Apie mus

Lietuvos kultūros taryba šiais metais skyrė finansavimą 6 bibliotekos projektams

  2020-06-11Iš viso šiais metais Lietuvos kultūros taryba finansuoja net 6 bibliotekos projektus, kurių bendra vertė 16 400 Eur.

Projektas jaunimo veikloms „Įsitrauk 2“ (5700 Eur);

Projektas vaikų ir jaunimo veikloms „Ateik, pamatyk ir išbandyk“  (1500 Eur):

Projektas knygnešiui Viktorui Pečiuliui atminti „Knygnešių takais“ (1800 Eur);

Projektas sensorinei erdvei Žagarėje įkurti  „Išlaisvink pojūčius: sensorinių skaitymų ir pojūčių erdvės įkūrimas“ (5400 Eur);

Projektas unikaliems Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos leidiniams restauruoti „Unikalių Joniškio Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos leidinių restauravimas“ (900 Eur);

Projektas Stungių, Daukšių kaimo gyventojų  kūrybiškumui ir saviraiškai ugdyti  „Per knygą ir meną į žmonių širdis“ (1100 Eur).

KVIEČIAME ĮSITRAUKTI IR DALYVAUTI  BIBLIOTEKOS VEIKLOSE!

Paskutinio redagavimo data: 2020-06-11