Kraštotyra

Žymiausi įvykiai, datos, sukaktys

2021 metų sukaktys

Joniškio rajone

785 metai, kai 1236 m. Janiūnų kaime vyko Saulės mūšis

485 metai, kai 1536 m. Joniškyje buvo pastatyta medinė bažnyčia

485 metai, kai 1536-02-23 Joniškis pirmą kartą paminėtas istoriniuose šaltiniuose

405 metai, kai 1616 m.  liepos 4 d. Zigmantas Vaza suteikė Joniškiui Magdeburgo privilegiją

Prieš 370 metų, 1651 m. Joniškyje buvo 91 sodyba ir 86 karčemos

Prieš 245 metus, 1776 m. buvo panaikintos Joniškio, kaip ir daugelio kitų Lietuvos miestų, Magdeburgo teisė ir jis perėjo dvaro priklausomybei

230 metų, kai 1791 m. Joniškio miestiečiai išsirinko urėdnikus ir atsisakė klausyti dvaro

Prieš 195 metus, 1826 m. Joniškio mieste surašyti 226 dūmai, iš jų 90 valstiečių ir 51 žydų dūmas

Prieš 180 metų, 1841 m. Joniškyje buvo 81 dūmas su 1030 gyventojų

120 metų, kai 1901 m. baigta rekonstruoti ir perstatyti Joniškio Švenčiausiosios Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia

Prieš 105 metus, 1916 m. per Joniškį nutiestas platusis geležinkelis nuo Šiaulių iki Jelgavos

Prieš 105 metus, 1916 m. nutiesta siaurojo geležinkelio atkarpa Joniškis–Žeimelis

100 metų, kai 1921 m. kovo 30 d. nustatyta Lietuvos−Latvijos valstybinė siena,  Latvijai perduota Žagarės valsčiaus  dalis (Ukriai), o Lietuvai perduotas Butkūnų kaimas (Kriukų valsčius)

100 metų, kai 1921 metų spalio 1 d. įsteigta Joniškio latvių vidurinė mokykla, veikė iki 1931 metų rugpjūčio 31 d.

100 metų, kai 1921 metais įkurta Joniškio latvių švietimo draugija (Daunorava), uždaryta 1940 m.

95 metai, kai 1926 m. Joniškyje pastatyta pieninė

90 metų, kai 1931 m. įsteigtas vaikų darželis

Prieš 90 metų, 1931 m. Joniškyje atidarytas Lietuvos banko skyrius, veikė dar keturi bankai, apylinkės teismas ir notarinė kontora, mokesčių inspekcija, muitinė, urėdija. Buvo 8 gydytojai, 3 felčeriai, 2 vaistinės

85 metai, kai 1936 m. Joniškyje pastatytas naujas gimnazijos pastatas

Prieš 85 metus, 1936 m. pastatyti nauji pradinės mokyklos rūmai (dabar „Saulės“ pagrindinė mokykla)

Prieš 85 metus, 1936 m. Joniškyje gyveno 4582 žmonės

65 metai, kai 1956 m. Joniškyje įsteigta Melioracijos statybos valdyba (MSV), dabar „Joniškio  hidrostatyba“

50 metų, kai 1971 m. Joniškyje pastatyta 185 lovų ligoninė ir poliklinika

Prieš 45 metus, 1976 m. Joniškyje gyveno 8600 gyventojų

45 metai, kai 1976 m. įkurtas literatų klubas „Audruvė“

35 metai, kai 1986 m. Joniškio vaikų teatrui buvo suteiktas savarankiško teatro statusas ir vardas „Bendraamžiai“

35 metai, kai 1986 m. iškilo nauja Joniškio autobusų stotis

Prieš 30 metų, 1991 m. rajone pradėta privatizacija

30 metų, kai 1991 m. atkurtas Joniškio herbas

25 metai, kai 1996 m. darbą pradėjo Bariūnų žemės ūkio bendrovės pieninė, uždaryta 2021 m.

