Galerija

Virtualios parodosKasmet gegužės mėnesį, minint rašytojo Jono Avyžiaus gimtadienį, vyksta tradicinis renginys – „Jono Avyžiaus skaitymai“. Ištraukas iš rašytojo kūrinių skaito moksleiviai, jaunieji skaitovai, studentai, aktoriai, žymūs kraštiečiai. Nuo pirmųjų skaitymų praėjo dvidešimt metų. 2001, 2003, 2006, 2007 metais skaitymai nevyko.

2000 m. įvyko pirmieji Jono Avyžiaus kūrybos skaitymai. Šis renginys vyko Mėdginų kaime, gimtojoje Jono Avyžiaus sodyboje. Tuo metu sodyboje gyveno sesuo Adolfina. Popietė prasidėjo literatūrine-muzikine kompozicija. Bibliotekos darbuotojos susirinkusiems priminė rašytojo gyvenimo ir kūrybos faktus, skaitė ištraukas iš jo romanų, o Joniškio meno mokyklos moksleiviai atliko muzikinius kūrinius. Rašytojo pusseserė mokytoja Vlada Kazimieraitytė sakė, kad Jonas kūrybinio įkvėpimo sėmėsi iš kaimo, o gimtųjų Mėdginų žmonės tapo jo kūrinių prototipais. Skaitydami J. Avyžiaus knygas, mėdginiečiai atpažįsta savo kaimo žmones. Rašytojas ir žurnalistas Adolafas Strakšys prisiminė Joną Avyžių kaip politiką, Seimo narį. „Audruvės“ literatų klubo nariai skaitė savo eiles, skirtas kraštiečio rašytojo atminimui.
2002 m. Mėdginuose, minint rašytojo 80-ąsias gimimo metines pastatytas joniškiečio  tautodailininko Ryčio Čagaus sukurtas stogastulpis. Jis iškilmingai atidengtas ir pašventintas monsinjoro Juozapo Dobilaičio. Jono Avyžiaus autobiografijos momentus skaitė kraštietis Juozas Šalkauskas, kalbėjo „Metų“ žurnalo vyriausiais redaktorius Danielius Mušinskas, poetė Ona Mikalauskienė, Seimo narys Kęstutis Glaveckas. Grojo Joniškio meno mokyklos kapela, dainavo Joniškio kultūros rūmų folkloro ansamblis „Kuparas“. Renginyje pristatyta Jono Avyžiaus žmonos Irenos rūpesčiu Rašytojų sąjungos leidyklos išleista J. Avyžiaus knyga „Ir išmuš tavo valanda“. Pasak I. Avyžienės, tai buvo viena iš paskutiniųjų rašytojo knygų, likusi gulėti ant rašomojo stalo.
2004 m. viešajai bibliotekai suteiktas Jono Avyžiaus vardas. Į vardo suteikimo iškilmes atvyko rašytojo žmona I. Litvinaitė-Avyžienė, Rašytojų sąjungos pirmininkas Jonas Liniauskas, poetas, buvęs geras rašytojo bičiulis Algimantas Baltakis, literatūros kritikė, profesorė Elena Bukelienė, Jono Avyžiaus artimieji. Rašytojų sąjungos primininkas J. Liniauskas pasidžiaugė Joniškio valdžios sprendimais, įamžinant kraštiečio literatūros klasiko vardą gimtajame krašte. Literatūrologė Elena Bukelienė, pristatė savo parengtą monografiją apie Joną Avyžių, ji teigė, kad Jonas Avyžius unikumas, kokių mūsų literatūroje labai reta. Jis buvo ryškus savo talentu, o jo kūryba labai tikra, paremta gyvenimu. Poetas A. Baltakis, artimas rašytojo bičiulis, jį prisiminė, kaip labai darbštų ir savikritišką kūrėją. Jono Avyžiaus žmona šiltai prisiminė savo vyrą ir padovanojo bibliotekai rašytojo ankstyvosios kūrybos rankraščių.
