Jonas Avyžius

Jonas Avyžius

       „Visada teikiau didžiausios reikšmės bibliotekoms, šiandien pamirštoms pragmatiškų valdininkų, skurstančioms, tačiau dirbančioms didžiulį darbą kultūros baruose, restauruojant apgriautą mūsų žmonių dvasinį gyvenimą. Viena tokių yra Joniškio viešoji biblioteka, į kurią įėjau sužvarbęs, o išėjau sušildytas jos darbuotojų entuziazmo ir pasiaukojimo skleisti švietimą žmonių tarpe. Čia dar kartą įsitikinau, kad kultūros žmogaus pasišventimas savo darbui neįvertinamas jokiais pinigais...". Tokį įrašą Jonas Avyžius paliko Joniškio viešosios bibliotekos „Svečių knygoje" 1997 metų rudenį. Žinoma, rašytojas visuomet buvo populiarus, susitikimai su juo, jo naujų knygų pristatymai vyko rajono bibliotekose, kaimuose ir mokyklose, jų galima suskaičiuoti ne vieną dešimtį. Tačiau būtent nuo šio apsilankymo jo gimtojo krašto biblioteka pajuto ypatingą, išskirtinę globą ir dėmesį.
Jonas Avyžius (1922 – 1999) – vienas žymiausių Lietuvos rašytojų, kurio kūryba yra reikšminga Lietuvos kultūros dalis. Rašytojas J. Avyžius gimė 1922 metais gegužės 16 d. Mėdginų kaime Joniškio rajone. Čia prabėgo jo vaikystė ir jaunystė. Į Mėdginus buvo nuolatos sugrįžtama pabūti ir sušilti po gimtųjų namų stogu. Rašytojas nevengdavo susitikti su jaunystės draugais, kaimynais, mielai lankydavo savo seseris Stanislavą ir Adolfiną, kurios ir dabar tebegyvena Mėdginuose.
J
ono Avyžiaus plunksnai priklauso žinomi romanai: „Kaimas kryžkelėje", „Sodybų tuštėjimo metas", „Degimai", „Chameleono spalvos", „Ir išmuš tavo valanda", „Viskas praeina. Neapykanta grūdinti" ir kt. Išleista daugiau nei 20 knygų vaikams. Nuo 1996 m. iki 1999 metų jis buvo Lietuvos Respublikos Seimo narys, priklausė Tėvynės Sąjungos (Lietuvos konservatorių) frakcijai. Dirbo Seimo švietimo, mokslo ir kultūros komitete. Už nuopelnus Lietuvos valstybei ir jos kultūrai Jonas Avyžius apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordinu.
Rašytojas mirė 1999 m. liepos 7 d. Palaidotas Vilniuje, Antakalnio kapinėse, menininkų kalnelyje.
    

Paskutinio redagavimo data: 2021-02-15