Kraštotyra

Žymiausi įvykiai, datos, sukaktys

2024 metų sukaktys
JONIŠKIO RAJONE

770 metų, kai 1254 m. pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose („Žiemgalos dalybų akte“) paminėta Žagarė
Prieš 385 metus, 1639 m. Joniškio miestiečiams priklausė 175 gyvenamieji namai
Prieš 345 metus, 1679 m. atstatyta mūrinė Joniškio bažnyčia
Prieš 265 metus, 1759 m. Joniškyje buvo 230 namų ir 82 karčemos
Prieš 260 metų, 1764 m. Gaisrų magistratas priėmė nutarimą: pastatų stogus dengti čerpėmis, panaikinti bravorus ir salyklines sodybose, laikyti kopėčias ir kubilus su vandeniu, prie viryklų įrengti gaubtus ir išmūryti kaminus
260 metai, kai 1764 m. Varšuvos seimas pakartotinai patvirtino Joniškio savivaldos privilegiją
255 metai, kai 1769 m. Joniškis buvo Šiaulių ekonomijos valstiečių pasipriešinimo centras
250 metų, kai 1774 m. Joniškyje įsteigtas Šiaulių verpimo ir audimo fabriko skyrius
230 metų, kai 1794 m. buvo atkurtos Joniškio savivaldos teisės
195 metai, kai 1829 m. Joniškyje įsteigta evangelikų -liuteronų bažnyčia
135 metai, kai 1889 m. M. Slančiauskas su bendražygiais įkūrė „Atgajos“ draugiją
105 metai, kai 1919 m. Joniškyje įsteigta vidurinė mokykla, vėliau pertvarkyta į gimnaziją
Prieš 105 metus, 1919 m. įkurta senelių prieglauda
Prieš 70 metų , 1954 m. juoda danga paklota centrinėse miesto gatvėse, paplatinti šaligatviai; parengtas pirmasis miesto planavimo ir užstatymo projektas
Prieš 65 metus, 1959 m. mieste gyveno 5889 žmonės
50 metų, kai 1964 m. įkurta Autotransporto įmonė
Prieš 55 metus, 1969 m. buvo įkurta prekybos ir konditerių mokykla
55 metai, kai 1969 m. kai Joniškis paskelbtas urbanistikos paminklu
Prieš 35 metus, 1989 m. Joniškyje gyveno 11,8 tūkstančiai gyventojų
35 metai, kai 1989 m. išėjo Sąjūdžio Joniškio Tarybos leidinys „Žiemgala“
35 metai, kai 1989 m. pakeisti kai kurie tarybiniai gatvių pavadinimai
35 metai, kai 1989 m. atidengtas atstatytas Nepriklausomybės paminklas

 SAUSIS

1 d. – 90 metų, kai 1934 m. Lazdyniškiuose gimė kariškis, visuomenės veikėjas Jonas Algimantas Paužuolis
2 d. – 145 metai, kai 1879 m. Joniškyje gimė dailininkas tapytojas Adomas Varnas. Mirė 1979 m. Čikagoje (JAV)
7 d. – 120 metų, kai 1904 m. Starkoniuose gimė ilgametis Joniškio gimnazijos mokytojas, direktorius Pranas Samulionis. Mirė 1986 m. Vilniuje
9 d. – 80 metų, kai 1944 m. Joniškyje gimė valstybės veikėjas, gamtos mokslų daktaras, miškininkas Imantas Lazdinis
10 d. – 90 metų, kai 1934 m. Žagarėje gimė inžinierius konstruktorius Romualdas Žlabys
19 d. – 115 metai, kai 1909 m. Lauckaimyje (Vilkaviškio raj.) gimė dailininkas skulptorius, pedagogas Henrikas Rudzinskas. 1936-1944 m. mokytojavo Joniškio gimnazijoje. Mirė 1996 m. Kaune
19 d. – 85 metai, kai 1939 m. Kaune gimė chemikė, mokslininkė, joniškiečių draugijos „Sidabra“ Vilniuje vadovė, Joniškio garbės pilietė Giedrė Jankevičiūtė-Lastauskienė. 1956 m. baigė Joniškio I vidurinę mokyklą (dab. Joniškio „Aušros“ gimnazija)
26 d. – 80 metų, kai 1944 m. Jauneikių kaime gimė technikos mokslų daktaras Stasys Šimaitis. Mirė 2020 m. Kaune
26 m. – 125 metų, kai 1899 m. Gasčiūnuose gimė Lietuvos savanoris, teisininkas, visuomenės veikėjas, politikas Pranas Vainauskas. Mirė 1979 m. Niujorke (JAV)
28 d. – 145 metai, kai 1879 m. Jurdaičiuose gimė teisininkas, teisėjas Jonas Staškevičius. Mirė 1950 m. Jonkerse (JAV)
29 d. – 115 metai, kai 1909 m. Žagarėje gimė lietuvių istorikas Konstantinas Avižonis. Mirė 1960 m. JAV
30 d. – 90 metų, kai 1934 m. Kaune gimė kompozitorius Algimantas Raudonikis. Baigė Joniškio gimnaziją. Mirė 2023 m. Trakuose

