Galerija

Virtualios parodosLietuvoje – vidurvasaris. Įžengus rugpjūtin, įsibėgėja javapjūtė. Kokia ji buvo XX amžiaus 6-9 dešimtmetyje? Joniškio rajono laukai, technika ir žmonės − rajono laikraščio „Tarybinis balsas“ (dabar „Sidabrė“) fotožurnalisto Vytauto Vaitkaus [1930-2015] dokumentinėse fotografijose.

     2020 m. sausio 12 d. 90 metų būtų sukakę Žagarės  krašto šviesuoliui, fotografui, žurnalistui Vytautui Vaitkui. Daugelis vyresnių Joniškio rajono gyventojų ir rajoninio laikraščio skaitytojų puikiai prisimena ilgamečio ir tuo metu vienintelio laikraščio „Tarybinis balsas“ fotografo nuotraukas, fotoreportažus. Vytautas Vaitkus su fotoaparatu skersai ir išilgai išvaikščiojo ir išvažinėjo mūsų rajoną, užfiksavo ir aprašė daug svarbių istorinių ir kultūrinių įvykių.


Paskutinio redagavimo data: 2020-07-30