Kraštotyra

Žymiausi įvykiai, datos, sukaktys

2018 m. JONIŠKIO RAJONO

495 metai, kai 1523 Vyskupo Jono nurodymu viena iš Šiaulių valsčiaus pagoniškų gyvenviečių pavadinta Joniškiu
Prieš 330 metų, 1688 m. Joniškyje buvo 371 namas ir 86 karčemos
Prieš 300 metų, 1718 m. Joniškiui patvirtinta ankstesnių privilegijų konfirmacija. Joniškis visiškai atleistas nuo priklausomybės Šiaulių ekonomijos administracijai, kariuomenės išlaikymo. Vaitas nebuvo skiriamas, o renkamas
Prieš 270 metų , 1748 Joniškyje buvo 243 namai, sudegė Joniškio dvaras su visais pastatais, rotušė bei bažnyčia
Prieš 235 metus, 1783 m. Joniškyje buvo 199 sodybos su 941 gyventoju. Tuo laiku tai buvo didžiausias Šiaulių ekonomijos miestas. Tyzenhauzo administracijos nurodymu padarytas Joniškio pertvarkymo planas
195 metai, kai 1823 m. Joniškyje pastatyta mūrinė sinagoga
175 metai, kai 1843 m. Joniškyje pastatyta pašto stotis
170 metų, kai 1848 m. pastatyta mūrinė evangelikų liuteronų bažnyčia
Prieš 170 metų , 1848 m. per choleros epidemiją mieste mirė 316 žmonių
155 metai, kai panaikinus baudžiavą Joniškis tapo valsčiaus centru
Prieš 150 metų, 1868 m. Joniškyje kilo didelis gaisras, prasidėjęs nuo kalvės. Sudegė „didžioji ir geroji miestelio dalis“, bažnyčia, špitolė, klebono pastatai
100 metų, kai Joniškyje įvesta elektros srovė
Prieš 95 metus, 1923 m. Joniškyje buvo 668 kiemai, gyveno 4141 gyventojų
90 metų, kai 1928 buvo sutvarkyta centrinė miesto aikštė. Jos šoninėje dalyje įrengtas skveras ir jame pastatytas Nepriklausomybės paminklas (aut. V. Dubeneckis)
75 metai, kai 1933 m. Joniškiui suteiktos antros eilės miesto teisės; miestas užėmė 208 ha ploto
55 metai, kai Joniškyje dujofikuotas pirmais butas; rekonstruotas mėsos perdirbimo cechas, kombinuotų pašarų cechas peraugo į didelę gamyklą, pastatyta melioracijos statybos valdyba
50 metų, kai 1968 m. pastatyta universalinė parduotuvė „Eglė“
Prieš 45 metus, 1973 m. miesto plotas pasiekė 857 ha plotą, parengtas miesto generalinis planas, pastatyti savivaldybės rūmai. Joniškyje gyveno 8100 žmonių
40 metų, kai 1978 m. pastatyta 3-oji vidurinė mokykla (dabar M. Slančiausko gimnazija)

SAUSIS

1 d. – 125 metų, kai Joniškyje gimė kompozitorius Juozas Bertulis. Mirė 1969 m. Čikagoje (JAV)
10 d.- 115 metai, kai Damelių kaime gimė mokytojas, vertėjas Jonas Adomaitis. Mirė 1981 m.
19 d. – 130 metų, kai Joniškyje gimė visuomenės veikėjas, gydytojas Vytautas Šileika. Mirė 1934 m. Užugirių dv. (Raseinių rajonas)
28 d. – 75 metai, kai Joniškyje gimė Lietuvos stalo teniso federacijos nariai , broliai Romualdas ir Vincas Franckaičiai

VASARIS

8 d. – 125 metų, kai Dargaičiuose gimė agronomas, pedagogas, mokslininkas Jonas Čepinskis. Mirė 1961 m. Kaune.

KOVAS

3 d. – 150 metų, kai Rubežnikų kaime gimė kunigas, kraštotyrininkas Juozas Žiogas. Mirė 1935 m. Rudiškiuose
18 d. – 135 metai, kai Krampiuose gimė visuomenės veikėjas, dailininkas Lumbis – Jonas Bulis. Mirė 1943 m. Ročesteryje (JAV)
18 d.- 85 metai, kai Linkuvoje (Pakruojo raj.) gimė dailininkė Marija Teresė Rožanskaitė. Mirė 2007 m. Vilniuje
28 d. – 110 metų, kai Žagarėje gimė fizikas, akademikas Izaokas Kikojinas. Mirė 1984 m. Maskvoje

BALANDIS

3 d.- 105 metai, kai Joniškyje gimė šachmatų meistras Ignas Žalys. Mirė JAV.
12 d.- 85 metai, kai Žagarėje gimė tarptautinės kategorijos šachmatų meistras Anicetas Uogelė