2005 m. įvykdytas projektas „Ekspedicija Mėdginuose: Jono Avyžiaus vaikystės ir jaunystės takais“, nufilmuotas gimtasis rašytojo kaimas, užfiksuoti J. Avyžiaus giminių, kaimynų, draugų prisiminimai, jų pagrindu sukurtas dokumentinis filmas. Lapkričio 10 d. vyko ekspedicijos pristatymas visuomenei. Vienas iš ekspedicijos dalyvių Ignas Vilčiauskas pristatė 37 minučių trukmės dokumentinį filmą, sukurtą remiantis nufilmuota medžiaga. Kraštietis Juozas Šalkauskas perskaitė Jono Avyžiaus novelę „Likimo pirštas“. Renginyje dalyvavusi jono Avyžiaus žmona Irena džiaugėsi, kad Joniškio viešoji biblioteka nuoširdžiai rūpinasi rašytojo atminimo įamžinimu. Prisiminimais apie kolegą dalinosi rašytojas Raimondas Kašauskas.
2008 m. rašytojo gimtojoje sodyboje Joniškio rajone, Mėdginuose organizuoti  Jono Avyžiaus skaitymai. Simboliška, kad šis renginys gražiai papildė 2008-iesiems – Skaitymo metams skirtų Viešosios bibliotekos ir filialų renginių sąrašą, savo netradicine forma suteikdamas J. Avyžiaus kūrybai kitokį skambėjimą. Simboliška ir tai, kad apsakymą „Likimo pirštas“, kuriame vaizduojami tikri ir būtent šioje sodyboje išgyventi įvykiai, skaitė Joniškio „Aušros“ gimnazijos skaitovai, gimnazijos, kurioje kadaise mokėsi  Jonas Avyžius.
2009 m. gegužės mėnesį Joniškio J. Avyžiaus viešoji biblioteka pakvietė knygos gerbėjus  į Tradicinius Jono Avyžiaus skaitymus „Gyvenimas – tai nesibaigiantis procesas ...“ Buvo  pristatyta paroda „Iš Jono Avyžiaus darbo kabineto“, kurioje  bibliotekos lankytojams rodomi   unikalūs Jono Avyžiaus asmeniniai daiktai – darbo stalas, krėslas, spausdinimo mašinėlė, akiniai, rašiklis, įvairūs diplomai, jubiliejinės juostos ir kitos relikvijos.   Kalendorius ant rašytojo darbo stalo  mena sustojusį laiką – rašytojo mirties datą - 1999 metų liepos 7 dieną. Jono Avyžiaus kūrybos ištraukas skaitė  Šiaulių universiteto Menų fakulteto studentas, Laimono Noreikos skaitovų konkurso laureatas joniškietis  Simonas Kilius. Sodria lietuvių liaudies daina pradėjęs pasirodymą ir prie Jono Avyžiaus darbo stalo prisėdęs  S. Kilius skaitė ištraukas iš romanų „Ir išmuš tavo valanda“, „Sodybų tuštėjimo metas“ bei „Bardo nuotykiai ir žygiai“.  Skaitomų kūrinių nuotaiką padėjo atskleisti  skaitovo atliekamos dainos pritariant gitara.
2010 m. Joniškio J. Avyžiaus viešoji biblioteka  pakvietė į tradicinius  Jono  Avyžiaus skaitymus „88 eilutės iš Jono Avyžiaus raštų“, skirtus rašytojo 88-osioms gimimo metinėms.  Ištrauką iš  romano „Kaimas kryžkelėje“ skaitė kraštietis Juozas Šalkauskas. Svečias, kaip visada, žavėjo sodriu balsu, išraiškingu skaitymu, maloniu bendravimu su publika. Dainų intarpus atlikti pasikvietė, tarp žiūrovų sėdėjusią, į svečius atvykusią kraštietę operos solistę Sofiją Jonaitytę. Vakaro svečiai ir prie jų prisidėjęs Joniškio meno mokyklos moksleivis skrabalininkas Jonas Gricius (mokytoja E. Rudienė)  perteikė J. Avyžiaus kūrinio ištraukos kalbos grožį, pakilią kaimo sueigos, šokių nuotaiką.