 VASARIS

1 d. – 165 metai, kai 1859 m. Kirnaičių kaime gimė knygnešys Juozas Brijūnas. Mirė 1945 m. Joniškyje
1 d. – 130 metų, kai 1894 m. Bučiūnų kaime gimė kalbininkas, visuomenės veikėjas, pulkininkas leitenantas Jonas Martynas Laurinaitis. Mirė 1966 m. Čikagoje (JAV)
3 d. – 135 metai, kai 1889 m. Žagarėje gimė pulkininkas, veterinarijos gydytojas, visuomenės veikėjas Pranas Kvedaras. Mirė 1935 m. Kaune
8 d. – 160 metų, kai 1864 m. Lenčiuose (Kėdainių raj.) gimė gydytojas Mikalojus Kuprevičius . Nuo 1921 m. Žagarės miesto tarybos narys, vėliau ilgametis jos pirmininkas. Mirė 1932 m. Žagarėje
13 d. – 135 metai, kai 1889 m. Joniškio rajone gimė pažangus JAV lietuvių visuomenės veikėjas Antanas Balzeris. Mirė 1963 m. Majamyje (JAV)
16 d. – 95 metai, kai 1929 m. Minčaičiuose gimė istorikas, archeologas Julius Naudužas. Mirė 1989 m.
27 d. – 120 metų, kai 1904 m. Rygoje gimė kultūros veikėjas, bibliografas Antanas Ulpis. 1919-1924 m. dirbo raštininku Šiauliuose ir Joniškyje. Mirė 1981 m. Vilniuje

 KOVAS

1 d. – 105 metai, kai 1919 m. Puikių kaime gimė Šv. Rašto protestantams į lietuvių kalbą vertėjas Algirdas Jurėnas. Mirė 2007 m. JAV
3 d. – 155 metai, kai 1869 m. Rubežnikų kaime gimė kunigas, kraštotyrininkas Juozas Žiogas. Mirė 1935 m.
3 d. – 95 metai, kai 1929 m. Žagarėje gimė solistė ir pedagogė Nora Pajėgytė. Mirė 1992 m. Vilniuje
7 d. – 140 metų , kai 1884 m. Bernotuose (Panevėžio raj.) gimė rašytojas, publicistas Juozas Čerkesas (Besparnis). Raštininkavo Žagarėje. Mirė 1949 m. Pragiedruliuose (Panevėžio raj.)
13 d. – 165 metai, kai 1859 m. Reizgiuose (Šiaulių rajonas) gimė kunigas, visuomenės veikėjas Vincentas Jarulaitis. Klebonavo Joniškyje ir Žagarėje. Mirė 1939 m. Auštelkėje
17 d. – 90 metų, kai 1934 m. Dargaičiuose gimė dirigentas, smuikininkas Stanislovas Čepinskis. Mirė 2014 m. Kaune
19 d. – 85 metai, kai 1939 m. Medikuičių kaime gimė muzikologas, LR Nacionalinės premijos laureatas Jonas Bruveris. Mirė 2023 m. Vilniuje.
25 d. – 65 metai, kai 1959 m. Kurmaičių kaime gimė irkluotojas, sporto meistras Stasys Norušaitis
28 d. – 115 metai, kai 1909 m. Žagarėje gimė fizikas, mokslininkas Isaakas Kikoinas (Kušelevič). Mirė 1984 m. Maskvoje

 BALANDIS

10 d. – 110 metų, kai 1914 m. Joniškyje gimė žurnalistas, visuomenės veikėjas Vytautas Kasniūnas (iki 1938 m. Kasnickas)
10 d. – 80 metų, kai 1944 m. Joniškyje gimė chemikas, biologijos mokslų daktaras Henrikas Nivinskas
15 d. – 70 metų, kai 1954 m. Birštone gimė fotomenininkas Mindaugas Kulbis. Vidurinę mokyklą baigė Joniškyje
25 d. – 95 metai, kai 1929 m. Niūrančių kaime gimė literatūros tyrinėtoja, filologijos mokslų daktarė Aldona Vaitiekūnienė. Mirė 2017 m. Vilniuje

 GEGUŽĖ

2 d. – 125 metų, kai 1899 m. Gimbučiuose gimė Lietuvos savanoris ir karininkas, poetas, žurnalistas Juozas Žlabys-Žengė. Mirė 1992 Kaune, palaidotas Žagarėje
17 d. – 130 metų, kai 1894 m. Žagarėje gimė orkestro kūrėjas, kapelmeisteris Herbertas Gerlingas. Mirė 1969 m. Žagarėje

