Apie mus

Naujienos

  2021-10-13Prieš šimtą metų Lietuvoje buvo įkurtas pirmasis Valstybinis archyvas. Siekiant paminėti šią sukaktį Kultūros ministerijos teikimu Vyriausybė 2021 metus patvirtino Archyvų metais.

Archyvas – įstaiga ar įstaigos, įmonės, organizacijos skyrius, kuris kaupia, saugo, tvarko, registruoja, moksliškai tiria ir naudoja įvairius dokumentus; bet kokių institucijų ar asmenų veiklos dokumentų visuma (fondai); pastatai ar jų dalys, kuriose laikomi dokumentai“ (Visuotinė lietuvių enciklopedija).

Svarbią vietą archyvai užima istorijos, kultūros išsaugojime bei perdavime ateities kartoms, tai pagrindinis dokumentinio kultūros paveldo ir informacijos šaltinis.
Joniškio Jono Avyžiaus viešoji biblioteka, kaip ir visos įstaigos, archyvuoja savo dokumentus. Geras pavyzdys, kaip buvo pasinaudota Valstybinio archyvo dokumentais – V. Vilčiauskienės knyga „Joniškio Jono Avyžiaus viešoji biblioteka. 70 veiklos metų“. Joje taip pat panaudoti faktai iš Viešojoje bibliotekoje saugomų archyvinių dokumentų – A. Jokūbaitienės ir J. Rumbauskienės „Rajoninės bibliotekos istorija. 1937-1967 m.“, J. Rumbauskienės „Joniškio rajoninės bibliotekos istorija (diplominis darbas)“, bibliotekininkų atsiminimai, informacija iš kraštotyros darbų, visuminių apskaitos knygų.
Po kruopelę Viešosios bibliotekos istorija nuo 1971 metų fiksuojama ir metraščiuose, kuriuose kasmet aprašomi svarbiausi Viešosios bibliotekos faktai, įvykiai, renginiai. Tai laisvesne forma nei Viešosios bibliotekos Metinės veiklos ataskaitos parengti rankraščiai, iliustruoti nuotraukomis, kaupiamais lankstinukais, skrajutėmis, reklaminėmis informacijomis. Bibliotekininkų išvykos, sukaktys, kasdieniai darbai, bibliotekos svečiai, draugai – visa tai įamžinta viešosios bibliotekos metraščiuose. Kokiomis sąlygomis, kokius reikalavimus vykdydama dirbo ir dirba Viešoji biblioteka koronaviruso epidemijos metu taip pat atsispindės metraščių puslapiuose ir informacija bus išsaugota ateities kartoms.

Dalia NorvaišienėPaskutinio redagavimo data: 2021-10-13