Kraštotyra

Žymiausi įvykiai, datos, sukaktys

2022 metų sukaktys

Joniškio rajone

220 metų, kai 1802 m. Joniškyje buvo pastatytos audimo dirbtuvės

215 metai, kai 1807 m. Šiaulių žemės teismas pripažino Joniškio savivaldos teises

Prieš 195 metus, 1827 m. Joniškyje mokyklą lankė 86 vaikai

185 metai, kai 1837 m. Joniškį nusiaubė gaisras, per kurį sudegė 13 turtingų žydų ir daugelio valstiečių namai. 297 žmonės liko be pastogės

Prieš 125 metų, 1897 m. Joniškyje buvo 4774 gyventojai, iš jų 2272 žydai

Prieš 85 metus, 1937 m. išplėstos miesto ribos, prie jo prijungta apie 190 ūkininkų sodybų

85 metai, kai 1937 m. įkurta Joniškio viešoji biblioteka (dabar Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka)

Prieš 85 metus, 1937 m. pagrindinės miesto gatvės pradėtos grįsti tašytais akmenimis

60 metų, kai 1962 m. įsteigta kepykla ir buitinio gyventojų aptarnavimo kombinatas

50 metų, kai 1972 m. pastatytas policijos ir teismo pastatas

35 metai, kai 1987 m. pirmuosius mokinius priėmė Joniškio 99-oji vidurinė profesinė technikos mokykla (dabar Joniškio žemės ūkio mokykla)

30 metų, kai 1992 m. centrinėje miesto ligoninėje duris atvėrė 40 lovų vaikų ir 10 lovų akių ligų korpusas

30 metų, kai 1992 m. „Sidabros“ agrofirma pastatė pramogų centrą su plaukimo baseinu (šiuo metu neveikia)

25 metai, kai 1997 m. pradėtas eksploatuoti naujas priešgaisrinis depas Vilniaus gatvėje

Prieš 25 metus, 1997 m. rajone veikė daugiau kaip 500 individualių įmonių

 *******

SAUSIS

1 d. – 85 metai, kai Drąsutaičiuose gimė dainininkas Eduardas Gutauskas. Mirė 2001 m. Kaune

2 d. – 95 metai, kai Joniškyje gimė žurnalistas Leopoldas Mykolaitis

3 d. – 135 metai, kai Libertavos dvare, Molėtų rajonas gimė pedagogas Balys Žygelis. Mirė 1972 m. Kaune. Joniškio mokyklos vedėjas, jo pastangomis mokykla išaugo į gimnaziją

5 d. – 85 metai, kai Skribakiuose gimė profesorius, habilituotas daktaras, fizikas Vytautas Bareikis. Mirė 1995 m.

 VASARIS

1 d. – 85 metai, kai Žagarėje gimė dainininkas Vaclovas Daunoras. Mirė 2020 m. spalio 19 d. Vilniuje.

2 d. – 105 metai, kai Joniškyje gimė chorvedys, vargonininkas Antanas Skridulis

21 d. – 120 metų, kai Giminėtuose gimė literatūrologas, menotyrininkas Jonas Grinius. Mirė 1980 m. Miunchene (Vokietija)

25 d. – 140 metų, kai Sliekių dvare gimė Lietuvos evangelikų-liuteronų konsistorijos prezidentas Liudas Bandrevičius. Mirė JAV

 KOVAS

10 d. – 100 metų, kai Joniškyje gimė teatro kritikė, aktorė Dana Rutkutė. Mirė 2019 m. rugpjūčio 17 d. Vilniuje

12 d. – 110 metų , kai Mėdginų kaime gimė ekonomistas Kazys Balta. 1944 m. pasitraukė į JAV

21 d. – 95 metai, kai Drąseikiuose gimė dailininkė, skulptorė Elena Gaputytė. Mirė 1991 m. Londone

22 d. – 85 metai, kai Joniškyje gimė poetas Juozas Jaras. Mirė 2003 m. Kaune

 BALANDIS

12 d. – 115 metai, kai Bandorių kaime gimė mokslininkė, paleobotanikė Ona Kaikarytė. Mirties data nežinoma.