2011 m. vyko jau aštuntieji Tradiciniai Jono Avyžiaus skaitymai. Skaitymai vyko  prie naujai bibliotekoje įrengtos  Jono Avyžiaus ekspozicijos, kuri buvo pristatyta susirinkusiems. Kraštietis aktorius Mindaugas Ancevičius skaitė ištraukas iš rašytojo romano „Chameleono spalvos“. Šis J. Avyžiaus romanas tarybiniais metais sukėlė tikrą ažiotažą, buvo ekranizuotas.  Rašytojo keliamos menininko pašaukimo, moters ir vyro santykių problemos visada aktualios, tad  buvo įdomu klausytis, kaip 1975 metais parašytą romano tekstą perteikia jaunas aktorius. Pasirodyme skambėjo ir Mindaugo atliekamos dainos.
2012 metai   Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus  viešojoje bibliotekoje buvo  paskelbti Jono Avyžiaus metais. Buvo surengtos iškilmingos žymaus kraštiečio rašytojo 90-ųjų gimimo metinių minėjimo iškilmės, kurių metu buvo įteikta rajono savivaldybės įsteigta pirmoji Jono Avyžiaus literatūros premija. Pirmuoju premijos laureatu už novelių romaną „Trys vienatvės“ tapo rašytojas Romualdas Granauskas. Tąkart vieno populiariausių J. Avyžiaus romanų „Sodybų tuštėjimo metas“ ištraukas skaitė ir prisiminimais dalijosi  legendinis aktorius Juozas Budraitis, to paties pavadinimo filme 1976 m. atlikęs pagrindinį Gedimino Džiugo vaidmenį. Renginį vedė kraštietis Juozas Šalkauskas. Liaudies dainomis džiugino kraštietė solistė Sofija Jonaitytė, labai šiltai  apie Joną Avyžių kalbėjo artimiausias ir brangiausias jam buvęs žmogus – žmona Irena.
Gegužės mėnesį biblioteka pakvietė į turistinį-literatūrinį žygį dviračiais maršrutu: Joniškis – Kepaliai − Mėdginai – Joniškis. Rašytojo Jono Avyžiaus  vaikystės ir jaunystės takais. Šiuo keliu Jonas, būdamas vaikas ir jaunuolis, ne sykį ėjo pėsčiomis, važiuodavo į Joniškio gimnaziją dviračiu. Kepalių bibliotekoje buvo skaitomos ištraukos iš naujausio Jono Avyžiaus romano, išleisto jau po  mirties  „Ir išmuš tavo valanda“. 
Gegužės 16 d. (rašytojo gimimo dieną) vyko akcija „Puslapis iš Jono Avyžiaus knygos“. Vaikų darželiuose, mokyklose, įstaigose ir organizacijose, o kas ir namuose paėmė į rankas savo žymaus kraštiečio knygą ir skaitė nors keletą puslapių . Rašytojo kūrybos skaitymas yra geriausias jo atminimo įamžinimas.
2013 m. minėdama kraštiečio rašytojo Jono Avyžiaus 91–ąsias gimimo metines, Jono Avyžiaus viešoji biblioteka gegužės 16 dieną pakvietė joniškiečius į Tradicinius Jono Avyžiaus skaitymus. Moksleivis Tadas Klimas perskaitė ištrauką iš Jono  Avyžiaus 1961 metais išleisto romano „Į stiklo kalną“. Romane realistiškai atskleistas prieškario mokyklos bei mažo miestelio gyvenimas, santykiai tarp mokytojų ir gimnazistų, skautų, ateitininkų veikla. To laikmečio dvasia  visai kitomis spalvomis atsiskleidžia šiandien. Vienam draugui dovanotoje  knygoje Jonas Avyžius įrašė: „ ...šitoj knygoj dalis mano jaunystės, priimk ją tokią, kokią aš suprantu, prarijęs dozę leidybinių tablečių“. Joniškio „Aušros“ gimnazijos, kurioje mokėsi rašytojas J. Avyžius, moksleiviai parodė nuotaikingą ir originalią Tarmių metams skirtą programą „Vakaronė Mėdginų kaime“. Joniškietiška šnekta sekamos pasakos, nutikimai, patarlės, suvaidinti vaizdeliai suteikė šiemetiniams Jono Avyžiaus skaitymams senovinės vakaronės šėlsmo nuotaiką. Ją stengėsi palaikyti ir Pagyvenusių žmonių asociacijos Joniškio skyriaus ansamblio „Sidabrė“ gausus būrys dainininkų. Skambant Algimanto Raudonikio meno mokyklos jaunųjų akordeonistų atliekamai muzikai, tautiškais rūbais pasidabinusios bibliotekininkės renginio dalyvius vaišino  mėtų arbata ir  bandelėmis.
