Renginiai

Pristatyta Stasio Tumėno knyga

  2018-08-13


Rugpjūčio 9 dieną Joniškio Jono Avyžiaus viešoji biblioteka ir Žiemgalos aukštaičių draugija pakvietė miestelėnus į mokslininko, pedagogo, politiko, Seimo nario Stasio Tumėno knygos „Gyvenimo sankirtos“ pristatymą.

Autorius sakė, kad didelį indėlį į knygos gimimą įdėjo du žmonės: tai joniškietė bibliotekininkė Joana Stonytė, kurios surinkta bibliografija publikuojama knygoje ir rašytojas bei leidėjas Stasys Lipskis, „kuris ragino surinkti ir sudėti krūvon pagrindinius nuveiktus darbus, atspindinčius mano kuklias pastangas išsakyti savo požiūri į švietimą, kultūrą, kalbą, valstybę, miestą, universitetą, po pasaulį išsibarsčiusius tautiečius, vertybines nuostatas“.

Knygą sudaro šeši skyriai. Pirmasis − „Mintys apie Stasį Tumėną“. Iš šio skyriaus mokytojos, lituanistės, buvusios auklėtojos Stanislavos Lovčikaitės mintis paskaitė Rita Mačiukienė. Mokytoja rašė: „pažįstu šitą „vaikį“ nuo pat ketvirtos klasės, žinau jo „Kietą“ būdą, tiesos ir atsakomybės jausmą, žinau atkaklų tikslo siekimą, sugebėjimą orientuotis sudėtingiausiose situacijose“.

Antrojoje knygos dalyje „Žiemgalos krašto šviesuoliai“ autorius daug dėmesio skiria kunigui jėzuitui Vincentui Pupiniui. Jo brolis Aleksandras, grįžęs iš tremties, gyveno Joniškyje. 

Trečioje dalyje pristatomos „Išeivijos asmenybės“, o ketvirtojoje minamos „Gyvenimo politikos minklės“. Knygoje patekta Stasio Tumėno biografija, o šeštąją dalį sudaro išsami (279 pozicijos) bibliografijos rodyklė.

Renginyje kalbėjęs literatūrologas, humanitarinių mokslų daktaras Nerijus Brazauskas knygą „Gyvenimo sankirtos“ vertino, kaip indėlį į žiemgališkos tapatybės pažinimą, suvokimą. Taip pat buvo kalbama ir diskutuojama apie dvigubos pilietybės įtvirtinimą, šiai įdėjai mokslininkas ir politikas Stasys Tumėnas pritaria. Tačiau labai skeptiškai vertina nelietuviškų raidžių įtraukimą į lietuvių raidyną. 

Renginyje dainavo joniškietės Edita, Laura ir Jūratė.
Vijoleta Kuprevičienė
Ritos Mačiukienės nuotraukos
Paskutinio redagavimo data: 2018-09-03