Paslaugos

Tarpbibliotekinis abonementas

Tarpbibliotekinis abonementas (TBA) – tai galimybė užsisakyti ir gauti bibliotekoje nesančius dokumentus iš kitų Lietuvos bibliotekų.

Visas leidinių persiuntimo pašto išlaidas apmoka vartotojas.

Paslauga teikiama Viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriuje

Paskutinio redagavimo data: 2022-01-06