2014 m. gegužės 14 d. Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje įvyko jau vienuoliktieji Tradiciniai Jono Avyžiaus skaitymai, kuriuose pranešimą „Jono Avyžiaus romanai populiariosios literatūros kontekste“ skaitė Šiaulių universiteto docentė, humanitarinių mokslų daktarė Irena Baliulė. Mokslininkė akcentavo Jono Avyžiaus kūrybos šiuolaikiškumą, novatoriškumą, kalbėdama, kad  J. Avyžiaus romanai „Chameleono spalvos“ (1979) ir „Degimai“ (1982) pasirodymo metu sulaukė gyvų diskusijų tarp skaitytojų ir kritikų – romanuose kalbama apie septintojo ir aštuntojo dešimtmečių visuomenės gyvenimo aktualijas, akcentuojant miesto erdvę. Šauniai muzikavo Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentės, joniškietės seserys dvynės  Justė ir Ieva Ancevičiūtės. Jos vakaro rimtį papildė dainuojamąja poezija, pačių sukurtomis dainomis pagal mūsų kraštiečių Albino Žvingilos, Juozo Jaro, Jono Ivanausko žodžius. Vakaro metu  taip pat pristatyta kraštiečio jauno dailininko Povilo Gavorkos piešinių paroda.
2015 m. gegužės 16 d. Jonui Avyžiui būtų sukakę  93 metai. Ta proga Informacijos ir kraštotyros skyriaus vedėja Vijoleta  Kuprevičienė lankėsi Joniškio „Aušros“ gimnazijoje, toje pačioje, kurioje kažkada mokėsi  žymus mūsų kraštietis,  ir abiturientams kalbėjo tema „Jonas Avyžius ir Joniškis“. Taip pat buvo pristatytas ir pirmasis rašytojo  romanas „Į stiklo kalną“, skirtas jaunimui. Romane  gvildenamas jauno žmogaus gyvenimo vertybių pasirinkimo klausimas, aktualus ir dabar. Ir, žinoma, aprašomas provincijos miestelis, gimnazija, kurie labai primena 1934-1941 metų Joniškį, tą laikotarpį, kai pačiam rašytojui teko vaikščioti šio miesto gatvėmis ir sėdėti gimnazijos suole.
2016 m. Tradiciniai, jau tryliktieji, Jono Avyžiaus skaitymai Joniškyje gegužės 19-ąją, buvo šmaikštūs, jautrūs ir su polėkiu. Ištraukas iš Jono Avyžiaus knygos „Bardo nuotykiai ir žygiai“ skaitė Lietuvos jaunosios kartos teatro, kino ir televizijos aktorius Giedrius Savickas. Kraštiečio rašytojo augintinio Bardo istorijų klausėsi ne tik Joniškio parapijos senelių globos namų „Santara“ gyventojai, bet ir Raudonojoje sinagogoje gausiai susirinkusi auditorija. Rašytojo Jono Avyžiaus žmona Irena yra sakiusi, kad „šuo mokė mus atjautos, gerumo, tvarkos, drausmės“. Neabejotinai svarbūs bei  aktualūs šie dalykai yra ir šiandieniniame skubos, bėgimo pasaulyje. Aktorius Giedrius Savickas ne tik jautriai perteikė sodrų Jono Avyžiaus žodį, emocijas, kvietė grįžti prie rašytojo kūrybos, bet ir su jam būdingu šmaikštumu bendravo su klausytojais, atsakinėjo į klausimus.
