Renginiai

Renovuota knygnešio Viktoro Pečiulio (1855–1939 m.) kapavietė

  2020-07-12Liepos 12 d. po Škapliernėlės atlaidų, vykusių Kriukų Šv. Lauryno bažnyčios kiemelyje, miestelio bendruomenė ir į šventę atvykę knygnešio Viktoro Pečiulio giminaičiai vyko į Kriukų kapines aplankyti renovuotos knygnešio kapavietės.

Kriukų parapijos kunigas V. Mikalčius pašventino kapavietę, palinkėjo visiems Dievo palaimos ir padėkojo už tokią gražią iniciatyvą. Susirinkusiems eiles apie knygnešius skaitė Joniškio literatų klubo „Audruvė“ narys Jonas Ivanauskas,  lietuvių kalbos mokytoja L. Kasiulienė.

Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Kriukų teritorinio padalinio (filialo) vyresn. bibliotekininkė Violeta Navickienė trumpai pristatė knygnešio gyvenimą ir nuveiktus darbus. Ji minėjo, kad čia stovėjęs medinis paminklas jau buvo sutrešęs ir kapavietę būtinai reikėjo atnaujinti, todėl ėmėsi iniciatyvos ir su Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos administracijos pagalba pateikė Lietuvos kultūros tarybai projektą dėl dalinio finansavimo. Renginio metu buvusi lietuvių kalbos mokytoja S. Sinkevičienė džiaugėsi, kad imtasi tokios iniciatyvos, nes ji jau senai rinko medžiagą apie knygnešio gyvenimą ir jo giminines, tikėjosi, kad knygnešio veikla bus kada nors tinkamai įvertinta ir įamžinta.  

Iš Šiaulių atvykę knygnešio giminaičiai dėkojo bibliotekai ir bibliotekininkei V. Navickienei už gražiai sutvarkytą knygnešio kapavietę, už iniciatyvą puoselėti knygnešio atminimą.

Kapavietė renovuota pagal Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos šiemet įgyvendinamą Lietuvos kultūros tarybos dalinai finansuojamą projektą „Knygnešių takais“, kuriuo siekiama paminėti knygnešio Viktoro Pečiulio 165-ąsias gimimo metines ir jo nuveiktus darbus. Prie šio projekto įgyvendinimo taip pat prisidėjo miestelio bendruomenė, vietos ūkininkai, seniūnija.  Projekto metu išleisti mokinių piešti specialūs atvirlaiškiai, suorganizuotas pėsčiųjų žygis, knygnešio gimtadienio šventė. Dar numatyta vykdyti akciją „Nešu Jums knygą“, suorganizuoti skaitymo skatinimo edukaciją, virtualią viktoriną bei netradicines pamokas.
 
Gitos Vilčiauskienės inf.
Jono Ivanausko nuotr.


Paskutinio redagavimo data: 2020-12-07