GEGUŽĖ

3 d. – 75 metai, kai Ližikų kaime gimė choro dirigentė ir pedagogė Erika Budovaitė – Mackelienė
6 d.- 95 metai, kai Gražaičiuose gimė agronomė, mokslininkė Janina Dantienė
8 d.- 75 metai, kai Juodžių kaime gimė agronomas, dirvožemininkas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras Algirdas Juozas Motuzas
23 d.- 85 metai, kai Norgailių kaime (Plungės raj.) gimė Lietuvos tautodailininkų sąjungos narė, Joniškio skyriaus pirmininkė Aniceta Krajinienė

BIRŽELIS

3 d.- 110 metų, kai gimė mokytojas Juozas Dundulis. Mirė 2001 m. Joniškyje
4 d.- 90 metų, kai Joniškyje gimė dailininkė Nijolė Jatulytė – Šeibokienė
17 d. – 75 metai, kai Žagarėje gimė aktorė Faustina Laurinaitytė
18 d.- 90 metų, kai Pociūnėliuose gimė poetas , politinis kalinys Simonas Norbutas
23 d. – 115 metai, kai joniškyje gimė kunigas, JAV lietuvių išeivijos veikėjas Zenonas Gelažius
26 d.- 85 metai, kai Drąsutaičiuose gimė choro dirigentas, režisierius Povilas Mataitis

LIEPA

5 d.- 85 metai, kai Viešučiuose gimė fizikas, mokslininkas Kazys Eringis
21 d.- 170 metų, kai Batakiuose gimė Juozas Dryja – Visockis. 1875 – 1900 vargonininkavo ir vadovavo chorams Joniškyje bei Šeduvoje. Mirė 1916 m. Orle (Rusija)

RUGPJŪTIS

14 d.- 60 metų, kai Joniškyje gimė technologijos mokslų daktaras Zenonas Valančius
14 d.- 85 metai, kai Joniškyje gimė pianistas, muzikologas, pedagogas Edmundas Gedgaudas

RUGSĖJIS

18 d.- 90 metų, kai Vadžgiryje (Jurbarko raj.) gimė kunigas, monsinjoras, Joniškio garbės pilietis Juozapas Dobilaitis. Mirė 2014 m. liepos 23 d.

SPALIS

1 d.- 90 metų, kai Joniškyje gimė aktorius Harvey Laurence (tikr. pavardė Laurynas Skinkis). Mirė 1973 m. Londone
4 d.- 120 metų, kai Gegiedžių kaime (Joniškio raj.) gimė pedagogė Antanina Glebavičiūtė – Prielgauskienė. 1919 – 1923 m. Joniškio progimnazijos gamtos mokytoja, nuo 1920 m. direktorė. Mirė 1943 Kaune
4 d.- 90 metų Joniškyje gimė poetas Juozas Macevičius
20 d.- 105 metai, kai Joniškyje gimė liaudies instrumentų meistras Pranas Kupčikas
24 d.- 110 metai, kai Šlapakių kaime gimė kraštotyrininkas, muziejininkas Vincentas Vaitekūnas. Mirė 1987 m.
25 d.- 110 metų, kai Melgužės dvare gimė publicistas, filosofijos mokslų daktaras Ignas Srupskelis. Mirė 1943 Kotle (Rusija)

LAPKRITIS

1d. – 85 metai, kai Gasčiūnuose gimė dailininkas vitražistas Steponas Kazimieraitis. Mirė 1995 m. Vilniuje
11 d.- 125 metai, kai Skakuose gimė chemikas, mokslininkas Juozas Valančiūnas. Mirė 1977 m. Kaune
13 d.- 115 metai, kai Jakiškių kaime gimė mokytojas, liaudies menininkas Juozas Vainauskas. Mirė 1989 m. Joniškyje
18 d.- 125 metų, kai Vaizgučiuose gimė pedagogas, vertėjas, tolstojininkas Eduardas Levinskas. Mirė 1975 m.
22 d.- 165 metai, kai Medvilionyse gimė visuomenės veikėja, švietėja Teresė Goesytė. Mirė 1911 m.
25 d.- Žagarėje gimė instrumentalistas, pedagogas, dirigentas Kazys Paulauskas

GRUODIS

6 d.- 85 metai, kai Rozentaliuose gimė gydytojas, mokslininkas, knygų autorius Imantas Misevičius
9 d.- 105 metai, kai Žagarėje gimė žurnalistas Teofilis Šliažas

******

135 metai, kai gimė mokytojas, gamtininkas, Martyniškių parko kūrėjas Mykolas Itomlenskis. Mirė 1960 m.
105 metai, kai Stungių kaime gimė lakūnas, partizanas, pogrindinio laikraščio „Partizanų šūviams aidint“ leidėjas Kostas Liuberskis. Žuvo pokario metais. Po mirties apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordinu.
135 metai, kai Alsių kaime gimė gydytojas, visuomenės veikėjas Povilas Tautvaišas. Mirė 1957 m.


Sudarė Joniškio Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos 
Informacijos ir kraštotyros skyriaus vedėja
Vijoleta Kuprevičienė
bibliografija@joniskis.rvb.lt
tel. (8426) 60088

Paskutinio redagavimo data: 2018-08-17