 BIRŽELIS

2 d. – 95 metai, kai 1929 m. Milvydžių kaime gimė geologas, paleolontologas Pranas Misius. Nuo 1996 m. gyveno Vokietijoje. Mirė 2013 m.
9 d. – 105 metai, kai 1919 m. Mielaičių kaime gimė chemikė, chemijos mokslų daktarė Julijona Januškevičienė
20 d. – 115 metai, kai 1909 m. Milvydžių kaime gimė prozininkas, žurnalistas Albinas Briedis. Mirė 1941 m. Vorkutoje (Rusija)
22 d. – 75 metai, kai 1949 m. Joniškyje gimė aktorius Juozas Kisielius. Mirė 1991 m. Vilniuje
24 d. – 80 metų, kai 1944 m. Maironių kaime gimė aktorius Viktoras Valašinas. Mirė 2018 m. Kaune
24 d. – 85 metai, kai 1939 m. Petraičiuose gimė gydytojas, chirurgas, medicinos mokslų daktaras Jonas Rimantas Rudauskas. Mirė 1995 m. Vilniuje

LIEPA

8 d. – 200 metų, kai 1824 metais Žagarėje gimė Vulfas Kolonimas Zeevas Visockis, Lietuvos žydų kilmės verslininkas, filantropas, vienos seniausių arbatos pardavimo įmonės Wissotzky Tea įkūrėjas. Mirė 1904 05 24 Maskvoje.
16 d. – 100 metų, kai 1924 m. Žagarėje gimė farmakologas, habil. biomedicinos mokslų daktaras, valstybinės premijos laureatas (1987) Henrikas Mituzas
17 d. – 85 metai, kai 1939 m. Žagarėje gimė radijo inžinierius Robertas Kavaliauskas
21 d. – 80 metų , kai 1944 m. Joniškyje gimė pianistas, profesorius Ramutis Čepinskas

 RUGPJŪTIS

1 d. – 130 metų, kai 1894 m. Stungiuose gimė Lietuvos karininkas, teisininkas, politinis kalinys Aleksandras Laikūnas. Žuvo 1942 m. Gorkio (Rusija) kalėjime

5 d. – 75 metai, kai 1949 m. Kriukuose gimė mokslininkė, chemikė Marija Danilevičiūtė. Mirė 2016 m.
8 d. – 95 metai, kai 1924 m. geografė, mokslininkė Daina Galvydytė
10 d. – 125 metų, kai 1899 m. Šiauliuose gimė pedagogas Adolfas Orvidas. Ilgametis matematikos mokytojas Joniškio mokyklose, 1923-1925 m. Joniškio gimnazijos direktorius. Mirė 1978 Čikagoje (JAV)
25 d. – 80 metų, kai 1944 m. Žagarėje gimė dainininkas Ričardas Daunoras
30 d. – 155 metai, kai 1869 m. Daukšiuose gimė kunigas, Kazimieras Skripkus. Mirė 1963 m. Engelvude (JAV)
31 d. – 155 metai, kai 1869 m. Svirplių kaime gimė gydytojas, visuomenės veikėjas Liudas Vaineikis. Mirė 1938 m. Kaune

 RUGSĖJIS

4 d. – 60 metų, kai 1964 m. Žagarėje gimė verslininkas, visuomenininkas, mecenatas Rolandas Dovydaitis
10 d. – 95 metai, kai 1929 m. Gilučiuose gimė pedagogė, ilgametė Joniškio I vid. mokyklos direktorė Irena Šimkuvienė. Mirė 1998 m. Joniškyje
11 d. – 115 metai, kai Žagarėje gimė ekonomistas, skautų veikėjas Kazimieras Palčiauskas. Mirė 1992 m. Petersburge (JAV)
15 d. – 90 metų, kai 1934 m. Girminiuose gimė istorikas, sociologas, mokslininkas Stanislovas Liučvaitis
15 d. – 105 metai, kai 1919 m. Stagaruose gimė Lietuvos kariūnas, mokytojas Vincas Lataitis. Mirė 1993 m. Joniškyje
25 d. – 90 metų, kai 1934 m. Joniškyje gimė chemikas Gervydas Dienys
26 d. – 110 metų, kai 1914 m. Gruzdžiuose (Šiaulių rajonas) gimė rašytoja Marius Katiliškis (tikr. Pav. Albinas Vaitkus). Gyveno ir mokėsi Žagarėje. Mirė 1980 m. Čikagoje (JAV)
26 d. – 165 metai, kai 1859 m. Žagarėje gimė gydytojas, mokslininkas Vilhelmas Zalkindas. Mirė 1924 m.