 *******

 SAUSIS

 5 d. – 85 m., kai Malgužiuose 1936  01  05 gimė architektas, profesorius Jurgis Bučas

13 d. – 130 m., kai  1891 01 13 Nadiejiskyje (Rokiškio rajonas) gimė Žagarės spaudos  muziejaus įkūrėjas Jonas Kirlys. Mirė 1985 m. Kaune

20 d. – 85 m., 1936 01 20 Vaineikiuose gimė kalbininkas Simas Karaliūnas. Mirė 2015 m.  Vilniuje

 VASARIS

2 d. −  70 m., kai 1951 02 02 Budraičių kaime gimė socialinių mokslų daktarė Felicija Sudentaitė -   Ivanauskienė

21 d. – 85 m., kai 1936 02 21 Gaižaičių kaime gimė Lietuvos kariuomenės pulkininkas, knygos „Tėvynės labui“ autorius Cirilis Norkus. Mirė 2007 m. Klaipėdoje.

 KOVAS

 5 d. – 70 m., kai 1951 03 05  Joniškyje gimė Panevėžio muzikinio teatro įkūrėjas, dirigentas Vidmantas Kapučinskas

 6 d. – 120 m., kai 1901 03 06 Čikagoje (JAV) gimė chorvedys Mykolas Liuberskis. Mokėsi Žagarėje. Mirė 1971 m. JAV

 9 d. – 80 m., kai 1941 03 09 Reibiniuose gimė profesorius, geografas Stasys Vaitekūnas. Mirė 2016 m. Vilniuje

 13 d. – 135 m., kai Joniškyje 1886 03 13 gimė rašytoja, dramaturgė, visuomenės veikėja Sofija Čiurlionienė-Kymantaitė. Mirė 1958 m. Kaune.

 23 d. – 90 m., kai 1931 03 23 Biliūnuose gimė inžinierius mechanikas Antanas Kajalavičius. Mirė

2010 m. Kaune

BALANDIS

13 d. – 70 m., kai 1951 04 13 Kalpokų kaime (Pakruojo rajonas) gimė žurnalistas, redaktorius, fotografas, radijo diktorius, spaudos apžvalgininkas, skaitovas, renginių vedėjas Juozas Šalkauskas. Mokėsi Joniškyje, 2006 m. J. Šalkauskui suteiktas Joniškio garbės piliečio vardas.

  GEGUŽĖ

3 d. − 150 m., kai 1871 05 03 Dargaičių kaime gimė fizikas, chemikas, profesorius, diplomatas Vincas Čepinskis. Mirė 1940 m. Kaune.

7 d. – 45 m. , kai Skaistgiryje gimė humanitarinių mokslų daktaras, archeologas, istorikas Ernestas Vasiliauskas

10 d. – 90 m., kai Byvainiuose 1931 05 10 gimė dailininkė Ona Stankaitytė - Baužienė

16 d. – 105 m., kai JAV 1916 05 16 gimė aktorius Edvardas Čepulis. 1927–1932 m. mokėsi Joniškio gimnazijoje. Mirė 1993 m. Klaipėdoje

17 d. – 135 m., kai  Radikių kaime 1886 05 17 gimė JAV lietuvių visuomenės veikėjas Jonas Gailiūnas. Mirė 1922 JAV

19 d. – 190 m., kai 1831 05 19 Lepšiuose gimė visuomenės veikėjas, vertėjas,  laisvamanis, 1863 m. sukilimo dalyvis Vladislovas Dembskis. Mirė 1913 m. Scrantone, JAV, palaidotas Ginkūnuose prie Šiaulių

20 d. – 85 m., kai 1936 05 20 Taručių kaime gimė žurnalistas, redaktorius, daugkartinis Lietuvos šuolių į tolį rekordininkas, olimpietis Antanas Algimantas Vaupšas. Mirė  2017 m. Vilniuje

 BIRŽELIS

20 d. – 130 m., kai 1891 06 20 Joniškyje gimė visuomenės veikėjas Juozas Ginkus. Mirė 1962 m. JAV

25 d. – 90 m., kai 1931 06 25 Gasčiūnuose gimė literatūros kritikas, redaktorius  Kazys Ambrasas. Mirė 1987 m. Kaune

  LIEPA

20 d. – 95 m., kai 1926 07 20 Margavoje (Marijampolės rajonas) gimė poetė Ona Mikalauskienė. Nuo 1952 m. gyveno Joniškyje. Mirė 2017 m. Joniškyje, palaidota Vilkaviškyje

22 d. – 75 m., kai 1946 07 22 Joniškyje gimė pedagogė ir chorvedė Marija Lukšaitė- Savickienė.