2017 m. Joniškio J. Avyžiaus viešojoje bibliotekoje buvo paskelbti Jono Avyžiaus metais. Visus metus įgyvendinamas Lietuvos kultūros tarybos remiamas projektas „Gyvenimas – tai nesibaigiantis kūrybos procesas“ (Jonas Avyžius). Literatūrinių renginių ciklas, skirtas rašytojo Jono Avyžiaus 95-osioms gimimo metinėms. Vienas iš svarbiausių renginių – kraštiečio rašytojo jubiliejaus paminėjimas ir jo vardo literatūros premijos įteikimas.
Antrajai Jono Avyžiaus premijai gauti pretendavo septynių rašytojų kūriniai. (2012 m. laureatu tapo Romualdas Granauskas). Šiemet kompetentinga komisija, vadovaujama Šiaulių universiteto profesorės Džiuljetos Maskuliūnienės, laureatu paskelbė rašytoją Saulių Šaltenį. Jo knygos „Demonų amžius“, „Žydų karalaitės dienoraštis“, „Basas ir laimingas“  atspindi Lietuvos istoriją, žmogaus gyvenimo vingius sudėtingais laikais. Ta tema labai rūpėjo ir Jonui Avyžiui. Gerai žinomi rašytojo romanai „Sodybų tuštėjimo metas“, „Kaimas kryžkelėje“, „Chameleono spalvos“, „Degimai“ ir kiti išsiskyrė kaip esmines tautos egzistencijos problemas keliantis kūriniai.
Į jubiliejinę šventę, kuri vyko Joniškio Raudonojoje sinagogoje atvyko antrasis Jono Avyžiaus premijos laureatas Saulius Šaltenis, renginį vedė kraštietis Juozas Šalkauskas, muzikinę programą atliko aktorius Kostas Smoriginas. Jis yra „prisilietęs“ prie abiejų rašytojų kūrybos vaidino kino filmuose „Riešutų duona“ ir „Sodybų tuštėjimo metas“. Sauliui Šalteniui Joniškio rajono savivaldybės mecenuojamą Jono Avyžiaus literatūros premiją įteikė meras Gediminas Čepulis. Laureatą sveikino mero pavaduotoja Vaida Aleknavičienė, bibliotekos direktorė Jovita Šimkevičiūtė įteikė atminimo dovaną. Kaip visada, Joniškio Jono Avyžiaus vardo bibliotekai šiltų žodžių negailėjo ir apie savo vyrą prisiminimais dalinosi rašytojo žmona Irena Avyžienė.
Mėdginuose savo brolio atminimą saugo gyvenančios jo seserys Adolfina ir Stanislava. Adolfina dalyvavo šventėje. Dėdės autografuotas knygas eksponuoti atvežė  dukterėčia Janina. Joniškio biblioteka rašytojo jubiliejui eksponavo Jonui Avyžiui skirtą stendą. Pradinukų grupė iš Mato Slančiausko progimnazijos paruošė Jono Avyžiaus pasakos „Juodažvaigždis arkliukas“ pristatymą.  Kraštietis dailininkas Sigitas Prancuitis bibliotekai įteikė puikią dovaną – Jono Avyžiaus portretą. 
2018 m. Jono Avyžiaus gimtadienio proga, bibliotekos darbuotojos  įskaitė rašytojo kūrinius: „Autobiografinius fragmentus“, apsakymus „Likimo pirštas“ ir „Senas malūnas prie kelio“, ištrauką apie motiną iš pirmojo romano „Į stiklo kalną“, keletą pasakų vaikams. Šie kūriniai, įrašyti į kompaktinę plokštelę, buvo padovanoti Lietuvos aklųjų bibliotekai. Gegužės 16 d. biblioteka pakvietė į poilsio zoną prie kultūros centro pasiklausyti Tradicinių Jono Avyžiaus skaitymų, kurie su muzikinėmis pauzėmis buvo transliuojami visą dieną.
Gegužės 8 ir 11 dienomis gimtadienius šventė ir Jono Avyžiaus seserys Adolfina bei Stanislava, gyvenančios Mėdginuose. Aplankėme ir pasveikiname jas. Adolfinai suėjo 92 metai, o ją radome beravinčia braškes. 88-erių Stanislava turi judėjimo problemų, bet ji labai svetinga šeimininkė, tuoj pat suruošė puikias vaišes. Seserys visada labai šiltai prisimena brolį Joną, džiaugiasi puoselėjimu jo atminimu. 