24 d. – 110 metų, kai Ivoškiuose gimė dailininkė Marcė Katiliūtė. Mirė 1937 m. Kaune

  GEGUŽĖ

5 d. – 120 metų, kai Žagarėje gimė chorvedys, vargonininkas, pedagogas Vladas Leparskas. Mirė 1982 m. Šakiuose

12 d. – 115 metai, kai Pazūkuose (Panevėžio rajonas) gimė rašytojas, vertėjas Benediktas Rutkūnas. Mirė 1975 m. JAV. Mokytojavo Žagarėje

16 d. – 100 metų, kai Mėdginuose gimė rašytojas, visuomenės veikėjas Jonas Avyžius. Mirė 1999 m. Vilniuje

 BIRŽELIS

13 d. – 95 metai, kai Joniškyje gimė fotožurnalistas Ilja Fišeris. Mirė 1983 m. Vilniuje

18 d. – 105 metai, kai Minšaičiuose gimė agronomas, mokslininkas Stanislovas Danta

29 d. – 130 metų, kai Bučiūnų kaime gimė mechanikas inžinierius, generolas Klemensas Popeliučka. Mirė 1948 m. spalio 25 d. Oberammergau, palaidotas Augsburge, Vokietija

 LIEPA

7 d. – 45 metai, kai Joniškyje gimė literatas, žurnalistas, radijo laidų vedėjas Vilius Džiavečka

14 d. – 135 metai, kai Trumpančių kaime gimė visuomenininkas, tautosakos rinkėjas Pranas Narvydas. 1907 m. išvyko į JAV. Mirė 1976 gegužės 24 d. Brooklyne, Niujorko valstija.

28 d. – 75 metai, kai Joniškyje gimė restauratorė-ekspertė Gražina Orintaitė-Gleiznienė

 RUGPJŪTIS

1 d. – 95 metai, kai Joniškyje gimė pedagogė, mokslininkė Eufemija Savickaitė

8 d. – 70 metų, kai  Maldeniuose gimė literatas Jonas Ivanauskas

22 d. – 125 metų, kai Joniškyje gimė aktorė Potencija Pinkauskaitė. Mirė 1984 m. Vilniuje

 RUGSĖJIS

11 d. – 115 metai, kai Žagarėje gimė ekonomistas, skautų veikėjas Kazimieras Palčiauskas. Mirė 1992 m. JAV

16 d. – 90 metų, kai Budraičių kaime gimė geologas Aleksandras Šliaupa

26 d. – 85 metai, kai Rubežnikų kaime gimė agronomas, habilituotas biomedicinos daktaras Steponas Čiuberkis

27 d. – 90 metų, kai Vaišnoriuose gimė žurnalistas Domas Šniukas

 SPALIS

12 d. – 95 metai, kai Joniškyje gimė dailininkė Rita Gabrėnaitė. Mirė 2001 m.

16 d. – 85 metai, kai Švedlaukyje gimė socialinių mokslų daktaras Viktoras Urbonas

17 d. – 80 metų, kai Tryškiuose (Telšių rajonas) gimė architektas, dailininkas Arūnas Eduardas Paslaitis. Vidurinę mokyklą baigė Joniškyje

 LAPKRITIS

2 d. – 90 metų, kai Šimkūnų kaime gimė dailininkas, grafikas, profesorius Juozas Galkus

3 d. – 90 metų, kai Rudišiuose gimė habilituotas technologijos mokslų daktaras, profesorius Anupras Šlančiauskas

5 d. – 85 metai, kai Joniškyje gimė docentas, matematikas Juozapas Ambrasas

6  d. –  60 metų, kai Bariūnuose gimė Kovo 11-osios akto signataras Gintaras Ramonas. Mirė 1997 m. Joniškyje

6 d. – 80 metų, kai Joniškyje gimė rašytojas, humoristas Jonas Ruminas

12 d. – 75 metai, kai Joniškyje gimė dainininkė, operos solistė Sofija Jonaitytė

12 d. – 145 metai, kai Bevardiškių kaime, Marijampolės rajone gimė pedagogas ir chorvedys Antanas Vokietaitis. Mirė 1950 m. Kaune. 1907-1913 m. mokytojavo Žagarėje

13 d. – 110 metų, kai Joniškyje gimė rašytoja Stasė Jasiūnaitė. Mirė 1986 m. Kaune

13 d. –  85 metai, kai Joniškyje gimė žurnalistas Vytautas Klovas

18 d. – 110 metų, kai Minlaičiuose gimė literatūrologas, mokslininkas Kostas Domeika. Mirė 1999 m. Vilniuje

30 d. – 100 metų, kai Žagarėje gimė provizorius, mokslininkas Alfonsas Kaikaris. Mirė 1997 m. Kaune

  GRUODIS

24 d. – 105 metai, kai Uriupine (Rusija) gimė poetas Eugenijus Matuzevičius. Mirė 1994 m. Krinčine (Pasvalio raj.), palaidotas Vilniuje. 1944 – 1946 metais mokytojavo Joniškio gimnazijoje.

 

Sudarė Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos
Informacijos ir kraštotyros skyriaus vedėja
Vijoleta Kuprevičienė

  

Paskutinio redagavimo data: 2022-01-03