Kraštotyra

Kraštotyros leidiniai, bibliotekoje gauti 2015 metais

Amžini tik laike… [Vaizdo įrašas]: Skaistgirio apylinkių mažosios architektūros paveldo takais/ rež. Violeta Vilčiauskienė; Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka; filmavo Vidimantas Butautis; tekstą skaito Vida Urbonienė.- Joniškis: Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka, 2015.- 1 vaizdo diskas (47 min. 16 sek.): gars., spalv. (DVD)
Filmas sukurtas įgyvendinus Joniškio Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos projektą „Pasisemkim savasties iš tautos lobyno“.

Antanaitis, Vytautas. Kipšiokui šnibžtelėjus…: [publicistika, interviu, eseistika, humoristika]/ Vytautas Antanaitis.- Šiauliai: Titnagas, 2015 (Titnagas).- 199, [1] p.: iliustr..- Tiražas 200 egz..- ISBN 978-9955-613-99-2
„Audruviečio“, buvusio mokytojo pokalbiai su rašytojais; eseistiniai pamąstymai... publicistinės įžvalgos.

Audzijonienė, Janina. Laumė Joana: [romanas]/ Janina Dauginytė-Audzijonienė.- Vilnius: Apyaušris, 2014.- 287, [1] p.; 20 cm.- Tiražas 100 egz..- ISBN 978-9955-609-69-8
Kraštietės, šiuo metu gyvenančios Ukmergės rajone, romanas apie lemtingą meilę, kuri keičia šeimų likimus.

Galkus, Juozas. Lietuvos plakato istorija/ Juozas Galkus.- Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2015.- 382, [1] p.: iliustr., faks..- Bibliogr., p. 364, ir išnašose.- Asmenvardžių r-klė / sudarė Lina Stefanovičiūtė, Teresė Valiuvienė, p. 377-382.- Tiražas 500 egz..- ISBN 978-609-447-171-1
Leidinyje apžvelgiama Lietuvos plakato istorija nuo pirmųjų lietuviškų plakatų, sukurtų XIX a. viduryje iki šių dienų plakato kūrėjų darbų. Aptariami skirtingų laikotarpių ir autorių kūriniai, pateikiama daug iliustracinės medžiagos. Pabaigoje supažindinama su šiuolaikinių plakato dailininkų ir dizainerių požiūriu į šio dailės žanro aktualijas.

 

Gražėjantis Joniškio miestas/ [sudarytojas] Leonas Karaliūnas.- Kaunas: Arx reklama, 2015.- 271, [1] p.: iliustr.; 17 x 25 cm.- Antr. p. aut. nurodytas klaidingai: Leonas Karaliūnas.- Santr. angl.
Joniškiečio visuomenininko, Joniškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialisto, pirmojo šalyje Krepšinio muziejaus įkūrėjo Leono Karaliūno fotografijų leidinyje atskleidžiamas gimtojo miesto veidas, istorinė tapatybė, savitumas ir grožis.

Jonas Ivanauskas: bibliografijos rodyklė/ sudarė Vijoleta Kuprevičienė; Joniškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka. Informacijos ir kraštotyros skyrius.- Joniškis: Joniškio rajono Jono Avyžiaus viešoji biblioteka, 2014.- 43 p.: iliustr..- Asmenvardžių r-klė: p. 39-42

Juozapaitienė, Julijona Germana. Prie laisvės aukuro: [partizanų ryšininko, politinio kalinio ir tremtinio] Povilo Venckevičiaus atsiminimai/ Julijona Germana Juozapaitienė.- Vilnius [i.e. Joniškis]: [J.G. Juozapaitienė]; Kaunas: Vitae Litera, 2014 (Kaunas: Vitae Litera).- 126 p.: iliustr., faks., portr.- Tiražas 100 egz..- ISBN 978-609-408-658-8 (įr.)

Kaip mes drožėm mešką…: [Baltijos šalių projekto „Liaudies meno ir kasdienio kūrybiškumo įžvalgos“ leidinys]/ [sudarytojai Nijolė Valuckienė, Dalia Motik, Vita Vitkauskienė].- Šiauliai: Lucilijus, 2014 (Vilnius: Spauda).- 95, [1] p.: iliustr.; 15 x 21 cm.- Turinyje aut.: Kęstutis Eisinas, Raija Kallioinen, Nijolė Valuckienė.- Dalis teksto gretut. liet., angl..- Tiražas 200 egz..- ISBN 978-9955-32-279-5
Nuotaikinga knygelė, primenanti tarptautinio projekto „Liaudies meno ir kasdienio kūrybiškumo ĮŽVALGOS“ akimirkas: Jakiškiuose bei Reibiniuose vykusius medžio drožybos plenerus – kūrybines dirbtuves, meškų drožimo nuotykius Suomijoje, plenerą bei mokymus Estijoje.

