Apie mus

MIKALAUSKIENĖ ONA
Gimė 1926 m. liepos 20 d. Margavoje (Marijampolės rajonas). Mirė 2017 01 15, palaidota Vilkaviškyje, Mikalauskų šeimos kape. Nuo 1952 metų gyveno Joniškyje.

O. Kubiliūtė-Mikalauskienė mokėsi Marijampolės gimnazijoje, dar būdama gimnaziste pradėjo rašyti eilėraščius. Tačiau 1946 metais, norėdama išvengti galimų persekiojimų, įstojo į Žemės ūkio akademiją Kaune. 1952 m. su šeima atvyko gyventi į Joniškį, čia gyveno iki mirties 65 metus. 1954 m. rajoninis laikraštis „Tarybinis balsas“ (nuo 1990 m. – „Sidabrė“) išspausdino pirmuosius jos eilėraščius. 1993 m. poetės kūryba publikuota Joniškio literatų klubo „Audruvė“ rinkinyje.
1998 m. O. Mikalauskienė buvo priimta į Lietuvos rašytojų sąjungą. V. Daujotytė knygoje „Parašyta moterų“ O. Mikalauskienę pristato kaip „bendrųjų temų rašytoją, savaip parafrazuojančią savos kartos poetų – ypač J. Degutytės, Just. Marcinkevičiaus temas“. O. Mikalauskienė išleido penkiolika poezijos knygų suaugusiems ir tris vaikams. 
Ona Mikalauskienė buvo aktyvi Joniškio literatų klubo „Audruvė“ narė, susitikimų su Kauno rašytojais organizatorė. „Poezijos pavasario“ Joniškyje iniciatorė ir dalyvė. Ne kartą poetė tapo „Šiaulių krašto“, „Šeimininkės“ laikraščių organizuoto vieno eilėraščio konkurso laureate. Už indėlį į kultūrinį ir šviečiamąjį darbą apdovanota Šiaulių apskrities administracijos padėkomis. 2004 m. už kūrybinę veiklą, krašto kultūros turtinimą bei Joniškio vardo garsinimą O. Mikalauskienei suteiktas Joniškio miesto Garbės pilietės vardas. Onutė, kaip ją meiliai vadino joniškiečiai, buvo pelniusi ne tik garbingus apdovanojimus, bet visuotinę miestiečių pagarbą ir meilę. Ori, nuoširdi, aristokratiška, atidi ir dėmesinga aplinkiniams – tokią ją prisimena daugelis amžininkų.

Už indėlį į kultūrinį ir šviečiamąjį darbą apdovanota Šiaulių apskrities administracijos padėkomis. O 2004 m. už kūrybinę veiklą, krašto kultūros turtinimą bei Joniškio vardo garsinimą O. Mikalauskienei suteiktas Joniškio miesto Garbės pilietės vardas.
ONOS KUBILIŪTĖS-MIKALAUSKIENĖS KNYGOS