31 d. – 55 m., kai 1966 07 31 Žagarėje gimė humanitarinių mokslų daktarė, profesorė, literatūrologė Dalia Satkauskytė

  RUGPJŪTIS

8 d. – 85 m., kai 1936 08 08 Viešučiuose gimė prozininkas Vytautas Almanis

25 d. – 115m., kai 1896 08 25 Lankaičių kaime gimė Lietuvos kariuomenės majoras Leonas Virbickas. Mirė 1993 m. JAV

31 d. – 105 m., kai 1916 08 31 Pašvitinyje (Pakruojo rajonas) gimė vargonininkas, chorvedys Antanas Kutka. 1949–1995 m. – Žagarės vidurinės mokyklos muzikos ir dainavimo mokytojas, vaikų ir vyresniųjų klasių moksleivių chorų ir vokalinių ansamblių vadovas.

 RUGSĖJIS

1 d. – 95 m., kai 1926 09 01  Spirakiuose gimė kalbininkė, knygų autorė Jonina Lipskienė

 SPALIS

6 d. – 85 m., kai 1936 10 06 Skaistgiryje gimė kolekcionierius, melomanas, knygų autorius Rimantas Vaitiekūnas. Mirė 2016 m. Šiauliuose.

18 d. – 80 m., kai 1941 10 18 Vilniuje gimė dainininkas Juozas Malikonis. 1959 m. baigė Žagarės vidurinę mokyklą.

29 d. – 100 m., kai Karaliaučiuje 1921 10 29  gimė vertėjas, Joniškio garbės pilietis Alfredas Franckaitis. Mirė 2013 m.

 LAPKRITIS

4 d. – 110 m., kai 1911 11 04 Reizgynės viensėdyje, Rokiškio apskrityje gimė rašytojas, kritikas Juozas Tininis. 1936 – 1944 m. mokytojavo Joniškio gimnazijoje. Žuvo 1971 m. JAV

20 d. – 75 m., kai 1946 11 20 Jakiškiuose gimė dailininkas Sigitas Prancuitis

24 d. – 85 m., kai 1936 11 24 Klaipėdoje gimė literatūros kritikas Algis Samulionis. Mokėsi Joniškio gimnazijoje. Mirė 1994 m. Vilniuje

26 d. – 95 m. , kai  1926 11 26 Kaune gimė aktorė, režisierė Galina Dauguvietytė. Mokėsi Joniškio gimnazijoje. Mirė 2015 m. Vilniuje. Palaidota Biržų rajone

27 d. – 95 m., kai 1926 11 27 Joniškyje gimė aktorius Laimonas Noreika. Mirė 2007 m. Vilniuje

29 d. – 120 m., kai 1901 11 29 Žadžiūnuose (Šiaulių rajonas) gimė rašytojas, dramaturgas Juozas Grušas. 1941 – 1944 m. gyveno Joniškyje. Mirė 1986 m. Kaune

  GRUODIS

1 d. – 115 m., kai 1906 12 01 Žagarėje gimė gydytojas Vytautas Avižonis. Nuo 1949 m. gyveno JAV. Mirė 2000 m.

6 d. – 130 m., kai 1891 12 06 Pavirčiuvės dvare gimė visuomenės veikėjas Stasys Jaloveckas. Mirė 1968 m. Kaune

 *******

 220 m. , kai 1801 netoli Joniškio gimė rašytojas, švietėjas, kunigas Kazimieras Skrodzkis. Mirė 1874 Kuliuose

 165 m., kai 1856 Žagarėje gimė žydų rašytojas Jakovas Dinezonas. Mirė 1919 m. Vorkutoje

 

Sudarė Joniškio rajono savivaldybės
Jono Avyžiaus bibliotekos
Informacijos ir kraštotyros skyriaus vedėja
Vijoleta Kuprevičienė

bibliografija@joniskis.rvb.lt

                                                                              

                                                

Paskutinio redagavimo data: 2021-06-17