Apie mus

MIKALAUSKIENĖ ONA
Gimė 1926 m. liepos 20 d. Margavoje (Marijampolės rajonas). Mirė 2017 01 15, palaidota Vilkaviškyje, Mikalauskų šeimos kape. Nuo 1952 metų gyveno Joniškyje.
1940-1946 m. mokėsi Marijampolės gimnazijoje 1946 m. įstojo į Kauno žemės ūkio akademiją, tačiau kūrybos neatsisakė. 1952 m. su šeima atvyko gyventi į Joniškį. 1954 m. rajoninis laikraštis "Tarybinis balsas" ( nuo 1990 m. - "Sidabrė") išspausdino pirmuosius jos eilėraščius ". 1993 m. poetės kūryba publikuota Joniškio literatų klubo "Audruvė" rinkinyje ". 1998 m. O. Mikalauskienė buvo priimta į Lietuvos rašytojų sąjungą. V. Daujotytė knygoje „Parašyta moterų“ O. Mikalauskienę pristato kaip „bendrųjų temų rašytoją, savaip parafrazuojančią savos kartos poetų – ypač J. Degutytės, Just. Marcinkevičiaus temas“ (P. 660) O. Mikalauskienė išleido vienuolika poezijos knygų suaugusiems ir tris vaikams. Išleido eilėraščių rinkinius “Laiko prisilietimas” (1993), “Baltųjų debesų lietus” (1994), “Glostymas sutemomis” (1996), “Pažadintas riksmas” (1997), “Šešėlių apeigos” (1998), “Naktipiečiai sūpuoklėse” (2000), Pašnekesiai (2001), “Suartėjimai” (2003), “Invokacija” (2005), “Slinktys” (2006), „Prisilietimai“ (2008).Vaikų poezija buvo O. Mikalauskienės kūrybinio kelio pradžia. Todėl 2003 m. išleistas dvi knygeles „Kur gyvena dainelė“ ir „Griaustinukas ir kiti eiliuoti pasakojimai“ poetė vadina sena skola vaikams.2004 m. mažuosius skaitytojus pasiekė dar viena eilėraštukų knygelė „Linksmasis ratelis“. O. Mikalauskienė aktyvi Joniškio literatų klubo „Audruvė“ narė, susitikimų su Kauno rašytojais organizatorė. Ne kartą poetė tapo „Šiaulių krašto“, „Šeimininkės“ laikraščių organizuoto vieno eilėraščio konkurso laureate.
Už indėlį į kultūrinį ir šviečiamąjį darbą apdovanota Šiaulių apskrities administracijos padėkomis. O 2004 m. už kūrybinę veiklą, krašto kultūros turtinimą bei Joniškio vardo garsinimą O. Mikalauskienei suteiktas Joniškio miesto Garbės pilietės vardas.
Paskutinio redagavimo data: 2020-04-02