Lietuvos sakralinės dailės katalogas/ [redakcinė kolegija: A. Gaižutis (pirmininkas) … [et al.].- Vilnius: Gervelė, 1996-.- Taip pat vartojama antr.: Lietuvos sakralinė dailė.- T. 1, kn. 4 antr.: Lietuvos sakralinė dailė.- ISBN 9986-638-03-8
T. 2 : Šiaulių vyskupija/ [redakcinė kolegija: Darius Baronas … [et al.].- 2011
D. 1 : Joniškio dekanatas. Kn. 3. Skaistgirys-Žukančiai/ Lietuvos kultūros tyrimų institutas; [sudarytojos Dalia Vasiliūnienė, Skirmantė Smilingytė-Žeimienė]; [mokslinė redaktorė Regimanta Stankevičienė]; [redakcinė kolegija: Darius Baronas … [et al.].- Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2015.- 575, [1] p.: iliustr., faks., žml..- Santr. angl..- Bibliogr. str. gale.- Asmenvardžių ir vietovardžių r-klės: p. 565-576.- Tiražas 350 egz..- ISBN 978-9955-868-76-7
Ženklią knygos dalį sudaro dekanato centro Joniškio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios istorija ir paveldas. Joniškio parapija yra viena seniausių Žemaičių vyskupijos parapijų, kurios istorija siekia XVI a. pradžią, o jos bažnyčia išsiskiria gausia įranga ir liturginių reikmenų rinkiniu.

Nauji gaspadoriai – švieži kalendoriai: [Joniškio krašto kalendorius]/ [sudarytoja Renata Rapkauskienė].- Šiauliai: Lucilijus; [Joniškis]: [Joniškio istorijos ir kultūros muziejus], 2012-.- d.: iliustr.; 20 cm
2015/ [sudarytoja Lina Vaitekūnienė].- Vilnius: Petro ofsetas; [Joniškis]: Joniškio istorijos ir kultūros muziejus, [2015] (Vilnius: Petro ofsetas).- 105, [1] p.: iliustr.; 20 cm.- Tiražas 1000 egz..- ISBN 978-609-420-407-4
Naujajame Joniškio krašto etniniame kalendoriuje pateiktos svarbiausios datos, sukaktys, vardadieniai, tradiciniai rajone organizuojami renginiai, kuriuos plačiau pristato spausdinamos fotografijos.

Pamparienė, Gražina. Draugaukime su dainele! [Natos]: dainelės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymui/ Gražina Pamparienė.- Vilnius: Litera, 2015.- 27, [1] p.: iliustr..- Tiražas 200 egz..- ISMN 979-0-706172-01-9
Joniškio vaikų lopšelio darželio muzikos mokytojos dainelės su natomis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams.

Silvija Povilaitytė pagavusi Melpomenės baltasparnę paukštę/ autoriai: Vita Morkūnienė…[et al.].- Šiauliai: Lucilijus, 2015.- 45, [1] p.: iliustr..- Tekstų autoriai: Vita Morkūnienė, Stasys Bulzgis, Juozas Sabaliauskas, Loreta Klicner, Zita Katkienė, Pranas Piaulokas, Svajūnas Sabaliauskas, Oksana Laurutytė, Romualda Urbonavičiūtė
Knyga apie kraštietę Šiaulių dramos teatro aktorę Silviją Povilaitytę.

Pupinis, Aleksandras. Gyvenimo mokykloje: lietuviai Sibire (ištrauka iš spaudai rengiamos A. Pupinio atsiminimų knygos „Gyvenimo mokykloje“)/ Aleksandras Pupinis.- Šiauliai: Šiaurės Lietuva, 2014.- 31 p.: iliustr.- ISBN 978-9955-863-90-8
Tremtinio, buvusio Linkuvos gimnazijos auklėtinio, po tremties gyvenusio Joniškyje, Aleksandro Pupinio (1923-2006) knyga.

Vaitkienė, Romualda. Elegija senai mano gatvei/ Romualda Vaitkienė.- Vilnius: Versmė, 2015.- 454, [2] p.: iliustr., portr., faks.; 24 cm.- Inv. 15/4013 su autorės autografu Joniškio r. sav. J. Avyžiaus VB Žagarės filialui (C217).- Bibliogr.: p. 452-454.- Tiražas 400 egz..- ISBN 978-609-8148-25-1
Knygoje pateikiama vienos seniausių Žagarės gatvių istorija nuo XVII amžiaus iki šių dienų. Raktuvės (seniau – Žemaičių, Bužynskos, sovietmečiu – Gegužės Pirmosios) gatvėje dešiniajame Švėtės krante Naujojoje Žagarėje nuo senos gyveno latviai, vokiečiai, žydai, austrai, rusai. Su didele meile ir pagarba autorės supažindina su gyventojų kasdienybe, papročiais, aplinka. Gražią ir vaizdingą kalbą papildo dokumentai, nuotraukos.

