Kraštotyra

Žymiausi įvykiai, datos, sukaktys

2020 metų sukaktys

Joniškio rajone

 

255 metai, kai 1765 m. Šiaulių ekonomiją padalinus į keturias gubernijas, Joniškis tapo gubernijos centru

Prieš 220 metų, 1800 m. Joniškyje buvo 208 dūmai su 1098 gyventojais

Prieš 215 metus, 1805 m. Joniškyje pastatyti dvaro rūmai

Prieš 210 metų , 1810 m. Joniškį nusiaubė didelis gaisras

Prieš 180 metų, 1840 m. Senatas pripažino Joniškio miesto gyventojams laisvę

Prieš 155 metus, 1845 m. Joniškyje gyveno 2634 gyventojai 198 kiemuose. Buvo katalikų ir liuteronų bažnyčios, dvi sinagogos, pašto stotis, valdiška dvimetė mokykla

145 metai, kai 1875 m. įsteigta miestelio valdyba

Prieš 140 m., 1880 m. mieste buvo 4 maldos namai, 3 alaus daryklos, 2 vėjo malūnai, 45 parduotuvės, 3 smuklės, 28 alinės

95 metai, kai 1925 m. mieste atidaryta ligoninė

Prieš 75 metus, 1945 m. Joniškis tapo apskrities centru, nuo 1950 m. birželio 20 d.– Joniškio rajonas

75 metai, kai 1945 m. pradėtas leisti laikraštis „Tarybinis balsas“; prieš 30 metų pakeistas laikraščio pavadinimas − „Sidabrė“

Prieš 70 metų, 1950 m. Žagarė tapo rajono centru. Žagarės rajonas panaikintas 1959 m. gruodžio 7 d.

Prieš 60 metų, 1960 m. Joniškyje veikė 2 malūnai, dešrų įmonė ir naujai įsteigtas kombinuotų pašarų cechas

55 metai, kai 1965 m. atidaryta vaikų muzikos mokykla. Nuo 1995 m. pavadinta Joniškio meno mokykla

Prieš 50 metų, 1970 m. mieste gyveno 7500 žmonės

40 metų, kai 1980 m. kultūros rūmų dramos mėgėjų teatrui suteiktas liaudies kolektyvo vardas

25 metų, kai 1995 m. pradėjo veikti vandens nugeležinimo stotis

******

SAUSIS

3 d.  -  85  metai, kai 1935 m. Arimonių kaime (Pakruojo rajonas) gimė žurnalistas, buvęs „Sidabrės“ redaktorius Algirdas Lititauskas. Mirė 2017 m. Joniškyje.

12 d. – 90 metų, kai 1930 m. Gruzdžiuose (Šiaulių rajonas) gimė žurnalistas, fotografas, knygų apie Žagarę autorius Vytautas Vaitkus. Mirė 2015 04 12 Žagarėje

15 d. – 165 metai, 1855 m. Svirplių kaime gimė kunigas, lietuviškos spaudos platintojas Povilas Jurgaitis. Mirė 1926 m. Šiluvoje.

  VASARIS

7 d. – 105 metai, kai 1915 m. Maldiniuose gimė dailėtyrininkė Pranė Jonaitytė-Svičiulienė. Mirė 1999 m. Vilniuje.

21 d. – 170 metų, kai 1850 m. Trumpaičiuose gimė tautosakos rinkėjas, knygnešys Matas Slančiauskas. Mirė 1924 m. Reibiniuose.

26 d.- 95 metai, kai 1925 Šarūnuose gimė publicistas, istorikas Stasys Laurinaitis. Mirė 2004 m. Vilniuje.

  KOVAS

22 d. - 135 metai, kai  1885 m. Žagarėje gimė Domantas Sakalauskas (Domininkas Sakalauskas), dramaturgas, vertėjas. Mirė 1960 m. Vilniuje.

25 d. – 115 metai, kai 1905 m. Treigių kaime gimė kunigas, rašytojas Jonas Marcinkus- Tauronis.

Mirė 1971 m. Joniškyje.

26 d. – 135 metai, kai 1885 m. Dauguviečiuose (Radviliškio rajonas) gimė režisierius Borisas Dauguvietis. Vokiečių okupacijos metais dirbo ir gyveno Joniškio rajone. Mirė 1949 m. Vilniuje.

30 d. – 55 metai, kai 1965 m. Žagarėje gimė Raimundas Udrakis, raitelis, Seulo olimpiados dalyvis.

  BALANDIS

16 d. – 135 metai, kai 1885 m. Joniškyje gimė lietuviškos spaudos bendradarbis Kazys Zubauskas. Mirė 1942 m. Sibire (Rusija).

17 d. – 145 metai, kai 1875 m. Pasvalyje gimė gydytojas, visuomenės veikėjas Petras Avižonis. 1902-1904m. ir 1906-1910 m. dirbo gydytoju Žagarėje. Mirė 1939 m. Kaune.

27 d.- 60 metų, kai 1960 m. Drąsutaičiuose gimė operos solistas Liudas Norvaišas.

28 d. – 125 metų, kai 1895 Kelmės rajone gimė choro vadovas, pedagogas Domas Andrulis. Mirė 1973 m.

  GEGUŽĖ

1 d. – 125 metai, kai 1895 m. Likaičių kaime gimė Mykolas Albertas Krūminis, ūkininkas, Joniškio latvių švietimo draugijos pirmininkas. Mirė apie 1950 m. tremtyje Sibire.

2 d. – 75 metai, kai 1945 m. Dubovkos kaime gimė pedagogė, vertėja iš latvių kalbos Dzintra Elga Irbytė-Staniulienė.

