Jonas Avyžius

Jonas Avyžius

Savo autobiografijoje rašytojas Jonas Avyžius yra rašęs:
  
 
„Po kiekvieno stambaus kūrinio, dažnai net jo dar neparašęs, pasijunti dvasiškai išsekęs, pasenėjęs. Būtina panerti į gaivinanti šaltinį, kad atgautum
jėgas. Man toks šaltinis — kūryba vaikams. Priešokiais nuo kapitalinių darbų esu parašęs solidų tomą pasakėlių bei pasakų-apysakų ir džiaugiuosi, kad daugelį jų skaito ir suaugę. Kartais juokais pagalvoju: ko gero, laikas gali parodyti, jog tie „atokvėpių trupiniai“ yra geriausia, ką esu parašęs"

                                                                Jonas Avyžius
 
 
Paskutinio redagavimo data: 2018-08-24