų archyvų; Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka. Plikiškių filialas . – Plikiškiai, 2017. – 33, [2] p. : nuotr.

Pocevičienė E. Kepalių bibliotekos metraštis 1972 – 1981.– Kepaliai: Joniškio CB Kepalių filialas, 1981.– 24 p.: iliustr.– Mašinr.

Pocevičienė E. Stanislovas Kalinauskas.– Kepaliai: Joniškio CB kepalių filialas, 1982.– 13 p.: Iliustr. – Mašinr.

Pranciulienė V. Literatė Virgita Tuminienė.– Iliustr. – Kalnelis: Joniškio VB Kalnelio filialas, 2000.– 16 p.

Pranckienė E. Drąsutaičių kaimo kryžiai / Eugenija Pranckienė.– Plikiškiai: Joniškio J. Avyžiaus VB Plikiškių filialas, 2004.– 8 p.: Iliustr.

Rajono bibliotekininkų prisiminimai / sudaryt. G. Čiutienė. – Joniškis, 1983 – 1997.– 48 p. –Mašinr.

Rajono laikraštis „Sidabrė“/ darbą parengė D. Norvaišienė.– Joniškis: J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Bibliografijos ir informacijos skyrius, 2005.– 21 p.: nuotr.

Rakštienė T. „Bonynės“ istorija: (Algio Žlabio prisiminimai apie savo tėviškę).– Daukšiai: Joniškio VB Daukšių filialas, 2003.– 14 lap.: nuotr.

Rakštienė T. Pjaunio kaimo istorija [1930 – 1990] / red. V. Vilčiauskienė.– Iliustr. – Daukšiai: Joniškio VB Daukšių filialas, 1998.– 30 p. – Mašinr.

Valerija Ramonaitė (1928 – 2007): literatūrologė/ įžangos autorė D. Maskuliūnienė. – Joniškis, 2022. – 29 p.

Gintaras Ramonas (1962 – 1997): Kovo 11-osios akto signataras. – Bariūnai, 2022. – 51 p. 

Pranciškus Ramonas (1933 – 1985). – Bariūnai, 2022. – 22 p.: iliustr.

Skaistgirio krašto menotyrininkė Eufruzina Ramonienė [Rankraštis]: kraštotyros darbas / medžiagą surinko V. R. Bilienė; spausdino L. Degimienė; Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka. Skaistgirio filialas. – Joniškis, 2011. – [63] p.: iliustr., nuotr.

Ramonienė F. Felicijos Ramonienės atsiminimai apie darbą Jakiškių vaikų darželyje: rankraštis: kraštotyros darbas / užrašė ir tekstą kompiuteriu rinko Aleksandra Stulginskienė; nuotraukos iš asmeninio Felicijos Ramonienės asmeninio archyvo; Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka. Linkaičių filialas. – Linkaičiai, 2014. – 9, [1] lapai: nuotr.

Rudiškių apylinkių vietovardžiai : rankraštis / surinko Rudiškių pagrindinės mokyklos mokiniai ; mokytoja Vladislava Marijauskienė. – Rudiškiai, 1978. – 13, [1] lapų

Rumbauskienė J. Joniškio rajoninės bibliotekos istorija 1937 – 1967.– Joniškis: Joniškio rajono biblioteka, 1968.– 51p.: iliustr.– Albumas

Rumbauskienė J. Joniškio rajoninės bibliotekos istorija 1937 – 1967: (diplominis darbas).– Vilnius, 1968.– 85 p. – Mašinr.

Rutkevilienė K. Dailinikė Marcė Katiliūtė.– Gataučiai: Joniškio VB Gataučių filialas, 1983.– 40 p.: iliustr.

Rutkevilienė K. Gataučiai ir jų žmonės.– Iliustr. – Gataučiai: Joniškio VB Gataučių filialas, 1999. – 40p. – Mašinr.

Rutkevilienė K. Gataučių bibliotekos metraštis 1980 – 1998.– Iliustr. – Gataučiai: Joniškio VB Gataučių filialas, 1981 – 1998.– 30 p. – Mašinr.

Satkūnų bibliotekos metraštis 1972 – 1991 / Sudaryt. D. Norvaišienė. – Nuotr. – Satkūnai: Joniškio CB Satkūnų filialas, 1991.– 15 p. – Rankr.

