Apie mus

GRINIUS JONASLiteratūrologas, menotyrininkas

Gimė 1902 m. kovo 5 d. Giminėtuose (Joniškio rajonas). Mirė 1980 m. lapkričio 10 d. Miunchene ( 1998 m. perlaidotas Kaune).
1926 m. baigė Lietuvos universiteto teologijos ir filosofijos fakultetą. Grenoblio universitete ir Sorbonoje studijavo prancūzų kalbą ir literatūrą, estetiką, meno istoriją.
Jonas Grinius yra daugiau žinomas kaip literatūros tyrinėtojas, tačiau daug rašė ir meno estetikos bei meno istorijos temomis. Jo gyvenimas buvo susijęs su VDU: jis baigė Teologijos-filosofijos fakultetą, vėliau gilino studijas Prancūzijos universitetuose, čia jis susipažino su O. Milašiumi. Galbūt ši pažintis ir lėmė, kad savo doktorato tema jis pasirinko žymaus poeto kūrybą. J.Griniaus disertacija buvo pirmas bandymas tyrinėti O.Milašiaus kūrybą Lietuvoje. 1929–1940 m. mokslininkas Teologijos fakultete dėstė literatūros ir meno istoriją, meno estetiką. Po karo iki pat mirties jis gyveno Vokietijoje. Čia dirbo pedagoginį darbą Vasario 16-osios gimnazijoje, rašė literatūros ir meno estetikos temomis, išleido dviejų dalių studiją apie lietuvių literatūrą „Veidai ir problemos lietuvių literatūroje”. Išeivijoje J.Grinius rašė istorines dramas: buvo pastatytos ir gerai įvertintos jo dramos „Stella Maris”, „Gulbės giesmė”, „Žiurkių kamera”.
Paskutinio redagavimo data: 2018-08-28