Kraštotyra

Kraštotyros leidiniai, bibliotekoje gauti 2019 metais

Aš išdainiavau visas daineles [Garso įrašas]: Mato Slančiausko užrašyta Joniškio krašto dainuojamoji ir pasakojamoji tautosaka/ atlieka: Kupars, folkloro ansamblis (6, 12, 13, 15, 16, 20), vadovė Rita Kipšaitė-Balčiūnienė, Rudbala, folkloro ansamblis (3, 8, 18), vadovės Elena Karnišauskienė, Ingrida Buožiuvienė, Platonė, folkloro ansamblis (5, 11, 19), vadovės Rita Kipšaitė-Balčiūnienė, Emilija Kvedarienė, Ašalia, grupė (1, 2, 21), vadovė Rita Kipšaitė-Balčiūnienė.- Joniškis: Joniškio kultūros centras, 2019.− 1 garso diskas (41 min., 40 sek.) + 1 broš. [17 p.].− Įrašyta: Donato Bielkausko mobilioje etninės muzikos įrašų studijoje Joniškio kultūros centre − Skirta Švietėjiškos draugijos „Atgaja“ 130 m. įkūrimui, Mato Slančiausko 170-osioms gimimo metinėms.− Įrašyta 2019 m.
Joniškio kultūros centro leidinys, skirtas lietuviškos spaudos draudimo laikotarpiu veikusios švietėjiškos draugijos „Atgaja“ 130 m. įkūrimo sukakčiai ir tautosakos rinkėjo Mato Slančiausko 170-osioms gimimo metinėms.

Ivanauskas, Jonas. Įprastu ritmu: eilėraščiai/ Jonas Ivanauskas.− Vilnius: Litera, 2019.− 71, [1] p.; 21 cm - Atkurtai Lietuvai 100.− Dalis gretut. teksto liet., angl..− Išleistos Jono Ivanausko knygos: p. 70-71 (30 pavad.).− Tiražas 300 egz..− ISBN 978-609-482-013-7
Trisdešimtoji Jono Ivanausko poezijos knyga. Kaip ir daugelyje ankstesnių knygų poeto kūrybos akiratyje – gimtasis Žiemgalos kraštas, jo žmonės, kasdienio gyvenimo rutina ir poezija.

Jonaitienė, Alina. Džiaugsmas pro ašaras, arba Meilės istorija po 50-ies: romanas/ Alina Jonaitienė.− Vilnius: Gelmės, 2019.− 272 p.; 15x21 cm.− Tiražas 300 egz..− ISBN 978-609-8168-72-3 (įr.)
Knygos autorė Alina Jonaitienė - Joniškyje gyvenanti ir dirbanti lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja. Tai antroji jos knyga. Knygoje pasakojama apie vienišą moterį, kuri, trokšdama meilės ir dėmesio, patiki internetiniais sukčiais.

Joniškio gimnazijos istorija, 1919–2019/ [Giedrė Lastauskienė, Rita Urnėžiūtė, Vilija Bartašienė, Birutė Jurgaitytė, Birutė Krajinienė, Giedrė Motiejuitė].− Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2019.− 391, [1] p.: iliustr., faks., portr.; 25 cm.−Aut. nurodytos kn. metr..- Bibliogr.: p. 388-391.− Tiražas 500 egz..− ISBN 978-5-420-01818-7 (įr.)
Joniškio „Aušros“ gimnazijos turtinga šimtmečio istorija. Joje dirbo daugiau kaip 400 mokytojų, ją baigė keli tūkstančiai moksleivių. Knygos autorės, pačios buvusios šios mokyklos absolventės, o dabar mokslininkės ir mokytojos, sukūrė rašytinį paminklą savo gimnazijai.

Karaliūnas, Leonas. Antrasis auksas: III Europos vyrų krepšinio pirmenybės: faktai ir skaičiai/ Leonas Karaliūnas.− Kaunas: Eurispauda, 2019.− 149, [2] p.: iliustr., faks., portr.; 17 x 25 cm.− Virš. aut. nenurodytas.− Dalis teksto gretut. liet., angl.; santr. angl..− Bibliogr.: p. 150 (10 pavad.).− Tiražas 700 egz..− ISBN 978-609-96021-8-9 (įr.)
Krepšinio entuziastas L. Karaliūnas šį leidinį skiria 80 metų jubiliejams, kai Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė III Europos krepšinio pirmenybėse tapo nugalėtojais ir buvo pastatyta Kauno sporto halė.

Karaliūnas, Leonas. Joniškio gimnazijai 100 metų (1919–2019): [albumas]/ Leonas Karaliūnas.− Kaunas: Eurispauda, 2019.− 323, [1] p.: iliustr., faks., portr.; 30 cm.− Bibliogr.: p. 2.− Tiražas 500 egz..− ISBN 978-609-8261-05-9 (įr.)
Pirmoji L. Karaliūno išleista knyga apie Joniškio „Aušros“ buvo 2004 m. O šiame leidinyje-albume yra daug vaizdinės informacijos. 1919−2019 metų laikotarpį apimančios nuotraukos atskleidžia įvairiausias Joniškio gimnazijos gyvenimo akimirkas.

