Apie mus

100 moksleivių skaito 100 Jono Avyžiaus knygųGegužės 19 d. Joniškio „Aušros“ gimnazijoje buvo filmuojamas flashmobas: 100 moksleivių skaitė 100 kraštiečio Jono Avyžiaus knygų. Ši akcija buvo skirta rašytojo šimtmečiui.

Jonas Avyžius 1934 metais įstojo į Joniškio gimnazijos trečią klasę. Nuo 1939 metų mokslus tęsė neakivaizdiniu būdu, dirbdamas tėvų ūkyje. Gimnaziją baigė 1940 m.
Čia besimokant išryškėjo literatūrinis gimnazisto talentas. Lietuvių kalbos mokytoja P. Jurgilaitė-Pladienė skatino gabų mokinį rašyti, buvo jo literatūrinė krikštamotė. Iš Jono Avyžiaus prisiminimų: „Avižius, Avižius... tai nuo „avižos“. Labai jau ūkiška. Galvočiau, kad tavo pavardė turi daugiau bendro su karkvabaliu. Linksmas, sparnuotas pavasario vabzdys. Kai kur, ir Joniškio valsčiuje, jį vadina avyžiumi. Avyžiaus sparnai, žinoma, ne erelio, bet vis šiokie tokie sparneliai... Taip, Avyžiau, – priduria mokytoja, paspausdama raidę „y“. – Man atrodo, iš tavęs gali išeiti rašytojas, jeigu norėsi“.

Ačiū Joniškio „Aušros“ gimnazijos gimnazistams ir mokytojams.

100 moksleivių skaito 100 Jono Avyžiaus knygų.

Vijoleta Kuprevičienė

Ievos Lipskienės nuotr.Paskutinio redagavimo data: 2022-05-25