Apie mus

KUPREVIČIUS MIKALOJUSGydytojas, švietėjas, lietuviškos spaudos platintojas, tautosakos rinkėjas

Gimė 1864 m. vasario 8 d. (senuoju stiliumi sausio 27 d.) Lenčių kaime (Kėdainių rajonas). Mirė 1932 m. rugpjūčio 11 d. Žagarėje, palaidotas Kruopiuose (Akmenės rajonas).
M. Kuprevičius mokėsi Krakių pradinėje mokykloje, 1884 m. baigė Šiaulių gimnaziją, įstojo į Peterburgo universiteto Gamtos fakultetą, bet po dviejų metų persikėlė į Kazanės universiteto Medicinos fakultetą, 1891 m. jį baigė. Dirbo gydytoju Kazanės gubernijoje. Bendradarbiavo laikraščiuose „Aušra“, „Varpas“.
1893 m. grįžo į Lietuvą ir iki 1896 m. dirbo gydytoju Griškabūdyje, vėliau Grinkiškyje, kur 1894 m. įkūrė slaptą švietėjų būrelį „Atžala“. Bendradarbiavo su knygnešiu J. Bieliniu, platino lietuvišką spaudą, rinko tautosaką. 1896 m. turėjo palikti Lietuvą, persikėlė gyventi į Simbirsko guberniją. Tik 1906 m. vėl grįžo į Lietuvą ir apsigyveno Krakėse. Čia gyvendamas įsteigė Vilniaus „Aušros“ skyrių ir knygynėlį. Aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje, priklausė socialdemokratų partijai. Už laisvamaniškas pažiūras neįtiko vietos dvarininkijai ir dvasininkijai ir buvo priverstas 1909 m. persikelti į Biržus, buvo Biržų ligoninės vedėjas ir keturklasės mokyklos gydytojas. 1914-1918 m. buvo karo gydytojas. Nuo 1918 m. gyveno ir dirbo gydytoju Žagarėje, bendradarbiavo su Matu Slančiausku.
Paskutinio redagavimo data: 2018-08-21