Karaliūnas, Leonas. Krepšinio legenda Valdemaras Chomičius [Vaizdo įrašas]: filmas/ scenar. aut. ir režisierius Leonas Karaliūnas; operatorius ir montažo aut. Ričardas Norkus.− Joniškis: Joniškio sporto klubas „Krepšinio legendos“, 2019.− 1 vaizdo diskas (DVD) (73 min.): stereo, spalv., gars..− Įgarsinta liet., rus..− Titrai: liet.
Dokumentinis filmas, skirtas Lietuvos krepšinio žvaigždei Valdemarui Chomičiui.

Lukšaitė-Lapinskienė, Aušra. Dar esu: eilėraščiai/ Aušra Lukšaitė-Lapinskienė.− Vilnius: Gelmės, 2019.− 79, [1] p.: iliustr. −Tiražas 2000 egz..− ISBN 978-609-8168-80
Pirmoji Aušros Lukšaitės-Lapinskienės poezijos knyga. Leidinyje ryškus gyvenimo laikinumo motyvas, moteriškumo ir motinystės leitmotyvas. Aušros eilėraščiai buvo publikuojami periodinėje spaudoje, almanachuose. Autorė yra baigusi lietuvių kalbos ir literatūros bei anglų filologijos studijas, dirbo mokykloje.

Nuo Žagarės vyšnių iki festivalių/ [medžiagą leidiniui parengė Vida Paulauskienė].− Kaunas: Eurispauda, 2019.− 87, [1] p.: iliustr.; 21 cm.− Santr. angl., latv..− Tiražas 1000 egz..− ISBN 978-609-8261-01-1 (įr.)
Apie garsųjį Žagarės vyšnių festivalį ir žagarvyšnias. Pietų krašto augalai atsitiktinai patekę į Žagarės ir jos apylinkių žemę tapo ją garsinančia dalimi.

Pamparienė, Gražina. Skambėkite, dainelės! [Natos]: dainelės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymui/ Gražina Pamparienė.− Vilnius: Litera, 2019.− 24 p.: iliustr..− Tiražas 200 egz..− ISMN 979-0-706172-07
Aštuntoji Joniškio vaikų lopšelio- darželio „Saulutė“ muzikos mokytojos-metodininkės Gražinos Pamparienės knygelė. Joje dvidešimt naujų dainelių. Kompozitorius V. J. Lygutas: „sukūrusi šias naujas daineles, ji neabejotinai pradžiugins ir kitus ikimokyklinių įstaigų pedagogus, vaikų artimuosius įvairiuose jų rengiamuose pasirodymuose ir koncertuose“.

Sveikas, mūsų Šimtmeti!: Žagarės gimnazija, 1919–2019/ [sudarė ir redagavo Rita Milenčienė, Asta Gedžienė, Birutė Skiparienė].− Kaunas: Eurispauda, 2019.− 159, [1] p.: iliustr., faks.; 22 cm.− Tiražas 500 egz..− ISBN 978-609-8261-00-4 (įr.)
Knyga, skirta Žagarės gimnazijos šimtmečiui.

Stasys Vaitekūnas: nuo aušros iki saulėlydžio/ [sudarytojai Rimantas Balsys, Vida Vaitekūnienė].- Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2019.− 382, [2] p.: iliustr.− Bibliogr.: p. 340-381.−Tiražas 500 egz..− ISBN 978-609-481-020-6
Kraštietį profesorių Klaipėdos universiteto rektorių, habilituotą daktarą Stasį Vaitekūną knygos sudarytojai prisimena kaip: „veržlų, dalykišką, pozityvų žmogų. Jo energija, optimizmas, didelių darbų užmojai, atsidavimas idealams, gebėjimas įkvėpti vilties ir pasitikėjimo kitiems liks su mumis“.

Vyšniauskienė, Rūta Kotryna. Vandenynas ir Žaliamėlė = Greenblue and the Ocean: poetinė sakmė-giesmė/ Rūta Vyšnia; vertimas: Eglė Kiriliauskaitė; iliustracijų dailininkė Sigita Mockutė.− Vilnius: R.K. Vyšniauskienė, 2019.− 177 p.: iliustr.; 21 cm.− Tikrasis aut. vardas: Rūta Kotryna Vyšniauskienė.− Gretut. tekstas liet., angl..− Tiražas 750 egz..− ISBN 978-609-475-318-3 (įr.)
Joniškietės Rūtos Vyšnios filosofinė pasaka. Baigusi Joniškio gimnaziją, Rūta pasirinko lietuvių kalbos ir literatūros studijas tuometiniame Vilniaus edukologijos universitete, magistro laipsnį įgijo Teatro ir muzikos akademijoje. Muzika ir literatūra, žodinė kūryba ir melodija ją lydėjo nuo vaikystės.

Parengė Vijoleta Kuprevičienė

Paskutinio redagavimo data: 2021-03-15