Galerija

DZINTROS ELGOS IRBYTĖS-STANIULIENĖS STRAIPSNIAI

95. Irbytė, Dzintra Elga. Niekam galvos neskauda: [žinutė]/ Dzintra Staniulienė − Replika// Sidabrė.− ISSN 1822-7589.- 2010, kovo 13, p. 2.
Apie Joniškio Kultūros centro veiklą.
96. Irbytė, Dzintra Elga. Prarastas žmogiškumas – nežmoniškas abejingumas/ Dzintra Elga Irbytė-Staniulienė − Rubrika: Skaitytojų paštas// Sidabrė.− ISSN 1822-7589.− 2020, vas. 1, p. 3.
Apie dingusį ir rastą negyvą Joniškio rajono gyventoją.
97. Irbytė, Dzintra Elga. Replika: [žinutė]/ Dzintra Elga Irbytė// Sidabrė.− ISSN 1822-7589.− 2015, gruod. 23, p. 10.
Apie Žiemgalos vardo ignoravimą.
98. Irbytė, Dzintra Elga. Senjorai Vilniuje: [žinutė]/ Dzintra Elga Staniulienė; Jono Ivanausko nuotr.// Sidabrė.− ISSN 1822-7589.− 2015, spal. 7, p. 6.
Pagyvenusių žmonių asociacijos Joniškio skyriaus nariai dalyvavo iškilmingame Pagyvenusių žmonių dienos minėjime Vilniuje.
99. Irbytė, Dzintra Elga. Su Lietuva širdyje/ Dzintra Elga Irbytė-Staniulienė; Jono Ivanauskio nuotr.// Sidabrė.− ISSN 1822-7589.− 2018, vas. 14, p. 4.
Turinys: Joniškiečių palinkėjimai Lietuvai.
Žiemgalos Aukštaičių kultūros draugijos Joniškio skyriaus ir Meno mylėtojų sekcijos „Mūzų prisilietimas“ literatūrinė popietė, skirta Valstybės atkūrimo 100-mečiui.
100. Irbytė, Dzintra Elga. Stebuklingi operetės sparnai: [žinutė]/ Dzintra Staniulienė. − Skaitytojų paštas// Sidabrė. − ISSN 1822-7589. − 2007, rugpj. 1, p. 2.
Apie Joniškyje vykusį renginį „Vasaros nakties muzika“.
101. Irbytė, Dzintra Elga. Širdis virpino jaudulys/ Dzintra Elga Staniulienė; Jono Ivanausko nuotr.// Joniškio dienos.− ISSN 2029-3143.− 2015, spal. 9, p. 1.
Joniškio pagyvenusių žmonių asociacijos valdybos nariai dalyvavo iškilmingame Pagyvenusių žmonių dienos minėjime Vilniuje.
102. Irbytė, Dzintra Elga. Varškės pudingo salelės: [receptas]/ Dzintra Elga Irbytė-Staniulienė// Šiaulių kraštas.− ISSN 1648-4010.− 2010, liep. 23, p. 16.
103. Irbytė, Dzintra Elga. Vis gausiau prie savojo kryžiaus… / Dzintra Irbytė. − Nuotr. // Joniškis. − ISSN 1648-6730. − 2005, rugpj. 26, p. 1, 3.
Rugpjūčio 23-osios popietę joniškiečiai išvyko į savąją „Baltijos kelio“ atkarpą prie Saločių gyvenvietės (Pasvalio raj.).
104. Irbytė, Dzintra Elga. „Žiemgalos aukštaičių“ kultūros draugija/ Dzintra Elga Irbytė.− Nuotr.// Joniškio kraštas.− Kaunas: Žiemgalos leidykla, 2011.− P. 262-263.
105. Ar leisti vedžioti šunis Joniškio rajono parke?/ Loretos Ripskytės nuotr. − Kviečiame diskusijai// Sidabrė.− ISSN 1822-7589.− 2019, kovo 13, p. 3.
Turinys: Pakanka vedžiojimui skirtų aikštelių/ Dzintra Elga Irbytė-Staniulienė. Būtų protingas sprendimas/ Violeta Tuomaitė
106. Ivanauskas, Jonas. Rudens atgarsiai; Pirmojo jubiliejaus šventė; „Aš galiu!“; Monologai; Kai du pešasi − trečias į kailį gauna; O baigtis nenumanoma; Romaniuk… kiek bus dar jų?; Mes - žemės krašto žmonės; Naujasis Dičius; Neilgam; Naiviesiems Lietuvos savanoriams; Eikit raut kelmų!; Didžiausia pasaulio paslaptis: [eilėr.]/ Jonas Ivanauskas. − Nuotr. − Jumoras. − Apie autorių/ D . E. Irbytė// Sidabrė. − ISSN 1822-7589. − 2003 , liep. 19 , p. 8.
107. Krizė ir reali, ir dirbtinė: [pokalbis su Algiu Senvaičiu, Sigita Bardauskiene, Dzintra Elga Irbyte, Gražina Andrašiūniene, Emilija Kvedariene/ kalbėjosi] Loreta Ripskytė; L. Ripskytės nuotr.// Šiaulių kraštas.− ISSN 1648-4010.− 2009, saus. 15, priedas „Krašto žinios“, p. 6.
108. Kviečiame diskusijai/ Regina Ancevičienė, Dalia Antanaitienė, S. Tamulionė, D.E. Staniulienė, S. Skirmantienė, J. Šukienė, V. Šutinienė, J. Ivanauskas// Sidabrė.− ISSN 1822-7589.− 2018, rugpj. 18, p. 2.
Apie Joniškio miesto bažnyčios bokšto laikrodžio skambėjimą.
109. Mikalauskienė-Kubiliūtė, Ona (1926-2017). Pasveikinimas iš Žiemgalos [Vaizdo įrašas]/ [Ona Mikalauskienė-Kubiliūtė; Vidutė Petraitienė, Dzintra Elga Irbytė, skaitovai; Gintarė Mikalėnaitė, fort.].- [S. n.]: Raimondo video studija, 2012.− 1 vaizdo diskas (05 min., 31 sek.): stereo, gars., spalv..− Įgarsinta liet., latv..− Titrai liet., latv.
110. Ripskytė, Loreta. Joniškis atsisveikino su kultūros šviesuole/ Loreta Ripskytė; autorės nuotr.// Krašto žinios.− ISSN 2029-5049.− 2011, lapkr. 10, p. 1, 4.
Turinys: Dzintros Elgos Irbytės ir Liudo Jonaičio prisiminimai apie Danguolę Žalakienę.
111. Žiemgala – gimtoji mūsų žemė: LPŽA Joniškio skyriaus veikla, 2008-2012 metai/ Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacija, Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacijos Joniškio skyrius; [redkolegija: Stefanija Skirmantienė … [et al.].− Joniškis [i.e. Kaunas: Arx reklama], 2013 ([Kaunas]: Arx reklama).- 46, [2] p.: iliustr.; 21 cm.− Turinyje aut.: Jonas Ivanauskas, Janina Jasienė, Juozas Macevičius, Ona Motuzienė, Bronislava Petniūnaitė, Vida Pociuvienė, Danutė Poliakienė, Stefanija Skirmantienė, Dzintra Elga Staniulienė, Genovaitė Statkuvienė, Vida Šutinienė, Stasė Tamulionė, Genovaitė Truškauskaitė.


Paskutinio redagavimo data: 2020-04-30