Apie mus

Kviečiame aplankyti parodas

  2022-06-14Viešojoje bibliotekoje veikia dvi literatūros parodos, skirtos Gedulo ir vilties dienai atminti.

1941 m. birželio 14 d. lietuviai ištisomis šeimomis buvo tremiami į Sovietų Sąjungos gilumą, Sibirą. Iki šiol tai prisimename, kaip ypatingai skaudų įvykį visai Lietuvai.

Pirmojo Lietuvos gyventojų trėmimo tikslas buvo pašalinti iš Lietuvos gyventojų sluoksnį, turintį aktyvią tautinę savimonę, tiesiogiai arba netiesiogiai dalyvavusį nepriklausomos Lietuvos valstybės kūrimo bei įtvirtinimo darbuose. Tačiau birželio 14-oji – ne tik tautos gedulo, bet ir vilties diena. Vilties išgyventi, vilties išvysti savo artimuosius, vilties sugrįžti į tėvynę. Viltis teikė tremtiniams ir politiniams kaliniams jėgų ir tvirtybės. Jie sugrįžo – gyvi ir mirę, kad atgultų amžino poilsio savo gimtinėje. Sugrįždami jie parsinešė ir gyvenimo kelyje jiems švietusią viltį.

Kviečiame nepamiršti skaudžių Lietuvos istorijos įvykių ir aplankyti parodas bei susipažinti su tremties literatūra, dainomis.

Viešosios bibliotekos inf. ir nuotr.Paskutinio redagavimo data: 2022-06-16