2019 m. Tradiciniai Jono Avyžiaus skaitymai nuskambėjo šešioliktą kartą. Jų tema – „Mylimos moters miestas Kaunas“. Šių metų skaitymams žavų tekstą parašė rašytojo žmona Irena Avyžienė. Laiške ji rašė: „sutvėriau prisiminimų žiupsnelį apie savo gimtąjį mylimą Kauną“. Prisiminė jų išvykas ir pasivaikščiojimus po savo vaikystės ir jaunystės vietas: „Nors Jonui sunku buvo suprasti, kaip man, trečios kartos miestietei, gali būti romantiški ir mieli, jo akimis tokie pilki ir šalti miesto mūrai. Tad kartą, pačiose mūsų Nepriklausomybės atkūrimo išvakarėse,  paklausta,  „Kaip mano karalienė pageidautų atšvęsti savo vardadienį‘,  − nutariau Jonui parodyti savo vaikystės Kauną,  kuris man toks pat nostalgiškai brangus, kaip jam jo Šiaurės Lietuvos lygumos. [...]  Taigi lyg studentai išvykome traukiniu. Juk man būtina pravažiuoti tuneliu! Išvedžiojau jį  po savo „šventas“ vietas. Laimei, diena pasitaikė saulėta, graži.  Bene svarbiausias ritualas – pasikelti Žaliakalnio funikulieriumi. Žemyn  nusileidome granitiniais Kauko laiptais, pasėdėjome Karo muziejaus sodelyje prie fontano su visų Kauno vaikų mylimu Nykštuku. Tarpukaryje prie Karo muziejaus, kaip man tėvai pasakojo, vykdavo visų Valstybinių švenčių minėjimai, kariuomenės paradai, žmonės ateidavo sutikti Naujųjų metų, sulaukti Bokšto laikrodžio dūžių, prezidentas Antanas Smetona pasveikindavo. Tėvelis pasakojo, kad tais metais, „ prieš užeinant rusams“, tiksliai ėjęs Bokšto laikrodis, Naujųjų metų nepaskelbė, „pranašingai“ sustojo. [...] Kauno vaizdai, mano mamos pasakojimai apie gyvenimą „Smetonos laikų“ Kaune ir toji mudviejų išvyka į Kauną pasitarnavo Jonui rašant  romaną „Ir išmuš tavo valanda“.
Besikeičiant skaidrėms su Jono Avyžiaus nuotraukomis, skambėjo Irenos Avyžienės prisiminimai ir ištrauka iš Jono Avyžiaus romano „Ir išmuš tavo valanda“.
Prieš rašytojo Jono Avyžiaus gimtadienį neužmirštama ir jo gimtoji sodyba Mėdginuose. Prie stogastulpio pasodintos gėlės, aplankytos J. Avyžiaus seserys Adolfina ir Stanislava.
2020 m. Tradiciniai Jono Avyžiaus skaitymai – jau 17-ąjį kartą. Pasaką „Neregėta gėlė“ skaito autorius Jonas Avyžius.
2021 m. 18-ąjį kartą skambėjo Tradiciniai Jono Avyžiaus skaitymai. Gimtąjį rašytojo Jono Avyžiaus Mėdginų kaimą filmavo Ričardas Norkus. Ištrauką iš J. Avyžiaus „Sodybų tuštėjimo meto“ skaito Juozas Šalkauskas.
2022 m. 19-ąjį kartą skambėjo Tradiciniai Jono Avyžiaus skaitymai ir buvo paminėtas rašytojo 100 metų jubiliejus.
Svarbiausias šventės akcentas buvo Irenos Avyžienės prisiminimų knyga „Viskas bus gerai“. Žurnalistės, Jono Avyžiaus gyvenimo draugės atsiminimų knygą pristatė „Homo liber“ leidyklos direktorius, redaktorius Vilius Gužauskis. 
