Galerija

Joniškio rajono literatų klubui „Audruvė“ – 45-eri metai.Joniškio krašto kūrybinėje bendruomenėje brandi sukaktis – literatų klubas „Audruvė“ mini 45-metį.

Vienas seniausių literatų klubų Lietuvoje buvo įkurtas 1976 metais lapkričio 13 d. Į būrį visus kuriančius literatus, literatūros mėgėjus ir skaitytojus subūrė žurnalistė, tautodailininkė, už aktyvią visuomeninę ir kūrybinę veiklą pelniusi Joniškio garbės pilietės vardą, Aniceta Krajinienė. Klubo emblemos ir pavadinimo sumanytojas – literatas dailininkas Viktoras Žilinskas.
Per 45-erius metus „Audruvei“ vadovavo Aniceta Krajinienė, Regina Bačianskienė, Albinas Žvingila, Loreta Ripskytė, Vida Peleniuvienė, Ilona Osipova, Virgita Tuminienė, Regina Briedytė. Šiuo metu klubui vadovauja Alina Jonaitienė.
Šeši Joniškio literatų kūrybos almanachai „Audruvė“ vainikuoja 45-erius gyvavimo metus. Išleisti 25 proginio Joniškio literatų klubo laikraščio „Audruviškis“ numeriai.
„Audruvės“ literatų klubas jungia įvairaus amžiaus ir profesijų kūrėjus, esamus ir buvusius joniškiečius, poetinio žodžio mylėtojus ir skleidėjus. Audruviškiai turi savo himną, vėliavą, emblemą. Aktyvi ir įvairiapusiška klubo veikla viešinama Facebook socialinėje paskyroje.
Joniškiečiai visada aktyviai dalyvauja įvairiuose literatūriniuose konkursuose, pelnyta daugybė įvairių apdovanojimų. Tradicija tapo kasmet Miesto dienos proga organizuoti literatūrines popietes, švęsti klubo gimtadienius, rengti vasaros kūrybines stovyklas. Klubas 2003 metais įsteigė „Viensparnio angelo“ nominaciją. Ji kasmet įteikiama už aktyvią kūrybinę veiklą, Joniškio krašto garsinimą. Graži draugystė Joniškio literatų klubą siejo su Lietuvos rašytojų sąjungos nariais šviesaus atminimo Jolita Skablauskaite, Juozu Jaru ir Ona Mikalauskiene, kurios dėka buvo užmegzti kūrybiniai ryšiai su Kauno rašytojais, Kauno Maironio literatūros muziejumi.
Joniškio „Audruvės“ literatai draugauja su Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešąja biblioteka, kurioje pristatomos literatų knygos, organizuojami bendri renginiai, susitikimai. Klubas aktyviai bendradarbiauja su kitų rajonų literatais, vyksta į svečius, patys pasikviečia į susitikimus.
„Klubas – tai tarsi antroji šeima. Čia dalijamės idėjomis, diskutuojame, aptariame būsimus renginius, kartais ir pasiginčijame, nes šeimoje juk ieškome geriausių sprendimų“, - sako klubo vadovė Alina Jonaitienė.
Kuriantis žmogus visada nori būti išgirstas, suprastas, įvertintas. O. Mikalauskienė „Audruvės“ literatams, bendraminčiams dar 1994 metais skyrė žodžius – palinkėjimus:
„Krebžda žodžiai
sielos kertėse
Tarytum bitės
Vasaros sterblėj.
Išleisk tuos žodžius
Į posmų lankas.
Gražiai pasodink
Po Tėvynės langais“.

Ši virtuali paroda, tai keletas štrichų spalvingam ir brandžiam „Audruvės“ literatų klubo paveikslui.

Dalia NorvaišienėPaskutinio redagavimo data: 2022-09-22