SPALIS

1 d. – 80 metų, kai 1944 m. Joniškyje gimė technologijos mokslų daktaras Stanislovas Kęstutis Bartkevičius
1 d. – 140 metų, kai 1884 m. Švedpolio palivarke (netoli Žagarės) gimė aktorė Joana Jančaitė-Linartienė. Mirė 1966 m.
2 d. – 95 metai, kai 1929 m. Žiūrių kaime gimė provizorius, chemijos mokslų daktaras Petras Kaikaris
5 d. – 150 metų, kai 1874 m. Žagarėje gimė kompozitorius Emerikas Gailevičius. Mirė 1949 m. Hamburge (Vokietija)
8 d. – 90 metų, kai 1934 m. Linkuvoje gimė lietuvių kalbos mokytoja, 1982-1989 m. Joniškio III vid. mokyklos direktorė Stanislava Mickevičienė. Mirė 2017 m. Joniškyje
10 d. – 150 metų, kai 1874 m. Damelių kaime gimė Lietuvos valstybės 1918-1940 m. politikos veikėjas Vladas Stašinskas. Mirė 1944 m. Kaune
12 d. – 115 metai, kai 1909 m. Joniškio rajone gimė pedagogas visuomenininkas Albertas Zubrus –Zembiras. Mirė JAV
29 d. – 115 metai, kai 1909 m. Poškų kaime (Joniškio rajonas) gimė tautodailininkas tapytojas Karolis Jackus. Mirė 1997 m. Pagėgiuose
30 d. – 160 metų, kai 1854 m. Pailiuose gimė katalikų veikėjas, rašytojas publicistas Aleksandras Burba. Mirė 1898 m. JAV

 LAPKRITIS

2 d. – 180 metų, kai 1844 m. Joniškyje gimė visuomenės veikėjas Stanislovas Goesas. Mirė 1916 m. Valdajuje (Rusija)
3 d. – 80 metų, kai 1944 m. Joniškyje gimė kino režisierius, Nacionalinės premijos laureatas Kornelijus Matuzevičius
5 d. – 145 metai, kai 1879 m. Joniškyje gimė generolas, Lietuvos Nepriklausomybės kovų dalyvis Maksimas Katche. Mirė 1933 m. Biržuose
12 d. – 110 metų, kai Dvelaičių kaime gimė vertėjas, radijo laidų vedėjas, poetas, žurnalistas, politinis kalinys Duncis Kazys (gimė Vincento ir Julijonos Kvedarų šeimoje, vėliau buvo įsūnytas). Mirė 1999 m. Valmieroje
17 d. – 95 metai, kai 1929 m. Montjurgių kaime (Pakruojo rajonas) gimė poetas, dainų tekstų autorius Adolfas Guščinas. Mirė 2008 Joniškyje

 GRUODIS

4 d. – 135 metai, kai 1889 m. Veikšiuose gimė Lietuvos karininkas, teisininkas Mykolas Mataitis. Žuvo 1942 m.
15 d. – 140 metų, kai 1884 m. Joniškio rajone gimė JAV lietuvių visuomenės veikėjas Steponas Strazdas. Mirė 1962 m. Bostone
15 d. – 140 metų, kai Žagarėje gimė latvių fotografas Vilis Rydzeniekas (dar žinomas kaip Aleksandrs Mednis) Mirė 1962 m. Rygoje
23 d. – 80 metų, kai 1944 m. Kretingoje gimė mokslininkas, LMA narys Juozas Kulys. Nuo 1946 m. gyveno Joniškyje, baigė Joniškio 1-ąją vidurinę mokyklą (dab. Joniškio „Aušros“ gimnazija)
23 d. – 70 metų, kai 1954 m. Rudiškiuose gimė chorvedė Rima Zinkevičiūtė-Gumuliauskienė

  ******

260 metų, kai 1764 Telšių apskrityje gimė kunigas, švietėjas Adomas Paulauskis. Dirbo Žagarėje. Mirė 1843 m. Žagarėje
205 metai, kai 1819 m. Žagarėje gimė rusų ir žydų rašytojas Leonas Mandelštamas ( Arje Leiba). Mirė 1889 m. Peterburge (Rusija)
185 metai, kai 1839 m. Žagarėje gimė gydytojas, visuomenės veikėjas Maksas Mandelštamas (Emanuelis). Mirė 1912 m.
175 metai, kai 1849 m. Joniškyje gimė gydytojas Julijonas Šalkauskis. Mirė 1933 m. Šiauliuose
135 metai, kai 1889 m. Žagarėje gimė gydytojas okulistas, Lietuvos savanoris, pulkininkas leitenantas Juozas Marcinkus. Mirė 1947 m. Kaune

Sudarė Joniškio Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos
Informacijos ir kraštotyros skyriaus vedėja
Vijoleta Kuprevičienė
bibliografija@joniskis.rvb.lt
tel. (8426) 60088

 

   

Paskutinio redagavimo data: 2024-01-13