  BIRŽELIS

16 d. – 105 metai, kai 1915 m. Plikiškiuose gimė Australijos lietuvių dailininkas Adolfas Vaičaitis. Mirė 2015 03 29 Melburne (Australija)

25 d.- 95 metai, kai 1925 m. Kaune gimė biomedicinos mokslų daktaras Mindaugas Strukčinskas. Mokėsi Joniškio gimnazijoje. Mirė 2013 m. Vilniuje.

  LIEPA

9 d. – 90 metų, kai 1930 m. Žagarėje gimė nusipelniusi mokytoja, knygų apie Žagarę autorė, Joniškio rajono garbės pilietė Romualda Daugmondytė-Vaitkienė.

12 d.- 75 metai, kai 1945 m. Vaidminių kaime gimė choro dirigentė ir pedagogė Birutė Dauginytė.

14 d. – 120 metų, kai 1900 m. Žagarėje gimė lietuvių išeivių visuomenės veikėjas Aleksandras Ivaška. Mirė 1956 m. Bostone (JAV).

  RUGPJŪTIS

11 d. – 90 metų, kai 1930 m. gimė JAV lietuvių dainininkė Danutė Stankaitytė. 2014 m. JAV.

  RUGSĖJIS

1 d. – 35 metai, kai 1985 m. Joniškyje gimė aktorius Mindaugas Ancevičius

6 d. – 110 metų, kai 1910 m. Reibinių kaime gimė rašytojas Aleksas Jasutis. Žuvo 1938 m. prie Morelijos (Ispanija)

8 d. – 110 metų, kai 1910 m. Stungių kaime gimė chemikas, farmacininkas Antanas Norvaiša. Mirė 2009 m. Kaišiadoryse.

9 d.- 65 metai, kai 1955 m. Joniškyje gimė Šiaulių dramos teatro aktorė Silvija Povilaitytė.

20 d.- 70 metų, kai 1950 m. Kuisių kaime gimė rašytoja, dailininkė Jolita Skablauskaitė. Mirė 2018 m. Joniškyje.

  SPALIS

9 d.- 125 metų, kai  1885 m. Dilbinėliuose gimė zootechnikas, žurnalistas Klemensas Danta. Mirė 1964 m.

15 d. – 140 metų, kai 1880 m. Rygoje (Latvija) gimė JAV lietuvių literatas Julius Baniulis. Augo Žagarėje. Mirė 1943 m. Brukline (JAV)

20 d.- 105 metai, kai 1915 m. Joniškyje gimė dailininkas, vargonininkas, pedagogas Julius Mačiulis. Nuo 1949 m. gyveno JAV.

25 d. – 50 metų, kai 1970 m. Skaistgiryje gimė Vilius Kaikaris, verslininkas. Už svarius darbus Joniškio rajono plėtrai, pramonei, kultūrai, švietimui, sportui, žemės ūkiui, socialinei raidai, visuomenės gyvenimui 2014 m. apdovanotas Mykolo Arkangelo statulėle.

31 d.−120 metų, kai 1900 m. Smalių kaime gimė advokatas Jonas Našliūnas. Mirė JAV.

  LAPKRITIS

3 d. – 210 metų, kai Žagarėje gimė Izraelis Salanteris , rabinas, mokytojas, Vilijampolės ješivos ir Musarų judėjimo įkūrėjas. Mirė 1883 02 02 Karaliaučiuje.

24 d. – 120 metų, kai 1900 m. Puodžiūnuose gimė ekonomikos daktaras, mokslininkas Jonas Bučas. Mirė 1973 m. Vilniuje.

  GRUODIS

26 d. – 105 metai, kai 1915 m. Kalvių kaime gimė lietuvių išeivijos visuomenės veikėjas Antanas Norvaiša (Girinis). Gyveno Kanadoje.

28 d.- 90 metų, kai 1930 m. Rudiškiuose gimė fizikochemikas Juozas Bubelis.

 *******

275 metai, kai 1745 m. prie Krikštanų gimė vienas šiaulių ekonomijos valstiečių sukilimo (1769) vadų Simonas Aleksandravičius.

100 metų, kai 1920 m. Stungių kaime gimė liaudies menininkė Jadvyga Gasparaitytė- Nekrošienė. Mirė 1984 m. Druskininkuose.

130 metų, kai 1890 m. Joniškyje gimė gydytojas Aleksandras Fuksas.

225 metų, kai 1795 m. Joniškyje gimė visuomenės veikėjas, blaivybės platintojas Augustinas Kybartas. Mirė 1860 m. Šiauliuose.

170 metų, kai 1850 m. Niūraičiuose gimė liaudies skulptorius Antanas Lengvenis. Mirė 1920 m.

210 metų, kai1810 m. Žagarėje gimė rabinas, leidėjas Izraelis Lipkinas. Mirė 1883 m. Karaliaučiuje.

220 metų, kai 1800 m. Žagarėje gimė rašytojas, religinių reformų vadovas Benjaminas Mandelštamas. Mirė 1866 m. Simferopolyje (Rusija).

185 metai, kai 1835 m. Žagarėje gimė žydų rašytojas Rafailas Natanas Rabinovičius. Parašė 16 tomų veikalą apie Babilono talmudo rankraštį. Mirė 1888 m. Kijeve (Ukraina).

150 metų, kai 1870 m. Stungių kaime gimė inžinierius, visuomenininkas Juozas Skripkus. Mirė 1937 m.

135 metai, kai 1885 m. Joniškyje gimė gydytoja, visuomenės veikėja Jadvyga Šileikaitė. Mirė 1959 m. Kaune.

 

Sudarė Joniškio rajono savivaldybės
Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos
Informacijos ir kraštotyros skyriaus vedėja
Vijoleta Kuprevičienė

Paskutinio redagavimo data: 2020-01-03