Atsiminimų autorė Irena Avyžienė labai šiltai prisiminė savo vyrą, rašytoją Joną Avyžių, jų pažintį, susituokę jie gyveno 23-trejus metus, lygiai tiek pat metų šiemet sukanka, kai 1999 m. rašytojas mirė. Įstrigo toks epizodas: Irena pati bijodama šunų, nes jaunystėje šuo jai buvo įkandęs, kad jos vyras nesijaustų vienišas ir būtų saugus sodyboje Prūdiškių kaime padovanojo jam niufaundlendą Bardą, kuris 14 metų gyveno drauge su jais ir tapo netgi knygos vaikams herojumi.
Irena Avyžienė visada labai nuoširdžiai atsiliepia apie mūsų biblioteką, kuri saugo ir puoselėja savo kraštiečio rašytojo atminimą, jau 18 metų garbingai „nešioja“ jo vardą.
Aktorė Gražina Urbonaitė paskaitė ištrauką iš J. Avyžiaus „Sodybų tuštėjimo“, dar keletą rašytojo atminimui skirtų jo kolegų eilėraščių ir vakaro pabaigai – siurprizas: tiesiog suvaidinta viena iš Jono Avyžiaus pasakų.
Šiais jubiliejiniais metais nuskambėjo ir devynioliktieji Tradiciniai Jono Avyžiaus skaitymai. Nors rašytojo knygos išverstos į 28 pasaulio kalbas, tačiau tik pirmą kartą jo kurtas tekstas mūsų bibliotekoje skambėjo užsienio kalba. Ukrainietiškai ištrauką iš romano „Sodybų tuštėjimo metas“ perskaitė Joniškio „Aušros“ gimnazijoje lietuvių kalbos besimokantis Charkivo universiteto pirmakursis Andrejus Jefremovas.
Jono Avyžiaus 100-mečio jubiliejui Joniškio „Aušros“ gimnazijos (kurioje savo laiku mokėsi ir būsimasis rašytojas) moksleiviai ir mokytojai (bendras projektas su Jono Avyžiaus viešąja biblioteka) nufilmavo flashmobą: 100 moksleivių skaito 100 Jono Avyžiaus knygų. Renginio metu ši akcija buvo pristatyta ir parodyta.

2023 m. gegužės 5 d.vyko jubiliejiniai, 20-ieji Tradiciniai Jono Avyžiaus skaitymai. Tema: „Sovietmečio istorija ir literatūra: rašytojo Jono Avyžiaus istorinis, literatūrinis vertinimas“. Dalyvavo kraštietė literatūrologė, profesorė Dalia Satkauskytė. Apie autorę: „Satkauskýtė Dalia g. 1966 07 31 Žagarėje (Joniškio raj.), lietuvių literatūrologė. Dr. (hum. m., 1996). 1989 baigė Vilniaus universitetą (lituanistiką). 1994–95 stažavo Illinojaus universitete (Čikaga), 2002 – Varšuvos literatūros tyrimų institute, 2005, 2008 ir 2012 – Paryžiuje. Nuo 1989 dirba Lietuvių literatūros ir tautosakos institute. 1996–2002 dėstė Vilniaus pedagoginiame universitete; docentė (2002). Nuo 2001 dėsto Vilniaus universitete“.
Profesorės nuomone, rašytojas Jonas Avyžius įnešė didelį indėlį į lietuvių grožinę literatūrą, jo knygos yra pokario metų, sovietinės Lietuvos atspindys. Rašytojas niekada nevengė aktualių, aštrių temų, vaizdavo socialinę tikrovę, kėlė menininko pašaukimo, pasirinkimo klausimus. Savo laiku buvo mėgiamas ir skaitomas autorius. Jo romanas „Chameleono spalvos“ buvo tapęs bestseleriu. O už romanus „Kaimas kryžkelėje“ ir „Sodybų tuštėjimo metas“ gavo aukščiausius to meto literatūrinius apdovanojimus. Šiuolaikiniam jaunam skaitytojui įsigilinti į Jono Avyžiaus kuriamus personažus, vaizduojamą laikmetį jau yra sunkiau.

Paskutinio redagavimo data: 2023-08-07