Senojo Joniškio tyrinėtojas – Stasys Šimaitis / sudaryt. Vijoleta Kuprevičienė.– Joniškis: J. Avyžiaus viešosios bibliotekos bibliografijos ir informacijos skyrius, 2004.– 20 lap.: nuotr.

Sidabros upė [Rankraštis]: projektinis darbas / vadovai: R. Vaineikytė, R. Barzdaitė, R. Ivaškevičienė. – [Joniškis], 2005. – 8 p.: iliustr., nuotr.

Skablauskaitė B. Joniškio rajoninio laikraščio „Tarybinis balsas“ istorija: diplominis darbas.–Vilnius, 1967.– 61 p. – Mašinr.

Skablauskaitė N. Marius Katiliškis [rašytojas, 1914 – 1980]: diplominis darbas.– Portr. – Vilnius, 1995. – 82 p. – Mašinr.

Skaistgirio ambulatorijos istorija [Rankraštis]: kraštotyros darbas / medžiagą surinko R. Bilienė; spausdino L. Degimienė; Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka. Skaistgirio filialas. – Joniškis, 2008. – [46] p.: iliustr., nuotr.

Skaistgirio bibliotekos istorija (1946 – 1979) / sudaryt. Rima Bilienė.– Skaistgirys: Joniškio VB Skaistgirio fililas, 1980.– 35 p. – Mašinr.

Skaistgirio gaisrinės istorija [Rankraštis]: kraštotyros darbas / medžiagą surinko Rima Bilienė; spausdino Lijana Degimienė; Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka. Skaistgirio filialas. – Joniškis, 2010. – [60] p.: nuotr.

Švietėjas Matas Slančiauskas [Rankraštis]: kraštotyros darbas / medžiagą rinko R. Bilienė ir L. Degimienė; Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka. Skaistgirio filialas. – Joniškis, 2014. – [53] p.: iliustr., nuotr.

Didelė asmenybė – tautosakininkas, knygnešys, švietėjas – Matas Slančiauskas [1850 – 1924 ]/ sudaryt. Vijoleta Kuprevičienė.–  Joniškis: Joniškio VB bibliografijos ir informacijos skyrius, 1993 – 1998 .– 55 p. – Mašinr.

Slėpsnių kaimo atminimo įamžinimas [Rankraštis]: kraštotyros darbas / Ritos Ramonaitės pasakojimą užrašė Aleksandra Stulginskienė; Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka. Linkaičių teritorinis padalinys (filialas). – Linkaičiai, 2020. – 3 p.: nuotr.

Slėpsnių kaimo istorija Birutės Stankaitytės-Kvašienės prisiminimuose [Rankraštis]: kraštotyros darbas / medžiagą surinko Laurita Olšauskaitė; nuotraukos Birutės Stankaitytės-Kvašienės; kompiuteriu surinko Aleksandra Stulginskienė; Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka. Linkaičių filialas. – Joniškis, 2008. – 3, [2] p.: nuotr.

Visuomenės ir valstybės veikėjas Vladas Stašinskas / sudaryt. Vijoleta Kuprevičienė.– Joniškis: J. Avyžiaus viešosios bibliotekos bibliografijos ir informacijos skyrius, 2004.– 10 lap.: iliustr.

Stonienė A. Rekreacinių ir turizmo išteklių analizavimo praktika: [Daunoriškės kaimas]/ Aušra Stonienė.- Šiauliai, 2006.- 20 p.: iliustr.

Stonytė J. Joniškio rajoninės vaikų bibliotekos knygų fondai ir jų komplektavimas: diplominis darbas.– Vilnius, 1973.– 138 p. – Mašinr.

Stonytė Rimantė. Aija Bučienė: [politinė kalinė] / medžiagą surinko ir darbą parengė Rimantė Stonytė. – Daunorava: Joniškio J. Avyžiaus VB Daunoravos filialas, 2004.– 50 lap.: nuotr.

Stonytė R. Daunoravos kaimo bendruomenės istorija.– Daunorava: Joniškio VB Daunoravos filialas, 2003.– 60 lap.: nuotr.

Suradusi gyvenimo prasmę [Rankraštis]: kraštotyros darbas apie seniausią Linkaičių kaimo gyventoją Pranę Prankienę / užrašė Aleksandra Stulginskienė; nuotraukos iš asmeninio P. Prankienės albumo; Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka. Linkaičių filialas. – Joniškis, 2009. – [11] p.: nuotr.

