Apie mus

VAITEKŪNAS VINCASKraštotyrininkas, muziejininkas

Gimė 1908 spalio 24 d. Šlapakių kaime (Joniškio rajonas). Mirė 1987 m. birželio 8 d. Šiauliuose.

1929 m. baigė Šiaulių berniukų gimnaziją. Dirbo tarnautoju Šiaulių apygardos teisme. Nuo 1928 m. laisvalaikiu bendardarbiavo Šiaulių Aušros muziejuje: vyko į ekspedicijas, tvarkė surinktus eksponatus, juos katalogavo, rašė straipsnius į Šiaulių metraštį, Gimtąjį kraštą. 1933-1940 m. buvo Šiaulių kraštotyros draugijos sekretorius. Antrojo pasaulinio karo metais dalyvavo Aušros muziejaus evakuacijos darbuose. Nuo 1957 m. iki mirties buvo etatinis Aušros muziejaus darbuotojas, vyr. mokslinis bendradarbis, Dailės skyriaus vedėjas. Surinko etnografinių, tautodailės eksponatų, parengė kelias ekspozicijas, bendradarbiavo miesto ir respublikinėje spaudoje. Mokėjo keletą užsienio kalbų, tame tarpe ir esperanto, buvo ekskursijų vadovas, paskaitininkas. Šiauliuose pasodino per 20 ąžuolų įžymiems žmonėms, svarbiems įvykiams atminti. Išleista literatūros rodyklė Vincas Vaitekūnas (sudaryt. D.Darbutienė, 1984). Aušros muziejus išleido jo Rinktinius kraštotyros darbus (sudaryt. O.Čapkevičienė, B.Salatkienė, 1998). Prie Aušros muziejaus atidengta memorialinė lenta (1994). Lietuvos kraštotyros draugijos garbės narys (1977).
Paskutinio redagavimo data: 2018-08-21