Apie mus

Konkursas „Bitės tekstai – nauji kontekstai“

  2020-05-14Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka kviečia dalyvauti kūrybiniame konkurse „Bitės tekstai – nauji kontekstai“, skirtame literatūros klasikės, pedagogės, filantropės, XIX a. pabaigos ir XX a. pradžios reikšmingiausių Lietuvos įvykių dalyvės, kultūros ir visuomenės veikėjos Gabrielės Petkevičaitės-Bitės idėjų sklaidai ir kūrybos tęstinumui paskatinti.

Konkurso užduotis 

Konkurso užduotis – remiantis Gabrielės Petkevičaitės-Bitės kūryba, gyvenimo faktais, idėjomis, sukurti poezijos, prozos ar dramos kūrinį. Tai gali būti sonetas, eilėraštis, apsakymas, esė, pjesė ar bet koks kitas rašytinės formos kūrinys. Svarbu, kad kūrinyje būtų atskleidžiamos Gabrielės Petkevičaitės-Bitės idėjos, vertybės, gyvenimo faktai arba būtų pateikiamos šios autorės kūrinių interpretacijos.  

Įkvėpimui pasidomėkite G. Petkevičaitės-Bitės kūryba (užsisakyti knygą bibliotekoje), biogafija. Galite pasinaudoti kitais laisvai prieinamais duomenimis apie autorę.

Konkurso taisyklės

Užpildykite dalyvio anketą ir pridėkite savo kūrinį. Kūrinys neturėtų būti ilgesnis nei 10 A4 formato puslapių (tinkami formatų plėtiniai DOC, DOCX, ODT, TXT). Dalyvių amžius neribojamas. Vienas dalyvis gali pateikti tik vieną kūrinį.

3 kūrybiškiausių kūrinių autoriai bus apdovanoti vertingais bibliotekos įsteigtais prizais, o jų darbai bus publikuojami bibliotekos interneto svetainėse, socialiniuose tinkluose, kituose viešinimo kanaluose.

Konkurse dalyvaujantiems moksleiviams skiriama speciali nominacija. Vienas laimėtojas bus pakviestas savo kūrybą skaityti „Jaunųjų kūrėjų almanacho“ pristatymo ceremonijoje. Jo kūrinys arba ištrauka bus publikuojama Jaunųjų kūrėjų almanache.

Vertinimo komisijos nariai – Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos darbuotojai, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ laureatai – asociacijos „Bitės namai“ steigėja Albina Saladūnaitė, poetė Elvyra Pažemeckaitė, vaikų ir jaunimo kūrybinių projektų vadovas Arnoldas Simėnas.

Jūsų kūrinių laukiame iki gegužės 31 dienos (imtinai). Laimėtojai bus paskelbti birželio mėnesį bibliotekos svetainėje ir socialiniame tinkle „Facebook“. Su laimėtojais taip pat susisieksime asmeniškai. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę keisti konkurso taisykles.

Perkelkite Bitės gyvenimą, kūrybą ir idėjas į naują literatūrinę erdvę bei atskleiskite šią rašytoją naujame kontekste!

Kuo ypatingas konkurso laikotarpis?

Gabrielė Petkevičaitė-Bitė gerai žinoma ne tik kaip rašytoja, bet ir kaip Lietuvos nepriklausomos valstybės kūrimo dalyvė bei aktyvi kovotoja už moterų teises. Vienas iš reikšmingų jos gyvenimo faktų – 1920 m. gegužės 15 d. Kaune atidarytas Steigiamasis Seimas.

Pirmąjį Steigiamojo Seimo posėdį 18 val. 15 min. pradėjo Lietuvos valstybės prezidentas Antanas Smetona. Baigdamas savo kalbą, prezidentas toliau pirmininkauti posėdžiui pakvietė vyriausią amžiumi Seimo narį. Juo buvo prisiekęs advokatas Simonas Rozenbaumas, tačiau kadangi tuo metu jis posėdyje nedalyvavo, tai posėdžio pirmininke buvo pakviesta G. Petkevičaitė-Bitė – antra pagal amžių Seimo narė.

Per trumpą savo darbo Steigiamajame Seime laikotarpį G. Petkevičaitė-Bitė taip pat atstovavo Lietuvos moteris 1920 m. birželio 6–12 dienomis Ženevoje vykusioje Tarptautinio moterų sufražisčių aljanso 8-oje konferencijoje. Joje dalyvavo atstovės iš 31 pasaulio šalies. Bitė buvo viena iš devynių konferencijoje dalyvavusių moterų – savo šalių parlamentų narių. Kalboje, pasakytoje Ženevos miesto burmistro konferencijos dalyvėms surengtame iškilmingame priėmime, ji nurodė, jog Lietuvos moterys turi lygias teises su vyrais bei pasisakė už žmogaus teisių gynimą.

Daugiau įdomių faktų apie Bitės veiklą rasite virtualioje parodoje.


Jeigu turite klausimų dėl dalyvavimo konkurse, susisiekite su mumis bibliotekos „Facebook“ paskyroje.

Paskutinio redagavimo data: 2020-05-14