Dailėtyrininkė Pranė Svičiulienė [Rankraštis]: kraštotyros darbas / medžiagą surinko ir darbą parengė L. Adomaitienė; redagavo V. Vilčiauskienė; spausdino R. Šilinskienė; Joniškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka. Maldenių filialas. – Joniškis, 2000. – 16, [5] p.: nuotr.. – (Įr.)

Juozas Šalkauskas / sudaryt. Dalia Norvaišienė.– Joniškis: J. Avyžiaus viešosios bibliotekos bibliografijos ir informacijos skyrius, 2004.– 12 p.: nuotr.

Šeržentienė O. Kepalių kaimo biblioteka 1952 – 1970: diplominis darbas.– Vilnius, 1971.– 80 p. – Mašinr.

Šiaurės Lietuvos tautosakininkas, kraštotyrininkas ir švietėjas Matas Slančiauskas: konferencijos, vykusios 2000 m. vasario 25 d. Joniškyje, medžiaga / Sudaryt. V. Kuprevičienė.–Nuotr.– Joniškis, 2000.– 46 p. – Rinkta ir maketuota kompiuteriu

Kraštietis Stasys Šimaitis [Rankraštis]: kraštotyros darbas / medžiagą surinko S. Valatkevičienė; darbą parengė G. Čiutienė; spausdino R. Šilinskien ; Joniškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka. Linkaičių filialas. – Joniškis, 2000. – 37, [1] p.: iliustr.

Šimkevičiutė J. Dana Rutkutė [aktorė, teatro kritikė]: bibliografinė rodyklė (diplominis darbas) .– Portr. – Vilnius, 1995.– 56 p. – Mašinr.

Širdis nenori tylos [Rankraštis]: tautodailininkė Valerija Dauginienė: kraštotyros darbas / surinko R. Bilienė; parengė G. Čiutienė; spausdino R. Šilinskienė; Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka. Skaistgirio filialas. – Joniškis, 1999. – [61] p.: iliustr., nuotr.

Vincentos Angelės Šležaitės-Katiliavienės pasakojimas apie tremtį [Rankraštis]: Kraštotyros darbas / prisiminimus užrašė Jurgita Katiliavienė; Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka. Linkaičių filialas. – Joniškis, 2010. – [10] p.: nuotr.

Šukienė E. Bajorų von Goesų gyvenimo priedermė – kultūra ir švietimas / sudaryt. Eglė Šukienė; red. Lina Kazlauskaitė.– Joniškis: Joniškio J. Avyžiaus viešoji biblioteka, 2004 (Šiauliai: UAB „Šiaulių knygrišykla – spaustuvė“) – 58, [2] p.: iliustr.

Šukienė E. Jų priedermė – remti ir skleisti švietimą: Stanislovas, Teresė ir Viktorija Goesai.– Iliustr. – Joniškis: Joniškio viešoji biblioteka, 2000. – 94 p. – Rinkta kompiuteriu

Oną Tautkutę prisimenant [Rankraštis]: kraštotyros darbas / medžiagą surinko Rima Bilienė; spausdino Lijana Degimienė; Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka. Skaistgirio filialas. – Joniškis, 2005. – [37] p.: iliustr., nuotr.

Užkuraitienė D. Sugrįžusi į Jurdaičius po 62 metų: režisierės Galinos Dauguvietytės prisiminimai apie vaikystę / Medžiagą surinko ir darbą parengė D. Užkuraitienė.– Jurdaičiai: Joniškio J. Avyžiaus VB Jurdaičių filialas, 2005.– 15 lap.: Nuotr.

Dailininkas Adolfas Vaičaitis: aplankas / sudaryt. V. Kuprevičienė .– Joniškis: Joniškio VB bibliografijos ir informacijos skyrius, 2001.– 60 lap.

Mokytojas, liaudies menininkas Juozas Vainauskas/ sudaryt. Vijoleta Kuprevičienė – Joniškis: Joniškio VB bibliografijos ir informacijos skyrius, 2003.– 17 lap.: nuotr.

Vaišvilienė, Nina. Likimas ir valia, arba graudūs prisiminimai [Rankraštis] / Nina Vaišvilienė; nuotr. kopijos ir kita iliustr. medž. iš Reinhardo Vaišvilos asmeninio archyvo. – Joniškis, [s.a.]. – 74, [1] p.: iliustr.