Viliūnas, Juozas. Dar kartą tuo pačiu keliu…: prisiminimai apie laikmečio įvykius, gimines, sutiktus žmones ir gyvenimo kasdienybę/ Juozas Viliūnas.- [S. l.]: Juozas Viliūnas, 2015 (Idėjų dirbtuvės).- 99, [2] p.: iliustr.
Atsiminimai apie Skaistgirį ir jo žmones.

Žagarė, 1897-1945: [fotoalbumas]/ [sudarytojas ir redaktorius Leonas Karaliūnas]; [į anglų kalbą vertė Loreta Stočkutė, Vaida Aleknavičienė]; [piešinių autorius Vilius Puronas].- 2-asis leid..- Kaunas: Arx reklama; [Žagarė]: Žagarės regioninio parko direkcija, 2015 (Vilnius: Standartų sp.).- 343, [1] p.: iliustr., faks., portr.; 21 x 28 cm.- Antr. p. aut. nurodytas klaidingai: Leonas Karaliūnas.- Turinyje aut.: Leonas Karaliūnas, Aušra Lukšaitė-Lapinskienė, Jonas Nekrašius, Vida Paulauskienė, Birutė Skiparienė.- Gretut. tekstas liet., angl.
Albumas „Žagarė“ - tai trečias panašaus pobūdžio leidinys apie Joniškio rajono praeitį.

Žiemgalos praeities atspindžiai archeologiniuose radiniuose ( paroda) (2014; Joniškis)
Joniškio ir Žagarės krašto seniausioji praeitis = The ancient past of Joniškis and Žagarė region: parodos „Žiemgalos praeities atspindžiai archeologiniuose radiniuose“, katalogas, 2014 m. rugsėjo 13 d. (Joniškis)/ Joniškio istorijos ir kultūros muziejus; [sudarytojas [ir teksto autorius] Ernestas Vasiliauskas]; [vertėja Monika Gruslytė].- Joniškis [i.e. Šiauliai]: Lucilijus, 2014 (Vilnius: Spauda).- 103, [1] p.: iliustr., faks.; 23 cm.- Gretut. tekstas liet., angl..- Bibliogr.: p. 100-102.- Tiražas 200 egz..- ISBN 978-9955-32-282-5
Pristatoma Joniškio krašto praeitis, archeologiniai radiniai siekia XIX a. antrąją pusę – XX a. pradžią.

Žiemgalių archeologinis kostiumas ir jo rekonstrukcija = Zemgaļu arheoloģiskais tērps un tā rekonstrukcija = Semigallian archaeological costume and its reconstruction: metodinė medžiaga/ sudarytoja Daiva Steponavičienė; [vertėjai: lietuvių-latvių kalbomis Ieva Rozentalė, SIA „Alegri“, lietuvių-anglų kalbomis Raminta Inčiūrienė].- [Vilnius]: Petro ofsetas; [Joniškis]: Joniškio istorijos ir kultūros muziejus, 2014 (Vilnius: Petro ofsetas).- 81, [22] p.: iliustr.; 30 cm.- Gretut. tekstas liet., angl., latv..- Bibliogr.: p. 24-27, 51-54, 78-81.- Tiražas 520 egz..- ISBN 978-609-420-411-1
Bendradarbiaudama su Joniškio istorijos ir kultūros muziejumi archeologė, mokslų daktarė Daiva Steponavičienė parengė metodinę medžiagą ir pagal ją atkūrė IX–XII amžiaus žiemgališkų rūbų kostiumą.

Žilinskienė, Birutė. Joniškio moterų darbai ir siekiai: [fotoinformacinis leidinys]/ Birutė Turonytė-Žilinskienė.- Šiauliai: Saulės delta, 2007-.- d.: iliustr.; 21 cm
D. 2/ Birutė Turonytė-Žilinskienė, Vilma Kareivaitė-Bartašienė; [Joniškio moterų asociacija].- Vilnius: Kriventa, 2014 ([Vilnius]: Petro ofsetas).- 55, [3] p., įsk. virš.: iliustr..- Tiražas 300 egz..- ISBN 978-609-462-042-3
Joniškio moterų asociacijos projekto ,,Lietuvos šimtmečio dalis – Joniškio moterų asociacijai - 15 metų“ knyga.

Parengė Vijoleta Kuprevičienė
Joniškio Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos
Informacijos ir kraštotyros skyriaus vedėja

Paskutinio redagavimo data: 2021-03-15