1. Atskambiai: poezija / Ona Mikalauskienė-Kubiliūtė. - Šiauliai : Šiaurės Lietuva, 2013 (Šiauliai : Šiaulių knygrišykla-sp.). - 63, [1] p.. - ISBN 978-9955-863-62-5
2. Baltųjų debesų lietus: eilėraščiai / Ona Mikalauskienė ; dailininkas V. Janulis. - Šiauliai : Delta, 1994. - 48 p. : iliustr.. - ISBN 9986-458-02-1 : 1 Lt
3. Būties nerimas: eilėraščiai / Ona Mikalauskienė-Kubiliūtė. - Šiauliai : Saulės delta, 2011 (Kaunas : Aušra). - 71, [1] p. : iliustr.. - ISBN 978-9955-732-73-0
4. Glostymas sutemomis: eilėraščiai / Ona Mikalauskienė. - Šiauliai : Saulės delta, 1996 (Titnagas). - 48 p.. - ISBN 9986-458-35-8 : 6.00
5. Griaustinukas: ir kiti eiliuoti pasakojimai : [eilėraščiai vaikams] / Ona Mikalauskienė-Kubiliūtė ; [dailininkė Eurika Balsytė]. - Šiauliai : Saulės delta, 2003 (Šiauliai : Šiaulių knygrišykla). - 19, [1] p. : iliustr.. - ISBN 9955-522-26-7
6. Invokacija: poezija / Ona Mikalauskienė-Kubiliūtė. - Šiauliai : Saulės delta, 2005 (Šiauliai : Šiaulių knygrišykla). - 71, [1] p.. - ISBN 9955-522-69-0
7. Kur gyvena dainelė: [eilėraščiai vaikams] / Ona Mikalauskienė-Kubiliūtė ; [dailininkė Gražina Šimoliūnienė]. - Šiauliai : Saulės delta, 2003 (Šiauliai : Šiaulių knygrišykla). - 32, [1] p., įsk. virš. : iliustr.. - ISBN 9955-522-23-2
8. Laiko prisilietimas: [eilėraščių rinkinys] / Ona Mikalauskienė. - Šiauliai : Delta, 1993 (Šiauliai : Titnagas). - 88 p. : iliustr.
9. Linksmasis ratelis: [eilėraščiai vaikams] / Ona Mikalauskienė-Kubiliūtė ; [dailininkė Eurika Balsytė]. - Šiauliai : Saulės delta, 2004 (Šiauliai : UAB „Šiaulių knygrišykla"). - 32, [1] p., įsk. virš. : iliustr.. - ISBN 9955-522-46-1
10. Naktipiečiai sūpuoklėse / Ona Mikalauskienė. - Šiauliai : Saulės delta, 2000 (Šiauliai : Šiaulių knygrišykla). - 79, [1] p.. - ISBN 9986-899-53-2
11. Pašnekesiai: [eilėraščiai] / Ona Mikalauskienė. - Šiauliai : Saulės delta, 2001 (Šiauliai : Šiaulių knygrišykla). - 71, [1] p.. - ISBN 9986-899-81-8
12. Pažadintas riksmas : eilėraščiai / Ona Mikalauskienė. - Šiauliai : Saulės Delta, 1997 (Šiauliai : Titnagas). - 56, [1] p., įsk. virš.. - ISBN 9986-458-74-9 : 5.00
13. Prisilietimai: eilėraščiai / Ona Mikalauskienė-Kubiliūtė. - Šiauliai : Saulės delta, 2008 (Kaunas : Smaltija). - 79, [1] p. : iliustr.. - ISBN 978-9955-732-29-7
14. Slinktys: poezija / Ona Mikalauskienė-Kubiliūtė. - Šiauliai : Saulės delta, 2006 (Šiauliai : Šiaulių knygrišykla). - 71, [1] p.. - ISBN 9955-522-85-2
15. Smilinėjimai: poezija / Ona Mikalauskienė-Kubiliūtė. - Šiauliai : Šiaurės Lietuva, 2012 (Šiauliai : Šiaulių knygrišykla-sp.). - 65, [1] p.. - ISBN 978-9955-863-55-7
16. Suartėjimai: [eilėraščiai] / Ona Mikalauskienė-Kubiliūtė. - Šiauliai : Saulės delta, 2003 (Šiauliai : Šiaulių knygrišykla). - 71, [1] p.. - ISBN 9955-522-22-4
17. Šešėlių apeigos: eilėraščiai / Ona Mikalauskienė. - Šiauliai : Saulės Delta, 1998 (Šiauliai : Titnagas). - 56, [1] p.. - ISBN 9986-899-07-9 : 6.00

18. Trisdešimt trys eilėraščiai plius: eilėraščiai / Ona Mikalauskienė-Kubiliūtė. - Šiauliai : Šiaurės Lietuva, 2016. - 51, [1] p. : iliustr.. - ISBN 978-9955-863-89-2

Daugiau apie poetę skaitykite: https://www.joniskis.rvb.lt/news/1109/61/Joniskio-krasto-poete-Onai-Mikalauskienei-90-metu/d,zmones/

Paskutinio redagavimo data: 2021-04-22