Kraštietis profesorius Stasys Vaitekūnas [Rankraštis]: kraštotyros darbas / medžiagą surinko Rima Bilienė; spausdino Genė Čiutienė; Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka. Skaistgirio filialas. – Joniškis: 2003, 2003. – [22] p.: iliustr., nuotr.

Kraštietis Rimantas Vaitiekūnas [Rankraštis]: kraštotyros darbas / medžiagą surinko Rimutė Bilienė; Joniškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka. Skaistgirio filialas; darbą redagavo Genė Čiutienė. – Joniškis, 2002. – [42] p.: iliustr., nuotr.

Valatkevičienė S. Jauneikių ąžuolas.– Iliustr. – Linkaičiai: Joniškio VB Linkaičių filialas, 2001. – 5 p. – Rinkta kompiuteriu

Valatkevičienė S. Linkaičių kaimo kryžiai.– Iliustr. – Linkaičiai: Joniškio VB Linkaičių filialas, 2002.– 5 p.– Rinkta kompiuteriu

„…nesu tautos tarnu, esu jos sūnumi…” Dailininkas Adomas Varnas 1879 – 1979: aplankas / sudaryt. V. Kokinaitė.– Joniškis: Joniškio CB, 1990. – 45p

Vilčiauskienė G. Užuojautos padėkos: Joniškio rajono atvejis [Rankraštis] / Gita Vilčiauskienė ; Vytauto Didžiojo universitetas. Humanitarinių mokslų fakultetas. Kultūros studijų katedra. – Kaunas, 2021. – 15 p.

Vilčiauskienė, Violeta. Joniškio Jono Avyžiaus viešoji biblioteka: 70 veiklos metų: 1937–2007 / Violeta Vilčiauskienė. – Šiauliai: Lucilijus, 2007 (Aušra). – 139 p.: iliustr. – Bibliogr.: p. 136. – Tiražas 350 egz. – ISBN 978-9955-32-008-1

Vilčiauskienė V. Joniškio rajono centrinės bibliotekos fondo istorija [1976 – 1992].– Iliustr. – Joniškis: Joniškio CB, 1991 – 1992 .– 64 p. – Mašinr.

Skaistgirio grožio kūrėjas Jonas Viliūnas [Rankraštis]: kraštotyros darbas / medžiagą surinko Rima Bilienė; spausdino Lijana Degimienė; Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka. Skaistgirio filialas. – Joniškis, 2007. – [78] p.: iliustr., nuotr.

Kraštietis poetas, majoras Leonas Virbickas [Rankraštis]: kraštotyros darbas / medžiagą surinko R. Bilienė ir L. Degimienė; Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka. Skaistgirio filialas. – Joniškis, 2014. – [66] p.: iliustr., nuotr.

Žagarė: aplankas / sudaryt. V. Kuprevičienė. – Joniškis, 1998.– 64 lap.

Žlabys, Algis. „Bonynės“ istorija: Algio Žlabio prisiminimai apie savo tėviškę: rankraštis / Algis Žlabys ; medžiagą surinko ir darbą parengė Teresė Rakštienė; Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka. Daukšių filialas. – [Joniškis], 2003. – 7, [9] lapai: nuotr., žml.

Žodžiai iš širdies: Kirnaičių kaimo literatų kūryba: rankraštis / surinko R. Jakubkevičienė; redagavo G. Čiutienė; kompiuteriu rinko V. Pranciulienė; Joniškio rajono J. Avyžiaus viešoji biblioteka. Kirnaičių filialas. – Kirnaičiai, 2005. – [16] p.: nuotr.

Žodžiai iš širdies: Lieporų kaimo poetų eilės/ Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka.- Lieporai, 2004.- [8] p.: iliustr.

Žukauskaitė D. Vincas Čepinskis [Rankraštis] : bibliografinė rodyklė : diplominis darbas / Daiva Žukauskaitė-Jasiulevičienė ; mokslinis vadovas N. Šaduikienė ; Vilniaus universitetas. Istorijos fakultetas. Informacijos sistemų katedra. – Vilnius, 1991. – 54 p.

Žurnalistas Leopoldas Mykolaitis.– Joniškis: Joniškio J. Avyžiaus VB bibliografijos ir informacijos skyrius, 2007.– 7 lap.– Mašinraštis

Paskutinio redagavimo data: 2024-01-16